Profile photo of Hugo-Jan Ruts

Over Hugo-Jan Ruts

Hugo-Jan Ruts is initiatiefnemer en 'editor-in-chief' van ZiPconomy.
Daarnaast adviseert hij organisaties en bemiddelingsbureaus over ontwikkelingen in de ZiP-economie en geeft hij trainingen en lezingen, over de flexibilisering van organisaties en de arbeidsmarkt, en de consequenties daarvan voor zowel organisaties als interim professionals.


Meer artikelen van: Hugo-Jan Ruts

Hugo-Jan Ruts was o.a. business unit manager Interim Management & Staff bij FunktieMediair en algemeen directeur van het trainingsbureau Van Harte & Lingsma. Daarna was hij interim-manager en adviseur. Veelal bij organisaties (HR, Advies, Onderwijs) met veel professionals. Zie ook

Vrouwelijke interim-managers verslaan hun mannelijke collega’s, maar hebben wel lager tarief. (Infographfic)

Vrouwelijke interim-managers verslaan hun mannelijke collega’s, maar hebben wel lager tarief.  (Infographfic)

Vrouwelijke interim-managers hebben 30% meer kans op het krijgen van een opdracht van mannen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het interim bureau Russam GMS onder 17.000 interim professionals  actief in de Engels markt. Nederlandse cijfers laten een vergelijkbaar beeld zien. Het aandeel van vrouwelijke interim managers ligt in Engeland op 13%. Maar hun bezettingsgraad is wel fors hoger dan hun mannelijke collega’s (50 tov 36% fulltime in … [Lees meer...]

Mobiliteit op Nederlandse arbeidsmarkt behoort volgens Randstad bij de laagste ter wereld.

Mobiliteit op Nederlandse arbeidsmarkt behoort volgens Randstad bij de laagste ter wereld.

De arbeidsmarktmobiliteit in Nederland behoort tot de laagste in de wereld. Dat blijkt uit een studie van uitzender Randstad, gedaan in 23 landen in 4 continenten. In 2014 veranderden 8% van de Nederlandse werknemers naar eigen zeggen vrijwillig van werkgever. Wereldwijd was dit 14%. Nederlandse werknemers zijn ook veel minder van plan om in de nabije toekomst van werkgever te veranderen. Slechts 16% heeft plannen in die richting. Wereldwijd is … [Lees meer...]

7 Tips van Harvard over het managen van zelfstandige professionals en goed opdrachtgeverschap.

7 Tips van Harvard over het managen van zelfstandige professionals en goed opdrachtgeverschap.

Harvard Business Review zet zeven tips van bestseller auteur Daniel Pink en onderzoeker Steve King op een rij over hoe je zelfstandige professional moet managen. "Many managers assume that they don’t need to tend to freelancers as much as they do regular employees—and there’s some truth to that", zegt Dan Pink. "The relationship is often less fraught, less hierarchical, and doesn’t come with the same expectations. But that doesn’t mean that you … [Lees meer...]

Aantal zelfstandigen blijft wereldwijd dalen. Maar niet in Nederland.

Aantal zelfstandigen blijft wereldwijd dalen. Maar niet in Nederland.

Een aantal zelfstandigen blijft, als percentage van de totale beroepsbevolking, in OESO landen dalen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de OESO. In de meeste landen ligt het percentage onder dat van voor de wereldwijde crisis. In een reactie schrijft de Economist dat er geen duidelijke relatie is tussen arbeidsmarkt en het groei van het aantal zelfstandigen. Zo groeit het aantal zelfstandigen in zowel de UK als Frankrijk, waarbij de … [Lees meer...]

CBS cijfers: Groei werkgelegenheid vooral bij oproepkrachten en zzp’ers.

CBS cijfers: Groei werkgelegenheid vooral bij oproepkrachten en zzp’ers.

Het CBS publiceerde vandaag de meest recente cijfers over de ontwikkelen van 'de werkzame beroepsbevolking'. Die is in totaal omhoog gegaan, wat her en der leidt tot  positieve berichten in de media. Natuurlijk altijd mooi om een zwaluw aan de horizon te ontdekken. Enige reserve is ook wel op zijn plaats, zeker ook wanneer we de absolute cijfers omzetten naar percentage van het totaal. Het aantal vaste banen blijft dalen. De groei van de … [Lees meer...]

Aukje Nauta over goed opdrachtgeverschap, het psychologisch contract en lessen voor klassieke arbeidsrelaties.

Aukje Nauta over goed opdrachtgeverschap, het psychologisch contract en lessen voor klassieke arbeidsrelaties.

Goed opdrachtgeverschap, dat gaat vooral om de kwaliteit van de relatie tussen twee mensen: een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Dat zegt  Aukje Nauta, hoogleraar op de NSvP-leerstoel ‘Employability in Working Relationships’ aan de Universiteit van Amsterdam en partner van adviesbureau Factor Vijf, naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde onderzoek over Goed Opdrachtgeverschap.  Tijdens een rondetafelgesprek spraken wij met haar over … [Lees meer...]

Aanpassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen beperkt interim tarieven. Hoe erg is dat?

Aanpassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen beperkt interim tarieven. Hoe erg is dat?

Op 1 januari 2013 trad de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking. Met de WNT zijn de salarissen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector genormeerd. In de volksmond bekend als de Balkenende norm. Na een lange discussie ligt er nu een ontwerpbesluit klaar om de WNT verder uit te breiden richting 'topfunctionarissen zonder dienstbetrekking'. Of te wel richting interim … [Lees meer...]

Onderzoek. Inhuur extern personeel: HR of Inkoop?

Onderzoek. Inhuur extern personeel: HR of Inkoop?

Het inhuren van interim professionals door organisaties is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Zowel door de groei van het aantal externen, de posities waarop ze ingezet worden en een groeiend besef dat ook externen onderdeel uitmaken van het menselijk kapitaal van organisaties. De groeiende aandacht voor ‘inhuur’ vertaalt zich naar verschillende trends: meer centralisering, grotere rol van de afdeling ‘inkoop’ of van ‘HR/recruitment’. … [Lees meer...]