"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat kunnen gemeenten doen voor zzp’ers?

Gemeenten die oog hebben voor hun zelfstandig ondernemers zijn goede gemeenten voor alle inwoners, zo stelt zelfstandigenplatform PZO in deze blog. Hoe kunnen gemeenten ondernemers ondersteunen?

Op woensdag 16 maart worden de rode potloden weer geslepen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten die oog hebben voor hun zelfstandig ondernemers zijn vaker succesvol. Een benaderbare en bereikbare gemeente die met de zelfstandig ondernemers staat voor onder meer werkgelegenheid, ontwikkeling, werkplekken en ondersteuning, is een goede gemeente voor alle inwoners.

Inclusieve aanbestedingen

Zelfstandigen moeten zoveel mogelijk direct toegang krijgen tot opdrachten. Hiermee wordt de werkgelegenheid binnen de gemeente bevorderd. Dit leidt tot verbinding van partijen binnen de gemeente en is bovendien milieuvriendelijker aangezien er minder gereisd hoeft te worden. Gemeenten moeten hun aanbestedingsprocedures zodanig inrichten dat deze toegankelijk zijn voor alle ondernemers, waaronder ook klein-MKB en zelfstandigen.

Ook marktconsultaties met de lokale ondernemers kunnen bijdragen aan het ondernemerschap binnen een gemeente.

Stimuleren van netwerken

Ondernemen bevordert de dynamiek in de samenleving. Goed ontwikkeld ondernemerschap vergroot de economische veerkracht van de maatschappij. Het zijn niet alleen de grote ondernemingen die daaraan bijdragen, maar juist ook die duizenden zzp’ers. Meer dan 95% van hen start vanuit een positieve motivatie. Deze professionals willen eigen baas zijn en ondernemen. Zelfstandig ondernemers zijn succesvol door samen te werken met andere ondernemers. Zo ontstaan nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden in het belang van opdrachtgevers en de regionale economie.

Gemeenten kunnen ontmoetingen en het opzetten van netwerken faciliteren. Op die manier kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan die in het belang zijn van opdrachtgevers en de regionale economie.

Aandacht voor ondernemers in het nauw

Veel ondernemers zijn als gevolg van de coronacrisis financieel en anderszins in het nauw gekomen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de schuldenaanpak, het toekennen van een Bbz-uitkering, coaching en scholing. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat ze vooral voor deze ondernemers benaderbaar en bereikbaar zijn en ondersteuning op maat bieden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen en waar je als zelfstandig ondernemer op kunt letten bij het uitbrengen van je stem? Bekijk dan de informatiepagina Gemeenteraadsverkiezingen op onze website.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO