Profile photo of Arjan van den Born

Over Arjan van den Born

Arjan van den Born is hoogleraar creatief ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg en zelfstandig organisatieadviseur. Arjan doet onderzoek naar ondernemers, samenwerkingsvormen en netwerken, opdrachtgevers, succesfactoren van ondernemers en organisatieveranderingen (turnaround management).


Arjan van den Born

Arjan van den Born begon zijn professionele carrière in 1994. De eerste vijf jaar werkte hij als beleggingsstrateeg in de wereld van het vermogensbeheer voor KPN en Achmea. In deze tijd was hij ook één van de oprichters van de Netherlands Society of Investment Professionals (NSIP); de beroepsorganisatie voor beleggingsprofessionals. In februari 1999 werd hij management consultant voor PricewaterhouseCoopers. Voor PwC Consulting (later IBM) heeft hij vele projecten (waaronder strategieveranderingen, fusies, reorganisaties, veranderingen in processen en systemen, et cetera) begeleid en geleid.

De wetenschap bleef echter kriebelen en in 2005 besloot Arjan van den Born om toch zijn proefschrift te schrijven. Eerst heeft hij nog getracht om het schrijven van zijn proefschrift met een volledige baan te combineren, maar in 2006 werd duidelijk dat freelancen de enige optie om het schrijven van zijn proefschrift te combineren met zijn organisatieadvies werkzaamheden. Zijn proefschrift over zelfstandig ondernemers is verschenen onder de titel "The drivers of career success of the job-hopping professional in the new networked economy". Daarnaast heeft hij vele wetenschappelijke artikelen en boeken geschreven over organisatieveranderingen, ondernemerschap, innovatie en netwerken.

Meer informatie over Arjan van den Born

http://www.bornto.nl

Bangste jongetje van de klas. BV Nederland neemt geen risico’s rond zelfstandig ondernemerschap.

Bangste jongetje van de klas. BV Nederland neemt geen risico’s rond zelfstandig ondernemerschap.

Terwijl het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland groeit, werkt de overheid aan de verkeerde problemen en met de verkeerde oplossingen. Ondernemen wordt niet actief gestimuleerd maar bestreden. Een analyse van Arjan van den Born, hoogleraar aan de Tilburg University. Aard van het werk verschuift De baan voor het leven bestaat niet meer. Standaardwerkzaamheden zijn we in rap tempo aan het automatiseren en elimineren. Werkzaamheden hebben … [Lees meer...]

Traditionele HRM systemen slecht voor innovatie

Traditionele HRM systemen slecht voor innovatie

De 21e eeuw is een innovatie- en netwerkeconomie. Maar niet veel organisaties begrijpen echt wat dit betekent voor hun bedrijfsvoering, nl. dat innovatie een onvervreemdbaar deel is van alle werkzaamheden. Deze innovatie vindt vaak plaats binnen tijdelijke organisaties zoals projecten waarbij een grote diversiteit van verschillende experts voor korte tijd samenwerkt om iets te bereiken. De organisatie van de toekomst is voor een significant deel … [Lees meer...]

The Fuzzy Firm: De zin en onzin van Procurement bij inhuur professionals.

The Fuzzy Firm: De zin en onzin van Procurement bij inhuur professionals.

In veel ondernemingen wordt de inhuur van externe professionals bepaald door de Procurement- of Inkooporganisatie. De grote invloed van procurement op de inhuur van professionals is begrijpelijk gezien de historische context; vanaf 1990 groeide langzaam maar zeker het aandeel externen en met deze groei ontstond ook de noodzaak om de uitgaven onder controle te krijgen. De inkooporganisatie excelleerde hierin en was van oudsher goed in … [Lees meer...]

The Fuzzy Firm & Arbeidsrelaties. Verliefd, verloofd of getrouwd: het is allemaal goed

The Fuzzy Firm & Arbeidsrelaties. Verliefd, verloofd of getrouwd: het is allemaal goed

Innovatieve industrieën worden bijna altijd gekenmerkt door informele netwerkstructuren. Dat komt omdat deze informele netwerkstructuren ontstaan in industrieën waar: 1) hoogwaardige kennis noodzakelijk is, 2) professionals veel met elkaar moeten samenwerken, 3) een grote diversiteit aan kennis noodzakelijk is en 4) de omgeving wordt gekenmerkt door verandering en vernieuwing.  In sectoren die worden gekenmerkt door deze vier krachten, zijn … [Lees meer...]

De Rutte-Norm: 250 euro per uur

De Rutte-Norm: 250 euro per uur

De SER pleit voor meer bewustwording onder zelfstandigen ten aanzien van hun tariefstelling. Maar de recente kwesties rondom Martijn Sanders (Brabantstad 2018) en Rene Boender (Willem Arondéuslezing) geven aan dat het probleem niet bij de zelfstandige ligt. Het zijn de politieke partijen en de media die stelselmatig de kosten van zelfstandig ondernemerschap onderschatten. Het gevolg is dat projectmanagers die €85 per uur vragen worden uitgemaakt … [Lees meer...]

FOEI RABOBANK, FOEI!

FOEI RABOBANK, FOEI!

Sinds een aantal maanden rijdt er in mijn woonplaats een alleraardigst autootje rond. Van de Rabobank. Op de zijkant staat groot de opvallende tekst: ikgastarten.nl en cursief daaronder “ZZP-er of ondernemer”. Misschien ben ik de enige, maar ik vind dat vreemd. Ik geef vaak lezingen voor zzp-ers, maar volgens mij krijgen zzp-ers geen inkomen als klanten niet bereid zijn om voor hun diensten te betalen. En dat is voor mij uiteindelijk de enige … [Lees meer...]

MANIFEST GOED OPDRACHTGEVERSCHAP. Wie doet mee?

MANIFEST GOED OPDRACHTGEVERSCHAP. Wie doet mee?

Normaal ben ik niet zo van regulering. Ik ben een echte liberaal, soms een beetje links, soms een beetje rechts. Toch komt er hier een pleidooi voor goed opdrachtgeverschap geïnspireerd op het manifest goed werkgeverschap. De opstellers van dit manifest roepen organisaties op om te investeren in vertrouwensvolle, gelijkwaardige relaties met medewerkers. Organisaties moeten hun medewerkers centraal stellen: zij zijn volgens het manifest bepalend … [Lees meer...]