Commissie Borstlap legt het nog één keer uit, nu aan de Kamer: haal de fiscale prikkels weg en hanteer scherpe arbeidsrechtelijke regels.

Gesprek tussen Commissie Regulering van Werk en Tweede Kamer leden geeft meer inzicht in motieven commissie en aarzelingen bij Kamer.