"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim-managementbureaus: tarieven en marges gestegen, sterke groei warm netwerk

Interim-managementbureaus werken in een uiterst competitieve markt waar schaarste op dit moment overheerst. Maar toch zien ze kansen voor groei. Hoewel behoudender in hun omzetvoorspelling voor de komende twee jaar, verwacht nog steeds 60 procent van de bureaus dat hun omzet zal stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad voor Interim Management en ZiPconomy.

De interim-managementbureaus zijn overwegend positief, zo blijkt uit het rapportDe interim-managementmarkt anno 2023’ van de RIM en ZiPconomy. Schaarste op de arbeidsmarkt is veruit de grootste reden voor bureaus om hun dienstverleningsconcept aan te passen. Dat doen ze vooral door het meer en anders benaderen van kandidaten en een relatie op te bouwen met de interim-manager. 

De schaarste op de arbeidsmarkt heeft nauwelijks negatieve impact op omzet, bureaumarge en tarieven. Het gemiddelde uurtarief (inclusief bureaumarge) van een gemiddelde interim-manager is met 5 euro gestegen naar 134 euro per uur, zo blijkt als we de uitkomsten vergelijken met het vorige onderzoek uit 2021. De gemiddelde bureaumarge stijgt van 20,4 procent in 2021 naar 21,3 procent dit jaar.  

Omzetverwachting overwegend positief

In de nasleep van de coronapandemie in 2021 sprak 80 procent van de bureaus de verwachting uit hun omzet te zien stijgen voor de komende jaren. Die verwachting is uitgekomen. Bijna driekwart van de respondenten had een stijging van de omzet in de afgelopen twee jaar. Tel je daarbij op dat bijna 19 procent een stabiele omzet had, dan kan gerust gesteld worden dat het goed gaat met de markt van bemiddeling in interim-management. Bij slechts 7 procent van de bureaus daalde de omzet; in alle gevallen ging het om een daling van minder dan 10 procent per jaar.

Meerwaarde interim-managementbureaus

In reflectie op de resultaten meent de RIM dat  interim-managementbureaus juist meerwaarde leveren tijdens de schaarste op de arbeidsmarkt. “Het zorgt weliswaar voor meer druk om de juiste kandidaat te leveren,” zegt Inge Haan, partner van RIM-lid ScoliX, “tegelijkertijd zien wij schaarste ook als kans om de toegevoegde waarde van een bureau in het zoek- en bemiddelingsproces te laten zien. Een warm netwerk is lonend voor de zoektocht naar de juiste match, de inner circle van bureaus is dan ook fors gegroeid.”

Flexibilisering als kans voor groei

De interim-managementbureaus definiëren hun markt als groeimarkt. Zij verwachten dat de behoefte aan specialisten toeneemt en dat opdrachtgevers de noodzaak inzien van een flexibele schil. Tegelijkertijd noemen bureaus de wetgeving als bedreiging, omdat perspectieven voor de zzp’er vaag zijn, in het bijzonder voor zelfstandige interim-managers aan de bovenkant van de markt. Ook vreest men kwaliteitsdaling van interim-managers vanwege het feit dat iedereen zich interim-manager kan noemen.

Het mag duidelijk zijn dat helderheid van de politiek vaak genoemd wordt als oplossing voor de bedreigingen. De respondenten hebben (nog) niet veel vertrouwen in de politieke koers. Dat blijkt uit een aantal stellingen waarmee gepeild is hoe de bureaus kijken naar de relatie tussen de politiek en de (positie van de) zelfstandige interim-professional.

Bureaus benadrukken in grote meerderheid hun meerwaarde voor de oplossingen van bedreigingen: maatwerk leveren, persoonlijk contact en een warm relatienetwerk onderhouden. Dit kan AI (vooralsnog) niet bieden, constateert men, evenmin als het actief begeleiden van jong talent. Dat is vooral nog mensenwerk.

Dienstverleningsmodel

Het dienstverleningsmodel van de meeste bureaus is een mix van modellen. Om een scherp beeld te krijgen, is in het onderzoek gevraagd één type uit te kiezen als dominant model. Hierin zien we weinig verandering. Het meest voorkomende model is het vakspecialisme. Veel bureaus combineren hun dienstverlening bijvoorbeeld met executive search. Het aantal netwerkbureaus, dat een hecht netwerk van interim-managers onderhoudt, is groeiende. 

Er is een voorzichtige verandering in de fee-structuur. Traditioneel is de vaste norm uren maal tarief, met een percentage voor het bureau. Naast de succesfee zien we nu een eenmalig vast bedrag dat een klant betaalt als populair alternatief voor de bemiddelingsfee.


De Raad voor Interim Management (RIM) is een netwerkorganisatie van bureaus die interim-managers bemiddelen. De werkgroep Marktontwikkeling & Innovatie speelt proactief in op ontwikkelingen in de markt, met als doel het borgen en verder vergroten van de kwaliteit van het vakgebied. Tweejaarlijks verricht zij onderzoek naar de markt onder haar eigen achterban; de interim-managementbureaus. Het rapport ‘De interim-managementmarkt anno 2023’ van de RIM en ZiPconomy is een vervolg op het onderzoek in 2021 en ontwikkelt zich hiermee tot een periodieke marktmonitor.

Download het rapport ‘De interim-managementmarkt anno 2023’ [PDF] 

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie