Profile photo of Hugo-Jan Ruts

Over Hugo-Jan Ruts

Hugo-Jan Ruts is initiatiefnemer en 'editor-in-chief' van ZiPconomy.
Daarnaast adviseert hij organisaties en bemiddelingsbureaus over ontwikkelingen in de ZiP-economie en geeft hij trainingen en lezingen, over de flexibilisering van organisaties en de arbeidsmarkt, en de consequenties daarvan voor zowel organisaties als interim professionals.


Meer artikelen van: Hugo-Jan Ruts

Hugo-Jan Ruts was o.a. business unit manager Interim Management & Staff bij FunktieMediair en algemeen directeur van het trainingsbureau Van Harte & Lingsma. Daarna was hij interim-manager en adviseur. Veelal bij organisaties (HR, Advies, Onderwijs) met veel professionals. Zie ook

Aanpassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen beperkt interim tarieven. Hoe erg is dat?

Aanpassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen beperkt interim tarieven. Hoe erg is dat?

Op 1 januari 2013 trad de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking. Met de WNT zijn de salarissen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector genormeerd. In de volksmond bekend als de Balkenende norm. Na een lange discussie ligt er nu een ontwerpbesluit klaar om de WNT verder uit te breiden richting 'topfunctionarissen zonder dienstbetrekking'. Of te wel richting interim … [Lees meer...]

Onderzoek. Inhuur extern personeel: HR of Inkoop?

Onderzoek. Inhuur extern personeel: HR of Inkoop?

Het inhuren van interim professionals door organisaties is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Zowel door de groei van het aantal externen, de posities waarop ze ingezet worden en een groeiend besef dat ook externen onderdeel uitmaken van het menselijk kapitaal van organisaties. De groeiende aandacht voor ‘inhuur’ vertaalt zich naar verschillende trends: meer centralisering, grotere rol van de afdeling ‘inkoop’ of van ‘HR/recruitment’. … [Lees meer...]

Rapport Goed opdrachtgeverschap: naar een duurzame samenwerking tussen zelfstandige professionals en organisatie

Rapport Goed opdrachtgeverschap: naar een duurzame samenwerking tussen zelfstandige professionals en organisatie

Wat houdt goed opdrachtgeverschap in? Wat is ‘goed’? Wat werkt en wat niet? Wat kan er beter? Wat is ‘goed’ in het perspectief van de opdrachtgever, de opdrachtnemer of de bemiddelaar, die vaak een schakel is tussen die twee? Dat zijn vragen waar we ons de afgelopen twee, drie jaar met regelmaat over hebben gebogen. Tijdens de netwerkbijeenkomsten van ZiPconomy, tijdens ons seminar van afgelopen november en bovenal in een groot onderzoek, waar … [Lees meer...]

Kabinetsstandpunt over ZZP-beleid uitgesteld tot na de zomer.

Kabinetsstandpunt over ZZP-beleid uitgesteld tot na de zomer.

Het kabinet komt niet voor de zomer met een breed standpunt over het groeiend aantal zzp'ers in Nederland. Dat werd vandaag duidelijk in het laatste vragenuurtje voordat de Kamer met reces gaat. Dat standpunt werd verwacht als reactie op het (niet openbaar gemaakte) rapport dat het Interdepartementaal Beleidsonderzoek zelfstandigen zonder personeel (lees voor meer info IBO-zzp). Blijkbaar is het kabinet er nog niet in geslaagd de uiteenlopende … [Lees meer...]

Kamer akkoord met plan Wiebes vervanging VAR. Intermediairs mogen puzzel bemiddelen zzp’ers zelf oplossen.

Kamer akkoord met plan Wiebes vervanging VAR. Intermediairs mogen puzzel bemiddelen zzp’ers zelf oplossen.

Er tekent zich een ruime meerderheid af in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Staatssecretaris Wiebes (Financiën).  Of te wel de vervanging van de VAR.  Dat bleek bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamercommissie Financiën gisteren. Alleen de SP ziet niets in deregulering en wil juist dat de overheid de zzp-markt meer gaat reguleren. Het Wetsvoorstel wordt donderdag 3 juli, vlak voor … [Lees meer...]

The war for talent is over and talent has won. De toekomst is voor zzp’er volgens ABN AMRO en Fastflex.

The war for talent is over and talent has won. De toekomst is voor zzp’er volgens ABN AMRO en Fastflex.

ABN AMRO en FastFlex presenteren vandaag hun nieuwe rapport over de markt voor zelfstandige professionals. De derde in een reeks. Waar de auteurs in de vorige rapporten zich met name hebben geconcentreerd op de rol en de toegevoegde waarde van de ZZP’er, richten ze hun blik nu op de toekomst. "Want in een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo op blijven volgen is het belangrijk voor organisaties om zich te realiseren … [Lees meer...]

Wiebes beantwoordt kamervragen nieuwe VAR. Positie intermediairs blijft lastig.

Wiebes beantwoordt kamervragen nieuwe VAR. Positie intermediairs blijft lastig.

Staatssecretaris Wiebes heeft vandaag via een Nota antwoord gegeven op vragen van Kamerleden over zijn voorstel voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Een nieuwe wet die de VAR moet vervangen. In dat voorstel komen er modelcontracten die vooraf door de belastingdienst goedgekeurd worden. De modelovereenkomst wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp'ers) ondertekent. Bij het niet voldoen aan de voorwaarde in de overeenkomst, … [Lees meer...]

Centraliseren van inhuur bij TNO. De kunst van het verleiden.

Centraliseren van inhuur bij TNO. De kunst van het verleiden.

Ze is wars van mooie, maar theoretische modellen of flitsende visies op inhuur of sourcing. Voor Jindra Kessener, Manager Human Resource & Leadership Development bij TNO, is reorganiseren van het inhuren van externen vooral een verandertraject. Een proces waarin je vooral goed moet luisteren naar de bezwaren van de inhurende managers. Ze hebben namelijk vaak gelijk. TNO heeft de inhuur van interim professionals de afgelopen jaren … [Lees meer...]