"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Voor integraal talentbeheer is integrale technologie nodig”

Een goede samenwerking tussen HR, recruitment en inkoop kan organisaties veel opleveren, weet Global Contingent Workforce Expert Jan-Willem Weijers. “Vooral in tijden van krapte is het heel gek als die aparte afdelingen niet met elkaar verbonden zijn”. Hij deelt zijn ervaringen op de Total Talent Summit.

Jan-Willem Weijers is een van de ‘early adopters’ van Integraal Talent Beheer, ook bekend als Total Talent Management (TTM). Tijdens de tweede editie van de Total Talent Summit (23 maart 2023, Breda) bespreekt hij de praktische voordelen en uitdagingen van deze manier om arbeid te organiseren. Ook vertelt hij over de invloed van de krapte op de arbeidsmarkt en het overheidsbeleid.

Brug tussen HR, recruitment en inkoop

Weijers hoopt dat bedrijven door de schaarste op de arbeidsmarkt zullen doorpakken met Integraal Talentbeheer. “We hebben het er al heel lang over, maar willen we het ook echt?” vraagt hij zich af. “Ik voel bij weinig organisaties echte urgentie om integraal naar talent kijken. Er is veel focus op recruitment, maar weinig op behoud van ervaren mensen. Laat staan dat bedrijven hun pool aan extern talent, waaronder freelancers, in kaart brengen.”

Weijers is Global Contingent Workforce Expert. De afgelopen twintig jaar werkte hij bij diverse organisaties. Hij begon op de afdeling recruitment en ontdekte zo’n tien jaar geleden hoeveel baat organisaties kunnen hebben als HR, recruitment en inhuur nauwer samenwerken.

“Vooral in tijden van krapte is het heel gek als die aparte afdelingen niet met elkaar verbonden zijn”, vertelt hij. “Ik probeer dus een brug te slaan tussen de drie interne afdelingen. Als zij samen nadenken over de behoefte van de hele organisatie, levert dat op den duur meer op. Het kan het begin zijn van Total Talent Management.”

Meer aandacht kandidaat en context

TTM houdt in dat een organisatie overzicht heeft over alle werkenden in je organisatie en beschikbare talenten om je bedrijf heen. Met zo’n totaaloverzicht van talent kun je strategische plannen voor de toekomst.

Weijers is zelfstandig expert en adviseert diverse opdrachtgevers over hun inhuurbeleid. “In de meeste bedrijven werken HR, recruitment en inhuur nog te weinig samen en dat is zonde”, vertelt hij. “Maar met samenwerking alleen ben je er nog niet. Ik adviseer organisaties om meer aandacht te besteden aan de behoefte van de kandidaat, de wensen van inhurende managers en de context van de arbeidsmarkt als geheel. Welke beleid voert de overheid? Hoeveel aanbod is er? Welke mogelijkheden zijn er binnen het bedrijf?”

Daarnaast helpt het om anders te kijken naar werk en talent. “Er wordt binnen organisaties vaak te veel focus gelegd op wat iemand gedaan heeft, dan naar het potentieel”, zegt Weijers. “Welke vaardigheden heeft deze persoon? Wat zou hij kunnen? Hoe kun je een vacature anders invullen? Is er echt een vaste medewerker nodig of kun je het ook met een andere contractvorm oplossen?”

Direct sourcing: ‘het gaat niet vanzelf’

Op dit moment werkt Weijers voor een van de nutsbedrijven in Nederland. De directie van deze deze organisatie weet dat ze aan de slag moeten om voldoende mensen aan te trekken om succesvol bij te kunnen dragen aan de energietransitie op de blijvend krappe arbeidsmarkt. Daarom ontwikkelen zij een visie op de huidige arbeidsmarkt en hun behoefte aan talent in de toekomst.

Dit nutsbedrijf is een TTM-voorloper: het bedrijf werkt al jaren aan een geïntegreerde aanpak van de werving voor vaste en flexibele vacatures. Weijers helpt naast algehele regie over externe inhuur ook bij zogenaamde ‘direct sourcing’. Dat betekent dat het bedrijf niet via bureaus, maar zelfstandig actief op zoek gaan naar extern talent.

“De organisatie ziet zelf dat dit nu eenmaal niet vanzelf gaat, je hebt interne regie nodig om het een succes te maken”, vertelt hij. “Het gaat erom dat je je als goede werk- en opdrachtgever positioneert op de arbeidsmarkt. Houd contact met oud-medewerkers, freelancers en kandidaten die je niet hebt aangenomen, omdat een ander net wat meer geschikt was. Bureaus kunnen helpen, maar je moet zorgen dat jij zelf in de lead blijft.”

Verbind je databases en systemen

Hij adviseert organisaties ook aan de slag te gaan met hun technologie. “Voor integraal talentbeheer is integrale technologie nodig”, zegt hij. “Organisaties hebben nu vaak allerlei systemen: direct sourcing-platforms, freelancemanagementsystemen, HR-informatiesystemen, inhuur- en recruitmentsystemen. Het zijn meestal losstaande databases die niet met elkaar communiceren.”

Ontstaat er een vacature of opdracht, dan zetten organisaties vaak maar één systeem in. “Zonde, want ze kunnen meerdere systemen inzetten”, zegt Weijers. “Ze zouden zelfs eens kunnen kijken of er een kandidaat beschikbaar is in een bestaande database. De freelancer van vandaag kan tenslotte de medewerker van morgen zijn.”

Veranderende wetten en regels

Ondertussen gaat er een hoop veranderen op het gebied van wetgeving. “De huidige onduidelijkheid maakt het lastig voor organisaties om zich voor te bereiden op de toekomst,” vertelt Weijers. “Van opdrachtgever tot brancheorganisatie: iedereen wil helderheid.”

Daar werkt het kabinet nu aan, bijvoorbeeld met de aangekondigde zzp-plannen. In het regeerakkoord stond een duidelijke taak voor de minister van Sociale Zaken: de arbeidsmarkt toekomstbestendig maken. Het vaste contract moet de norm worden, werknemers met een flexibel contract krijgen meer zekerheid.

Flex, vast en levensfases

Weijers twijfelt aan de toekomstbestendigheid van dat plan. Hij denkt dat zowel organisaties als werkenden alleen maar meer behoefte krijgen aan flexibiliteit.

“Er passen verschillende mate van flex bij onze levensfases”, zegt hij. Zo heb je als student behoefte aan de flexibiliteit van gigwork of uitzendwerk, maar als jongvolwassene wil je misschien een vast contract om te leren van de organisaties en een huis te kopen. Zodra je kinderen hebt of mantelzorg verleent, neemt je behoefte aan flexibiliteit weer toe. Wie nog later veel expertise heeft opgebouwd, wil misschien wel voor zichzelf beginnen en meerdere organisaties ondersteunen.”

De overheid zou dat moeten faciliteren, vindt Weijers. “Zorg dat dit kan binnen wet- en regelgeving. Maak die echt duidelijk, daarmee help je de hele samenleving om plannen te maken voor de toekomst.”

Lees ook: