"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Fiscale plannen kabinet: impact op zzp’ers

Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft zijn plannen voor de fiscale agenda bekend gemaakt.

Het kabinet wil de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, meer gaan richten op groeiende ondernemers. Als perspectief stelt de staatssecretaris een winstbox met één of twee tarieven in het vooruitzicht. Een winstbox maakt de ondernemersfaciliteiten eenvoudiger en transparanter, zo stelt de Staatssecretaris. Omdat deze plannen een nadere uitwerking vragen, zal het kabinet een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van een winstbox. Verder beoogt het kabinet op korte termijn de zelfstandigenaftrek om te zetten in een vaste basisaftrek. Daarbovenop blijft de mkb-winstvrijstelling gelden. Ook wil Weekers het lage btw-tarief verhogen van 6 naar 8 procent, vooruitlopend op het introduceren van een uniform btw-tarief van 19 procent.

Oordeel PZO

Voor veel zzp’ers is de zelfstandigenaftrek van groot belang. Rigoureus ingrijpen in de zelfstandigenaftrek zou kunnen leiden tot grote inkomenseffecten voor deze groep. Meer berekeningen over de verwachte inkomenseffecten voor zelfstandige ondernemers zijn daarom noodzakelijk alvorens de plannen op instemming van PZO kunnen rekenen. Daarnaast mist PZO binnen de voorstellen een maatregel om investeringen, zoals in scholing, voor kleine ondernemers te stimuleren.

Het voorstel om op termijn een winstbox te introduceren, beoordeelt PZO als positief. PZO heeft meerdere malen gewezen op deze mogelijkheid, omdat het integreren van een winstbox leidt tot meer transparantie en doelmatigheid. Het is verstandig dat het kabinet eerst een verkenning zal doen, zodat de effecten voor ondernemers beter te overzien zijn.

Het plan om het lage btw-tarief te verhogen komt op het moment dat veel zelfstandige ondernemers nog te kampen hebben met de economische crisis. De verwachting is dat de verhoging niet alleen consumenten raakt, maar ook ondernemers. De verhoging van het btw-tarief zal waarschijnlijk tot weerstand leiden in de Tweede Kamer.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO