"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP’ers investeren meer in opleidingen dan werknemers in loondienst

ZZP’ers investeren meer in opleidingen dan werknemers in loondienst. De verschillen zijn beperkt, maar ze gelden op alle opleidingsniveaus. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van de Intelligence Group.

ZZP’ers investeren meer in opleidingen dan werknemers in loondienst. De verschillen zijn beperkt, maar ze gelden op alle opleidingsniveaus. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van de Intelligence Group. 

Elk kwartaal in 2015 hebben we gevraagd aan zzp’ers of zij de in de afgelopen 3 jaar een certificaat hebben gehaald op een opleiding hebben gevolgd. In totaal heeft Intelligence Group 818 zzp’ers in 2015 ondervraagd in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). 22,4% gaf daarop het antwoord ‘ja’. Een cijfer dat nagenoeg in alle kwartalen gelijk bleef. Voor medewerkers in loondienst ligt dat cijfer op 21%.

Hogere opleiding, meer vervolg

Gewogen naar het aantal zzp’ers in Nederland betekent dat dat in totaal bijna 200.000 zich middels opleidingen bijgeschoold in de afgelopen drie jaar. Uitgaande van de crisistijd toch een laag aantal, zeker als je meerekent dat genoeg zzp’ers problemen hadden om de eindjes aan elkaar te knopen.

opleiding zzp'ers op opleidingniveau

Hoog opgeleide zzp’ers hebben tot drie keer vaker een opleiding gevolgd dan laag opgeleide zzp’ers. Onder academische zzp’ers is de scholingsbereidheid het hoogst met 31% (hoger opgeleiden in loondienst ligt dat op 27%). Tussen mannen en vrouwen zit er een behoorlijk verschil. Waar een kwart (25,2%) van de vrouwelijke zzp’ers een opleiding volgde, lag dat bij mannen op 18,5%. Ook analyses op leeftijd laten een interessant verschil zien. Van de zzp’ers tot 50 jaar, deed gemiddeld een kwart een opleiding. Bij de 50-plussers lag dit op 18%

Welke zzp-beroepsgroepen volgen opleidingen?

Wanneer we inzoomen op verschillende beroepen zien we grote verschillen. Ook hier zien we dat de beroepsgroepen waar hoogopgeleiden en vrouwen gemiddeld genomen sterker zijn vertegenwoordigd, het beter doen als het gaat om opleidingen volgen. De beroepsgroep in (para)Medische dienstverlening, onderwijs en consultancy zijn de zzp’ers die het meest een opleiding hebben gevolgd. Personen werkzaam in een inkoop, toerisme/recreatie of verkoopfunctie het minste

% is het aantal dat een opleiding in de afgelopen 3 jaar heeft gevolgd

(para)Medische dienstverlening (mens of dier) 49%
Onderwijs, opleiding/coaching/training/cursus geven 38%
Consultancy/advies 36%
Sociaal/maatschappelijk 34%
Juridisch/bestuurlijk 31%
Reclame/communicatie/PR 31%
Journalistiek 25%
Grafisch 24%
Cultureel/kunst 23%
Directie/(interim)-management 21%
Verpleging/verzorging 21%
Technisch 21%
Personeel en organisatie/HRM 19%
Financieel-economisch 19%
Marketing 18%
Accountancy 18%
Bouw 18%
ICT/automatisering 18%
Verkoop/commercieel/sales 16%
Toerisme/recreatie 16%
Administratief/secretarieel 10%
Inkoop 7%

Een zzp’er die recent een opleiding heeft gevolgd verwacht (afgerond) een week sneller een nieuwe opdracht te vinden dan een persoon die dat niet heeft gedaan. Of deze opleiding resulteert in een hoger uurtarief is nog niet onderzocht.

Van de zzp’ers die een opleiding volgen, volgen zij deze vooral om meer kennis en/of vaardigheden op te doen die hen meer waard maken voor het huidige werk (65%), gevolgd door kennis en vaardigheden aanleren die men leuk vindt (49%). Dertig procent (6% van het totaal van de zzp’ers) heeft een opleiding gevolgd om kennis en/of vaardigheden op te doen die hen meer kansen biedt op de arbeidsmarkt/buiten mijn vakgebied.

Maaike Kooter/Geert-Jan Waasdorp 

Meer informatie?

www.intelligence-group.nl of info@intelligence-group.nl

Intelligence Group is dé specialist in arbeidsmarktdata. Sinds 2003 verzamelen en analyseren wij arbeidsmarktdata onder de Europese beroepsbevolking en met die data bedienen wij, via innovatieve tools en uitgebreide rapporten, zowel corporate recruitment als intermediairs. Bekijk alle berichten van Intelligence Group