"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Myler ZZP-monitor: crisis zelfstandigen lijkt voorbij. Omzetten en declarabele uren stijgen fors

Voor veel zelfstandig ondernemers in de zakelijke dienstverlening en ICT is de crisis definitief voorbij, blijkt uit onderzoek van ZZP-community Myler. Zo zijn de omzetten van de ZZP’ers sterk verbeterd – in 2009 had 46% van hen een inkomen gelijk of hoger aan het jaar daarvoor, in 2010 steeg dat naar 59%. Ook zat er groei in te declareren uren, 76% van de ondervraagden declareerde in 2010 een gelijk of groter aantal uren als in 2009. ZZP’ers hadden in 2010 gemiddeld 3,06 opdrachtgevers en realiseerden daarmee een jaaromzet tussen de € 70.000 en € 100.000. Het percentage ZZP’ers dat niet van zijn inkomen kon rondkomen is in een jaar tijd gedaald van 34% naar 26%.

Toon van Bodegom, directeur van Myler: “Met deze uitkomsten kunnen we concluderen dat de crisis voor hoogopgeleide ZZP’ers voorbij lijkt. Ook bij opdrachtgevers merken wij dat de vraag naar freelancers sterk toeneemt. Dat wil niet zeggen dat ZZP’ers achterover kunnen leunen, er is een belangrijke les te leren uit deze crisis. Hoe goed het ook gaat met zelfstandigen, ondernemen betekent ook rekening houden met economisch slechtere tijden.”

Tijdelijke inzet specialisten helpt grote organisaties

Uit het onderzoek en interviews met grote organisaties bleek verder dat steeds vaker een grotere flexibele schil wordt ingericht, om sneller te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen. De tijdelijke inzet van specialisten helpt deze bedrijven volgens eigen zeggen sneller tot de gewenste resultaten te komen. Een signaal dat zelfstandig ondernemers ook door grote marktpartijen serieus genomen worden.

Profiel ZZP’er

De ZZP-markt wordt nog gedomineerd door mannen. Van de ZZP’ers is slechts 29% vrouw, terwijl de algemene arbeidsparticipatie van vrouwen 46% bedraagt (CBS 4e kwartaal 2010). Vrouwelijke ZZP’ers werken bovendien gemiddeld minder uren per week. Ook zijn ze jonger: de leeftijd van de mannelijke ZZP’ers varieert tussen 36 en 55 jaar, vrouwelijke ZZP’ers zijn tussen de 36 en 45 jaar. Ruim 63% heeft een partner en kinderen. Maarliefst 92% van de ZZP’ers is hoogopgeleid (HBO, HBO+).

ZZP-monitor

Myler, het platform voor zelfstandig professionals (ZZP’ers) in de zakelijke dienstverlening en ICT, doet continu onderzoek naar alles wat de zelfstandig ondernemer beweegt. Myler kan hierdoor de ZZP’ers optimaal blijven faciliteren in hun ondernemerschap. De ZZP-monitor is een doorlopend onderzoek onder circa 2.200 zelfstandigen. Sinds 2009 worden relevante onderwerpen op het gebied van financiën, mobiliteit of ontwikkeling onderzocht onder zelfstandig ondernemers in de zakelijke dienstverlening zoals ICT, communicatie/marketing en de financiële en juridische sector.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie