"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Terugkijken Webinar: Karin Manuel over aantrekkelijk werkgeverschap “Millennials zijn allergisch voor hiërarchie”

Hoe word je als organisatie aantrekkelijk voor de nieuwe groep arbeidskrachten op de arbeidsmarkt: de millennials. Interview met Karin Manuel, auteur van ‘Futuring Organisations’. Karin is ook een van de keynote sprekers tijdens onze WebinarWeek van volgende week.

Hoe word je als organisatie aantrekkelijk voor de nieuwe groep arbeidskrachten op de arbeidsmarkt: de millennials. In 2020 vormen zij 75% van de Nederlandse beroepsbevolking. Tijdens het webinar ‘Futuring Organisations’ vertelde Karin Manual over aantrekkelijk werkgeverschap voor deze groep. “Organisaties hebben millennials keihard nodig om toekomstbestendig te zijn en te blijven.”

Een opname van dat webinar is onder dit interview te vinden. 

Millenials keihard nodig voor toekomstbestendige organisaties

Over hoeveel millennials hebben we het eigenlijk?

“Deze nieuwe generatie op de arbeidsmarkt bestaat nu 4 miljoen mensen in Nederland. Daarvan behoort 2.9 miljoen bij de beroepsbevolking op een totaal van 8.2 werkzame beroepsbevolking. Maar in 2020 is deze groep 75% van de beroepsbevolking. Organisaties hebben millennials dus keihard nodig om toekomstbestendig te zijn en te blijven.”

Er wordt veel over millennials gezegd en geschreven, maar hoe zou je ze op werkgebied omschrijven?

Millennials kiezen allereerst voor uitdagend werk. 41% is minimaal hbo opgeleid. Ze verbinden zich niet aan een werkgever maar aan een klus. Laten zich niet verleiden door een mooi salaris, maar willen afwisseling, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Ze leren liever niet uit de boekjes maar on the job. De klassieke manager zien ze graag gaan. Zij zoeken coaching en inspiratie in leidinggevenden en werken bij voorkeur op een informele manier samen in een platte organisatie met autonomie en ruimte voor eigen ideeën. Hiërarchie, daar zijn ze allergisch voor.”

Je adviseert organisaties hoe ze millennials aan zich kunnen binden, maar deze generatie wil toch juist de vrijheid om van de een naar de andere werkgever te kunnen hoppen?

“Ze wisselen van werkgever omdat ze in organisaties nog te weinig getriggerd worden, er vaak te weinig uitdaging is voor hen. Veel organisaties zijn nog klassiek georganiseerd. Millennials lopen op tegen die structuur en de bureaucratie die daar inherent aan is.”

Wars van traditioneel werken

Je zegt verder dat veel organisaties nog een lange weg te gaan hebben, willen zij voor millennials een aantrekkelijke werkgever zijn.

“Ik merk dat veel werkgevers daar nog niet of nauwelijks bezig zijn. Ze richten zich op huidige werknemersbestand en zien alleen de problemen van vandaag, zoals vergrijzing. Ze zijn zich nog onvoldoende bewust dat millennials andere wensen en behoeften hebben in werk en het aan werkgevers is om deze groep aan zich te verbinden.  Er is nog geen nog geen urgentiebesef.”

Wat gaat er nu vaak mis in organisaties?

“Veel organisatie zijn nog traditioneel georganiseerd. Millennials zijn wars van de traditionele manier van werken. Hun ideeën gaan in de lade waardoor ze gedemotiveerd raken. Zij zien liever geen klassieke manager die stuurt, maar iemand die coacht en hun leercurve faciliteert. Geen evaluatie aan het einde van het jaar, de nieuwe generatie ontvangt graag continu feedback.”

Hoe ziet de organisatie van de toekomst er uit?

“Millennials zijn netwerkers bij uitstek. Ze bedenken: wat kun jij, wat kan ik en hoe bundelen we die krachten? Hierdoor vervaagt de grens van organisaties. Daarnaast zie je organisaties waar gewerkt wordt met een organische, platte structuur. Functies verdwijnen, rollen vormen het nieuwe uitgangspunt. Cocratisch werken noem ik dat. De cocratie omarmt  agile werken van buiten naar binnen en van binnen naar buiten met een kleine kern arbeidskrachten in dienst op cruciale rollen en daarom heen een schil van verbonden arbeidskrachten en een schil flexibele arbeidskrachten. Cocratisch werken betekent in wisselende teams multidisciplinair samenwerken aan een bepaalde klus en daarna weer uiteen.”

Anders organiseren: job- en workcrafting

Waar moet je als organisatie beginnen?

“Het begint met een andere manier van organiseren. Je moet als organisatie meer dan ooit wendbaar zijn om aan steeds wisselende wensen van klanten te kunnen voldoen, maar dat betekent ook dat je als organisatie moet kunnen meebewegen. Van daaruit is het belangrijk om oog te hebben voor talenten binnen en buiten, deze te connecten. Een strategische personeelsplanning is daarbij onmisbaar: wat heb je in huis aan skills, en hoe verhoudt die zich met de organisatiedoelen van de toekomst?

Het betekent dat je moet nadenken over hoe je werk in klussen en opdrachten organiseert. Geef de ruimte voor workcrafting en jobshaping oftewel geef mensen rollen die bij hen passen, waar ze plezier en uitdaging in hebben. Verder is het van belang aandacht te besteden aan de performanceontwikkeling van mensen, zorg dat ze persoonlijk leren en groeien in lijn met de organisatiedoelen.”

(Het verhaal van Karin start op 02:30 min van deze opname)

Eén reactie op dit bericht

  1. Jammer dat er in het interview niet iets kritischer naar de millennial wordt gekeken. Moeten organisaties zich alleen aanpassen aan deze nieuwe instroom of mogen organisaties ook wat verwachten van de millennial? Wat moeten/kunnen millennials doen om succesvol samen te werken in divers samengestelde teams? Wat zijn – naast kwaliteiten en verwachtingen – de valkuilen van millennials? Of zijn die er niet?