"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nederlandse recruitment- en flexbranche groeit, in het bijzonder MSP’s

In andere Europese landen was er krimp, maar Nederland liet een groei van 4,5% zien, rapporteert de World Employment Confederation. Nederland volgt daarmee de ontwikkelingen in landen zoals de VS en Groot-Brittannië. Een wereldwijde trend is de groei van MSP’s.

De recruitment- en flexbranche groeide internationaal 1% (gecorrigeerd naar de inflatie van de euro 2%). Dit meldt de World Employment Confederation (WEC) in het jaarlijkse rapport over de stand van zaken in de branche. De WEC is de internationale koepel van landelijke brancheorganisaties voor bedrijven die arbeid bemiddelen of de inhuur van externen organiseren. In Nederland is bijvoorbeeld de ABU aangesloten bij de WEC.

De WEC maakt in haar rapport gebruik van cijfers van Staffing Industry Analysts. Het betreft cijfers van 2019. Corona heeft sindsdien weliswaar grote effecten gehad op arbeidsbemiddeling, maar de economie is in veel landen herstellende en de WEC cijfers leggen structurele ontwikkelingen bloot die zich ook na de coronacrisis voortzetten.

Bron: Economic Report 2021, World Employment Confederation

Meer omzet dan in andere Europese landen

Terwijl de omzet van de branche daalde in onder andere Duitsland, Italië en Zweden, steeg deze in de VS (4,1%) en in Nederland (4,5%). In Groot-Brittannië bedroeg de groei zelfs 13,2%.

Met een stijging van 4,5% zet Nederland zich af tegen andere Europese landen, maar voor ons land betekent dit alsnog een afvlakking van de groei. In 2018 was de groeicurve namelijk nog steiler, met 14,6% omzetstijging.


De ZiPArena bevat een overzicht van dienstverleners die actief zijn in  de wereld van (het organiseren van) externe arbeid en is gekoppeld aan een doorzoekbare database


Toegenomen gebruik van MSP’s

Binnen de arbeidsbemiddeling zijn er enkele trends die opvallen. Terwijl de markt voor directe recruitment slechts 6% groeide, nam de omzet van Management Service Providers (MSP’s) met 13% toe. De omzet van Recruitment Proces Outsourcing (RPO’s) diensten is relatief nog beperkt, maar die steeg wel met maar liefst 25%.

Bron: Economic Report 2021, World Employment Confederation

 

Het gebruik van MSP’s blijft groeien. Ook weer in de VS, zoals de onderstaande cijfers laten zien. De dip in de VS bleek dus toch geen trendbreuk.

Bron: Economic Report 2021, World Employment Confederation

Meer inhuur via bureaus

Hoeveel mensen werk hebben via de recruitment- en flexbranche ten opzichte van de totale werkzame beroepsbevolking, verschilt per land. Het wereldwijde gemiddelde is 1,6%. In sommige landen is dit percentage dubbel zoveel als het internationale gemiddelde, in Nederland ligt dit percentage zelfs op 3,0%.

Agency work penetration rate, 2019 (%)

Bron: Economic Report 2021, World Employment Confederation

 

Dat Nederland hier hoog scoort, is niet zo vreemd, als pionierland qua uitzenddienstverlening. In 2019 vonden ruim 1 miljoen Nederlanders werk via een bureau. In 2018 waren dit nog 834.000 mensen. Maar, zo vermeldt een voetnoot in het rapport, de definitie is nu ruimer. Zelfs met deze kanttekening in acht genomen, ligt dit aantal in Nederland opvallend hoger dan in landen met hogere bevolkingsaantallen. In Duitsland is dit aantal zelfs lager (895.472 mensen), in Groot-Brittannië een stuk hoger (1.600.000 mensen) en in de VS afgezet tegen het totale bevolkingsaantal niet zo hoog als je zou verwachten (16.000.000 mensen).

Agency work headcounts 2019

Bron: Economic Report 2021, World Employment Confederation

 

Gekeken naar de totale omzet van de branche is de totale omzet in Nederland (17,7 miljard euro) vergelijkbaar met die van Frankrijk (21,9) en Australië (17,3). Groot-Brittannië loopt in Europa voorop qua omzet (43,1).

Het volledige 2021 Economic Report van de World Employment Confederation is verkrijgbaar op deze website.