Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zzp’ers en zelfstandigen. Een overzicht standpunten politieke partijen rond dit zzp-dossier.

Een overzicht van visies en meningen rond het wel of niet verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. (zie dit overzicht voor actuele artikelen over dit onderwerp) Werknemers zijn via hun werkgever verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Zowel kort durende arbeidsongeschiktheid (het griepje) tot langdurig of zelfs permanente arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen hebben zo’n verzekering niet automatisch, maar kunnen … Meer lezen over Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zzp’ers en zelfstandigen. Een overzicht standpunten politieke partijen rond dit zzp-dossier.