"Exploring the future of work & the freelance economy"
Dossier

Dynamisch aankoopsysteem (DAS) en het inhuren van extern personeel

De aanpassingen in de Aanbestedingswet hebben flinke gevolgen over hoe overheden extern personeel inhuren. Op ZiPconomy verschijnen over dit onderwerp met regelmaat artikelen. We hebben de meest relevante artikelen hier voor u verzameld. Met een onderverdeling tussen Nieuws, Feiten & achtergronden en Opinie artikelen.

Inleiding

Door de aanpassing van de Aanbestedingswet valt het inhuren van personeel voor overheden niet meer onder het verlicht regime. Dat vereist dat aanbestedingsplichtige organisaties op nieuw moet nadenken over welke strategie ze volgen bij het in inhuren van externen. Bijvoorbeeld de keuze tussen preferred suppliers of  elke inhuur los aanbesteden, bijvoorbeeld via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS).

De veelgebruikte marktplaatsen kunnen, met een aantal aanpassingen, geschikt gemaakt worden voor een Dynamisch Aankoopsysteem.  De discussie over wat mag en wat moet loopt nog door. Die discussie volgen we op ZiPconomy met aandacht. Via nieuws, achtergronden en opiniestukken.

Lees meer

Nieuws

https://www.zipconomy.nl/2018/05/accountants-laten-oog-vallen-op-inhuur (mei 2017, na een jaar ervaring met Aanbestedingswet)

https://www.zipconomy.nl/2017/09/das-blijft-toch-gewoon-mogelijk-om-zzpers-in-te-huren/  (14 sept 2017) Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo nuanceert eerdere conclusies.

(Verdere discussie in hoeverre DAS ingezet kan worden voor inhuur)

https://www.zipconomy.nl/2017/06/donkere-wolken-boven-het-dynamisch-aankoopsysteem/ (Twijfels bij experts overheid)

https://www.zipconomy.nl/2016/07/gewijzigde-aanbestedingswet-scherpt-regels-inhuur-personeel-aan/ (Uitkomsten informatie workshop)

Lees meer

Feiten & achtergronden

(verslag workshops)

(uitleg impact wijzigingen aanbestedingswet)

(onderzoek)

(presentatie jurist)

Lees meer

Opinie

‘Overheid, pak je rol en verbeter de digitale marktplaatsen’

Waar blijft de innovatie op de inhuur van de overheid?

Bij de inhuur van de overheid is aan transparantie nog veel te winnen

Worden organisaties en zelfstandigen beter van het nieuwe online aanbesteden?

Inhuur-Marktplaats overheid en de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen. Vijf kritische noten van (potentiële) Marktplaatsgebruikers

Lees meer