"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

PZO-ZZP voorzitter reageert op Ton Heerts: groei zzp’ers is autonome ontwikkeling en nieuwe realiteit

PZO-ZZP voorzitter Denis Maessen reageert op de uiteenzetting van Ton Heerts in het FD en bij Nieuwsuur.

Ton Heerts wil het mes in de zelfstandigenaftrek zetten, waardoor zzp’ers hogere tarieven moeten vragen en minder aantrekkelijk worden om in te huren. Zo, aldus het Interview met hem in het FD van 9 juni, hoopt hij het probleem van de schijnzelfstandigen aan te pakken. Heerts lijkt terug te willen keren naar de vorige eeuw, maar er is een nieuwe realiteit. Heerts ziet niet in dat de groei van het aantal zzp’ers een autonome ontwikkeling is, in 1996 was 5,9 procent van de beroepsbevolking zzp’er, nu is dat bijna 10 procent. Het aantal werknemers in loondienst is in dezelfde periode tot aan de crisis van 2008 eveneens gestegen.

Schaf je de zelfstandigenaftrek af, dan zullen meer zzp’ers op de bijstand moeten terugvallen. Ik kan me niet voorstellen dat Heerts daarop uit is. Daarbij is de zelfstandigenaftrek een compensatie voor het niet deelnemen aan sociale voorzieningen en het voor eigen rekening en risico de onderneming drijven.

Natuurlijk, er zijn schijnzelfstandigen. Daar zij ook wij ongelukkig mee. Dat probleem dient aangepakt te worden. Hun aantal is echter te verwaarlozen als je kijkt naar het aantal zzp’ers dat zich als ondernemer ontplooit en zorgt voor voldoende werk om van de leven: het gaat om slechts 5% van totaal aantal zzp’ers. Ik deel de mening van Heerts dat zzp’ers hun eigen sociale verzekeringen moet regelen. Die keuzevrijheid willen ze ook hebben. We moeten er wel voor zorgen dat ze een goede keuze kunnen maken, er moet bijvoorbeeld een betaalbare verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zijn.

ZZP’ers zijn onderdeel van een transitie naar een andere organisatie van onze economie. We zullen de afspraken rond onze arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel daarop moeten aanpassen. Dat mag wat mij betreft wel wat sneller, een conservatieve opstelling van Heerts kunnen we dan niet gebruiken.

Denis Maessen

Denis Maessen
Denis Maessen

 

Denis Maessen is voorzitter van het Platform Zelfstandig Ondernemers en lid van de SER.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO