"Exploring the future of work & the freelance economy"
Dossier

Verkiezingen 2017 – zzp standpunten

Op 15 maart 2017 koos Nederland een parlement. In een mogelijk ingewikkelde formatie zullen ook belangrijke thema’s voor de zelfstandige professionals en andere zzp’ers een prominente plek innemen. Er vallen harde noten te kraken. Het huidige kabinet heeft een aantal van de hete hangijzers doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Hieronder nog een overzicht van wat er in de programma stond. Zowel per partij als per ‘zzp-dossier’. Plus recente artikelen en opinie stukken over waar het heen moet en gaat met die dossiers.  

En nu kleur bekennen!

In de campagne kwam de arbeidsmarkt en de zzp-dossiers maar beperkt aan bod. Nu zullen de politieke partijen die gaan onderhandelen eindelijk meer kleur als het om een aantal zzp-dossiers gaat.

Is de Wet DBA nu al een mislukking die in de prullenbak moet? Moeten er collectieve faciliteiten voor opleidingen voor zelfstandigen komen? Wat te doen met het feit dat maar één op de vijf zzp’ers verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid? Is een verplicht stelsel daarop het antwoord? En hoe zit het met de pensioenen? Om nog maar te wijzen van de zelfstandigenaftrek, die volgens veel experts aan hervorming toe is.

Er valt wat te kiezen: In hoeverre moet je mensen beschermen tegen hun eigen keuzes? En is een collectief stelsel wel betaalbaar zonder verplichte deelname? Past individuele keuzevrijheid niet veel meer bij de 21ste eeuwse maatschappij en dan net name bij de zelfstandigen? Er zijn ook verschillen in perceptie: wat of wie is de zzp’er nu eigenlijk? Een zelfstandige ondernemer of een zelfstandig werkende? De nieuwe ondernemer (zonder behoefte personeel in dienst te hebben) of de nieuwe flexibele werknemer (waarvan het grootste verschil met werknemers vooral de contractvorm is)?

ZZP-dossiers

Op zzpkiest.Nu staan de vijf grote zzp-thema’s uitgewerkt, met voor-/tegenstanders plus de standpunten per partij:

Overzicht recente artikelen

Artikelen over partijprogramma’s (op alfabetische volgorde)