Rutte III: Modelovereenkomsten Wet DBA maken plaats voor opdrachtgeversverklaring

Het kabinet wil dat opdrachtgevers via een webmodule vooraf kunnen bepalen of ze een zelfstandige kunnen inhuren voor een opdracht. Dat vervangt de modelovereenkomsten uit de Wet DBA.