"Exploring the future of work & the freelance economy"

Branchemanager MSPnetwerk

De rol

In 2017 is MSPnetwerk (www.mspnetwerk.nl) gestart. Onderwijl dekt het MSPnetwerk meer dan 90 % van de MSP-markt. Haar doelstelling is om kennis- en kwaliteitsleider te zijn van de MSPmarkt en deze markt te laten groeien. De huidige facilitator is een business concept developer die opstartfases begeleidt. MSPnetwerk komt nu in de volwassenheidsfase en daarom zoeken we ter vervanging van haar per juni 2019 een branchemanager die op flexibele basis invulling geeft aan de rol.

Het gaat om zo’n 300 uren op jaarbasis, die besteed worden aan (de voorbereiding van):

 • 4 deelnemersbijeenkomsten per jaar 
 • ca. 6 bijeenkomsten van de diverse deelnemersvertegenwoordigingen
 • 2 a 3 events met stakeholders (zie dit verslag voor voorbeeld)
 • Diverse overleggen waarin de branchemanager de rol van opdrachtgever heeft naar externen c.q. de faciliterende organisatie

Werkzaamheden

De werkzaamheden hiervoor bestaan onder meer uit:

 • Jaarlijkse update van het businessplan in samenwerking met voorzitter. Het businessplan wordt vertaald naar een activiteitenplan hoe invulling gegeven gaat worden aan kwaliteitsleiderschap en kennisleiderschap en wordt voorzien van een begroting
 • Uitvoering (laten) geven aan de activiteitenplannen
 • Coördinatie en faciliteren van deelnemersvertegenwoordigingen en organiseren dat zij de doelstellingen waarvoor ze zijn opgericht kunnen realiseren (Huidige deelnemersvertegenwoordigingen zijn 1) Communicatie 2) Dataverzameling 3) Kwaliteit)
 • Faciliteren van deelnemersbijeenkomsten waaronder maken agenda en verslagen en actielijst van vergadering
 • Bouwen van netwerken en onderhouden contacten met de belangrijkste stakeholders waaronder de deelnemers, Alliantie van Werk, VMS-en, adviseurs externe inhuur en andere doelgroepen. E.e.a. in samenwerking en afstemming met de voorzitter.
 • Zorgen voor een communicatiestrategie en de vertaling daarvan in een communicatie- actieplan in samenwerking met deelnemersvertegenwoordiging communicatie (en evt externe experts)
 • Uitvoering (laten) geven aan het communicatie-actieplan:
  • Organisatie van bijeenkomsten en events
  • Afstemming communicatie(content)bureau
  • Zorgdragen voor free publicity
  • Zorgdragen voor aantrekkelijke, informatieve en goedbezochte website(www.mspnetwerk.nl) waaruit kennisleiderschap blijkt
 • Bewaken van de inzet van externe medewerkers (van de faciliterende werkorganisatie of anderszins) en erop toezien dat de inzet in overeenstemming is met het jaarplan en de begroting.
 • Zorgdragen voor een effectief financieel beleid en effectieve inrichting van de werkprocessen en beheer daarvan in overleg met de verantwoordelijk manager van de faciliterende werkorganisatie

Wie zoeken wij?

Naast relevante werkervaring (ervaring op hoger managementniveau in commerciële arbeidsbemiddeling en/of als bestuurssecretaris of soortgelijke rol) en HBO/WO-niveau zijn de benodigde kwaliteiten voor deze rol: – Kunnen organiseren, coördineren en faciliteren – Helicopterview hebben – Initiërend en ondernemend zijn – Relatiegericht en verbindend zijn – Kunnen netwerken – Affiniteit hebben met automatisering (VMS)

Qua kennis is actuele kennis van de arbeidsmarkt in het algemeen en die van arbeidsmarkt- intermediairs in het bijzonder een must. Kennis van MSP’s en de werking van verenigingen is een pré.

De voorkeur gaat uit naar een flexibel inzetbare zzp-er, maar schroom niet om te reageren als een andere contractvorm hebt of wilt.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige facilitator Annette Zomerdijk via zomerdijk@abu.nl