Jaarlijkse archieven: 2020

Zzp-schilders willen af van verplicht pensioen.

‘Een verplicht schilderspensioen voor zzp’ers is volstrekt overbodig’. Dat stelt Zelfstandigen Bouw naar aanleiding van een onderzoek dat de belangenorganisatie liet uitvoeren door het bureau Panteia. De schildersbranche is een van de weinige sectoren waarin bindende afspraken zijn dat zzp’ers verplicht mee moeten doen aan een bedrijfstakpensioen fonds.

Uit de representatieve enquête door onderzoeksbureau Panteia blijkt dat zelfstandige schilders bijna allemaal sparen om hun inkomen op hun oude dag te kunnen aanvullen. Dit doen zij zelfs bovenop het pensioen dat zij opbouwen bij het schilderspensioenfonds BPF waarbij zij verplicht zijn aangesloten. Van de ondervraagde zzp-schilders zet 95%  geld opzij voor later. Drie op de tien hebben ook nog een lijfrente, 18% belegt en 13% spaart door te investeren in onroerend goed (anders dan de eigen woning). “Het beeld dat zzp’ers weinig tot niets aan hun pensioen doen, klopt dus niet”, constateert voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw, die Panteia heeft gevraagd de enquête te houden.

Rechtszaak tegen verplichting

Zelfstandigen Bouw voert  al jaren een juridische strijd tegen de verplichting dat zzp’ers zich moeten aansluiten bij de bedrijfstakpensioenfonds. De rechter wees het verzoek om een einde te maken aan de verplichting in eerste instantie af. Op 29 oktober dient het hoger beroep.

Verhoef: “De meeste zzp-schilders (57%) willen van die verplichting af. Dat blijkt ook weer uit deze enquête.“  Van de zzp’ers die ervan af willen, geeft ruim een derde aan dat het hen weinig oplevert. “Dat strookt met berekeningen die Zelfstandigen Bouw heeft gemaakt”, aldus Verhoef.  “Gemiddeld ontvangen zzp-schilders nauwelijks meer aan pensioen dan zij aan premie hebben betaald.”

Als de zzp-schilders konden kiezen, zou slechts 23% zijn pensioen regelen via BPF, zo blijkt uit de enquête.  De rest kiest voor een andere wijze. Slechts 2% zou niets regelen. “Je hebt dus helemaal geen verplichting nodig om zzp’ers iets aan hun pensioen te laten doen” stelt Verhoef.

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags | Laat een reactie achter

Vraagtekens bij akkoord minimum zzp tarieven tussen NVJ en publieke omroep

Den vrijen journalist, aan geen redactie verbonden, onder niemands bevelen staande, die, in overeenstemming met den journalistieken eere-codex, en als vakman, zijn diensten tegen betaling verleent, d.w.z. zijn artikelen tegen honorarium verkoopt, dan hier, dan daar’. Dat was voor een columnist in het maandblad ‘Nederlandse Journalist (van ‘Het verbond van Nederlandse journalisten’) de omschrijving van een freelancer. De columnist pleit er in zijn stuk overigens voor om het woord ‘freelancer’ te vervangen door ‘vrijman’.

De column stamt uit 1941. Journalisten waren zo’n beetje de eerste (moderne) freelancers. Bijna 80 jaar later hebben de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en de publieke omroep onderling een ‘Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap’ afgesloten. Onderdeel daarvan zijn bindende afspraken over minimumtarieven voor zzp-redacteuren en programmamakers. Zij krijgen voortaan tenminste 150% van het cao-loon dat past bij de functie (sic), zo schrijft de NVJ. De afspraken zijn onderdeel van een nieuw af te sluiten CAO. Freelanceleden van de NVJ die hun stem hebben uitgebracht bij een ledenraadpleging over de Fair Practice Code hebben deze overeenkomst massaal (96%) gesteund, zo meldt de NVJ trots.

Code goed opdrachtgeverschap

Het lijkt mij een prima ontwikkeling dat er op sectorniveau afspraken gemaakt worden over goed opdrachtgeverschap. Zoals een onderzoek van Tilburg University en ZiPconomy uit 2015 (zie hier) al liet zien, er is een boel te winnen in het afstemmen van (basis)verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven gestart om op sectorniveau tot een code te komen. De Kunstensector heeft een Fair Praktisch Code, PZO en IZ-O Nederland/ABU hebben een code Goed Opdrachtgeverschap, een aantal grote financiële dienstverleners (waaronder ING, NN en Achmea) kwamen samen met een aantal vakbonden eind vorig jaar met een ‘Werkcode’, met daarin ook afspraken dat onder een bepaald functie niveau niet met zzp’ers gewerkt wordt maar met andere vormen van flex-contracten die meer zekerheid geven. Zeker waar de onderhandelingsmacht van opdrachtgevers (te) groot is, kan het nuttig zijn om in het verlengde van dit soort codes ook afspraken te maken over minimumtarieven. Dat is vorig jaar bijvoorbeeld gedaan In de CAO-O voor architecten.

Waar het de politiek maar niet lukt tot enige bescherming te komen van de meer kwetsbare delen van de zzp-markt, lijkt het zinnig dat dit op sectorniveau wel gebeurt.

Duurzaam

Toch wil ik twee kanttekeningen plaatsen. Om te beginnen kan je je afvragen hoe duurzaam deze afspraken zijn?

Er is in Nederland een merkwaardige situatie ontstaan:

 1. Collectieve afspraken maken over zzp-tarieven worden door de mededingingsautoriteit ACM alleen maar toegestaan indien betrokken werkenden ‘zij-aan-zij’ zzp’ers zijn.
 2. Het zij-aan-zij werken – dus hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden als een werknemer – wordt door de Belastingdienst gezien als een zeer sterke aanwijzing voor ‘schijnzelfstandigheid’.

De webmodule die er aan komt, het advies van de Commissie Borstlap, een advies over een te behandelen zaak bij de Hoge Raad, ze bewegen allemaal in een richting dat het ‘ingebed zijn’ in een organisatie het bepalende criterium wordt om te beoordelen of iemand wel of niet als zzp’er ingehuurd kan worden. Uit de opinies van een groep arbeidsjuristen, die 84 casussen voor de webmodule beoordeelden, blijkt dat ook zij het ‘ingebed zijn’ zwaar laten meewegen.

Afspraken over tarieven voor zzp’ers koppelen aan loonschalen lijkt mij bij uitstek een bewijs dat er feitelijk geen verschil is tussen het werk dat werknemers en zzp’ers doen. De NVJ heeft het over ‘functies’, niet opdrachten. Je kunt je afvragen hoe lang dit stand houdt.

Starten als zzp’er

Dan is er dit zinnetje: ‘een beginnend zzp-er redacteur zal minimaal € 260 (ex BTW) per dag kunnen factureren.’ Dit zijn tarieven die flink boven de tarieven liggen van bijvoorbeeld de regionale kranten.

Waar het mij vooral om gaat is het woordje ‘beginnende redacteur’.

Voor verreweg de meeste zzp’ers geldt dat ze zzp’er worden na een (flink) aantal jaren in loondienst. De gemiddelde leeftijd van zzp’ers (47 jaar) ligt ook hoger dan bij werknemers. De gemiddelde leeftijd van een startende zzp’er is 36 jaar. Eerst vlieguren maken, en daarna zoekt – een deel – de vrijheid van het zzp-schap.

Zo was het in de mediawereld ook ooit. De ‘vrijmannen’ waar de columnist in de ‘Nederlandse Journalist het over had waren toen alleen de oude rotten in het vak. Maar in het Nederlandse medialandschap is – onder druk van dalende inkomsten – een voor de zzp-wereld vrij atypische situatie ontstaan. Freelancers zijn niet alleen die meer ervaren specialisten (M/V). Het zzp-contract wordt juist in de mediawereld ook ingezet voor jonge medewerkers. Het zzp-contract als proeftijd, in afwachting van – zo hopen ze dan maar –  een arbeidsovereenkomst. Deze groep ‘beginnende redacteuren’ beschermen met een minimumtarief klinkt lovenswaardig. Maar het sanctioneert ook een ontstane praktijk waar zowel de NVJ als werkgevers toch ook vraagtekens bij zouden moeten zetten.

Geplaatst in ZP en Politiek | Tags , , , | 3s Reacties

“Samen zijn we de Verandering”. PZO online ondernemersevent deelt kennis en brengt zelfstandigen weer in contact met elkaar.

Zelfstandig 3.0, het ondernemersevent van PZO, gaat dit jaar gewoon door. Maar natuurlijk helemaal online. Woensdag 28 oktober is er een ochtendvulllend programma. Zelfstandig 3.0 heeft dit jaar als thema ‘Samen zijn we de verandering.’

Er is een plenair gedeelte met Marijke Roskam, Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. PZO directeur Margreet Drijvers gaat in gesprek met de sprekers over de veranderingen van ons werk en de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis. Met twee ondernemers heeft ze het over hun worstelingen en hoe ze hun business succesvol hebben aangepast.

Na het plenair debat zijn er tal van breakout sessies, sessies over verdienmodellen, acquisitie, vermogensopbouw, betaaltermijnen, duurzaamheid, leven lang ontwikkelen en opdrachten vinden. De ochtend wordt afgesloten met een digitaal netwerkmoment en er is nog een ‘uitsmijter’.

Samen

Margreet, waarom juist nu dit event?

Deze tijd is in alle opzichten uitzonderlijk. We zitten middenin een pandemie met enorme economische effecten, maar vergeet niet de sociale effecten op onze gezondheid. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat er een mogelijkheid komt voor zelfstandigen om elkaar te ontmoeten. Daarnaast proberen we de mogelijkheden die er nog wel zijn op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. Het is een hoopvol event, om het zo maar te zeggen.

Hoe wil je dat gaan doen?

In het programma zitten een paar bijzondere ondernemersverhalen. Hoe ervaren zij deze tijd en op welke manier zijn ze de dingen anders gaan doen. Daarnaast komen er in de breakout sessies verschillende thema’s aan de orde, zoals hoe kun je jezelf ontwikkelen, welke kansen bieden duurzaamheid je, welke verdienmodellen zijn er, hoe kun je jezelf goed profileren, acquisitie en het opbouwen van vermogen. Voor ieder wat wils. We sluiten af met een inspirerende mindset training van Victor Mion.

Wat maakt dit event anders?

We doen alles uitsluitend online. Live en met opnames. Wel heel spannend. Naast de plenaire en breakout sessies gaan we ook online netwerken. Zo komen zelfstandigen in contact met andere ondernemers en kunnen ze hun netwerk vergroten. Op die manier hopen we het contact dat voorheen zo vanzelfsprekend was een klein beetje terug te brengen.

Zie deze website voor meer informatie over dit event en de mogelijkheid tot inschrijven. Het event is gratis voor PZO leden.  Niet leden betalen € 18,15 incl BTW.

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , , | Laat een reactie achter

Webinar over de balans tussen werk en privé: neem net als een topsporter het herstelmoment

Judith van Amersfoort, arbeid- en organisatiedeskundige, voorziet de deelnemers in het 45 minuten durende webinar van handige tips en manieren om de balans te behouden of te herstellen. Ze is van huis uit verpleegkundige en heeft als drijfveer om gezonde mensen gezond te houden. Op dit moment is ze zelfstandig adviseur en eigenaar van Werk & Inzet, en doet opdrachten op het brede vlak van arbeidsomstandigheden.

Ze geeft advies op het gebied van verzuim, (duurzame) inzetbaarheid en behandelt technische onderdelen als risico-inventarisatie of onderzoek onder de medewerkers. Als (soms over-)bevlogen zzp’er weet ze als geen ander dat het belangrijk is om op de balans te letten. ‘De balans tussen werk en privé is belangrijk voor de eigen duurzame inzetbaarheid en prestatie. Er zijn genoeg mensen die ’s ochtends achter hun bureau gaan zitten en pas om half 5 weer op de klok kijken en beseffen dat ze niks hebben gegeten en nauwelijks twee stappen hebben gezet.’

Creëer herstelmomenten

In het webinar van donderdag geeft Judith praktische tips uit eigen ervaring en kennis. Daarnaast gaat ze dieper in op het nemen van rustmomenten in je werk. ‘Topsporters nemen, om optimaal te kunnen presteren, op de juiste momenten hun rust. De herstelmomenten. Hetzelfde is belangrijk voor bevlogen zzp’ers. Wij moeten ook rust inplannen om optimaal te kunnen presteren en te genieten van de dingen die we leuk vinden naast het werk.’

Praktische tips

2020 is geen normaal jaar. Waar de ene ondernemer zonder werk zit, heeft de ander te weinig uren in een dag. Nu de zomer voorbij is, het weer omslaat en de dagen korter worden lijkt het moeilijker om de moed erin te houden tijdens de tweede coronagolf en de balans te behouden.

Brainnet heeft eerder aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. In de podcasts van BNR Werkverkenners zijn onderwerpen als meditatie en timemanagement uitgebreid aan bod gekomen. Meditatie helpt bijvoorbeeld om stress en spanning beter te reguleren. Het leert je om even stil te staan bij de dingen die op een dag gebeuren. Daarnaast kan een timemanagementcoach helpen om de balans weer te vinden door doelstellingen te stellen en overzicht te creëren. De getting-things-done-methode is een populaire manier.

Gratis inschrijven

Wil je naast bovenstaande artikelen meer tips voor een betere werk-privé balans? Schrijf je dan gratis in voor de Bites & Brainnet op 29 oktober om 16.00. Inschrijven kan hier

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Laat een reactie achter

De zoektocht naar je volgende klus begint en eindigt met netwerken. Daartussen zit… netwerken

Als zzp’er leef je van klus naar klus. Belangrijk dus om te zorgen dat de opdrachten blijven komen. Een goed netwerk hebben is daarbij onmisbaar, maar veel zzp’ers hebben een hekel aan ‘netwerken’ of krijgen een ongemakkelijk gevoel bij het idee zichzelf te moeten ‘verkopen’.

Aanpak acquisitie

De mate van acquisitie verschilt of je enkel langlopende opdrachten verricht of veel korte opdrachten. ‘Het is van belang dat je weet hoeveel opdrachten je in een jaar nodig hebt om te bepalen hoeveel aandacht je aan acquisitie moet geven,’ legt Ruts uit. Dan creëer je balans tussen marketing (reclame en zichtbaar zijn) en puur sales (zelf actief op zoek gaan).

Sanne Verra is eventmanager en runt daarnaast een webshop met haar eigen sieradenlijn. Als eventmanager wordt zij vaak al een half jaar van tevoren ingeschakeld. De sieraden webshop daarentegen is productverkoop, daarvoor moet zij constant moeite doen om te kunnen verkopen.

Het aantal zzp’ers dat werkt in de dienstverlenende en productsector verschilt. ‘Het grootste deel verricht persoonlijke arbeid bij terugkerende opdrachtgevers. Het warmhouden van je bestaande netwerk wordt nog wel eens vergeten, maar is een belangrijk acquisitiekanaal,’ vertelt Ruts.

Meike Klaassens is tekstschrijver en heeft samen met een andere zelfstandige De Schrijfstudio opgericht. Zij beaamt dit. ‘Ik heb veel doorlopende opdrachten, soms zelfs in huis bij de klant. Dan blijf ik zichtbaar in mijn eigen netwerk en dat zorgt voor continuïteit.’

In deze (corona)tijd zijn opdrachten als eventmanager voor Verra veelal weggevallen. ‘Toch vind ik acquisitie niet zo moeilijk, klanten weten mij wel te vinden,’ zegt zij. ‘Ik moet het juist hebben van mijn warme netwerk en ben nooit ochtenden bezig geweest met het afspeuren van internet op zoek naar een klus.‘ Toch werkt het ook weer niet zo dat je rustig kunt wachten in het vertrouwen dat je bekend bent in het vak en ze je wel vinden. ‘Mijn strategie is reageren op actuele gebeurtenissen in mijn netwerk en zo top-of mind komen bij iemand,’ licht Verra toe. ‘Bijvoorbeeld als op LinkedIn een voormalige opdrachtgever meldt een nieuwe baan te hebben, dan feliciteer ik deze. Zo is er kort contact en ben ik weer even in beeld.’

Mijn strategie is reageren op actuele gebeurtenissen in mijn netwerk en zo top-of mind komen bij iemand.

Klaassens benadrukt het maken van een keuze in wat je doet en je daarop profileren. ‘Vervolgens telkens vertellen dat je er bent en wat je kan doen of betekenen. Via je website, maar daarmee kom je niet frequent in beeld. Online via social media kanalen is constanter. Maar ook op feestjes vertellen wie je bent en wat je doet, is acquisitie.’

Netwerk vergroten

Je bestaande netwerk warm houden is dus dé acquisitiemethode. En hoe vergroot je je netwerk? Klaassens: ‘Ik werk ook via bemiddelingsbureaus. Daar ontstaan nieuwe contacten met wie ik weer link op LinkedIn.’ Over het algemeen zijn de verdiensten lager omdat het bemiddelingsbureau een marge op jouw tarief legt. ‘Dat hoeft niet erg te zijn,’ meent Ruts. ‘Een bemiddelingsbureau voert in feite jouw acquisitie, daar betaal je voor. Daarbij voegt een goed bureau ook waarde toe op inhoud.’

De zoektocht naar een nieuwe klus is een doorlopend proces. ‘Gemiddeld kost acquisitie en relatiebeheer een dag per week,’ zegt Ruts. ‘Dat verloopt van heel intensief na het stoppen met een opdracht tot nauwelijks tijdens de duur ervan.’

‘Je bent stiekem meer bezig met acquisitie en netwerken dan je denkt,’ herkent Klaassens. “Wij zijn bijvoorbeeld in coronatijd begonnen met bloggen. Het leidt niet rechtstreeks tot een opdracht, toch is het een vorm van marketing en acquisitie. Maar koude acquisitie vind ik echt heel moeilijk, ik wil niet met mijzelf leuren.’

Koude acquisitie vind ik echt heel moeilijk, ik wil niet met mijzelf leuren.

Koude acquisitie voeren en jezelf aanbieden bij willekeurige partijen voelt heel tegennatuurlijk. Waarom eigenlijk? ‘Het moet bij je passen, probeer anders lauwe acquisitie toe te passen,’ adviseert Ruts. ‘Gebruik mensen uit je eerste cirkel om contact te leggen met mensen daarbuiten. Verdiep je in de persoon, de problemen in diens organisatie en hoe jij zou kunnen helpen. Dan voelt het minder koud aan.’

Tot slot twee tips voor de zoektocht naar je volgende klus. Klaassens: ‘Onderschat de waarde van je eigen netwerk niet. Zeker online gaat wat jij doet als een olievlek door social media.’ Verra’s tip is om in de periode dat je geen opdracht hebt, dingen te doen waar je energie van krijgt. ‘Zorg dat je dichtbij jezelf blijft, dat straal je uit.’


ZiP Facts, bron: zelfstandig arbeidsenquête van CBS/TNO:

 • 16% zzp’ers verkoopt producten, 77% verricht diensten en persoonlijke arbeid en 7% alle twee.
 • Bestaande klanten is voor 70% van de dienstverlenende zzp’ers het acquisitiekanaal, in driekwart van de gevallen is dit hun directe netwerk.
 • Andere acquisitiekanalen: 40% eigen website, 25% social media en net geen 7% digitale platformen zoals Werkspot, Planet Interim.
 • Een kleine 10% werkt via bemiddelingsbureaus die voor hen acquireren.

Luister de hele podcast over netwerken – (aflevering 4) of een van de andere podcast voor ‘eigen bazen’ terug via onderstaande links. 

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , , , | 1 Reactie

“Zorginstellingen weigeren flexkrachten hun zorgbonus”

Duizenden uitzendkrachten en zpp’ers in de zorg zijn in de coronatijd ingezet om de enorme drukte bij zorgaanbieders het hoofd te bieden. Ondanks toezeggingen van het Ministerie van VWS dat ook zij een bonus zouden ontvangen, dreigen velen van hen de coronabonus mis te lopen. Dat stellen NBBU en SoloPartners. Volgens deze belangenbehartigers weigeren meerdere zorgaanbieders weigeren het extraatje van het Ministerie van VWS aan te vragen voor deze flexkrachten. Belangenorganisaties NBBU en SoloPartners zijn verontwaardigd over deze gang van zaken en willen dat de zorginstellingen zich herbezinnen. Anders moet het kabinet ingrijpen. “Regel gewoon die bonus.”
 
Van meerdere kanten krijgen de NBBU en SoloPartners signalen dat zorginstellingen niet bereid zijn de zorgbonus aan te vragen voor flexibel personeel.  “De Nederlandse GGZ – de brancheorganisatie van ggz-instellingen in Nederland – heeft zelfs een richtlijn voor zijn leden geschreven waarin staat dat de zorgbonus niet aan uitzendpersoneel en zzp’ers in de zorg zal worden uitbetaald. Dit terwijl het kabinet de bonus expliciet ook voor deze zorgprofessionals heeft ingesteld.”
 
De bonus van €1000,- moet voor 29 oktober 2020 zijn aangevraagd. Dat maakt het extra urgent dat nu actie wordt ondernomen. “Professionals in de zorg zijn de helden van deze tijd, of ze nu in vaste dienst werken of flexibel worden ingehuurd”, zegt Piet Meij, hoofd sociaaleconomische zaken van de NBBU. “Het kan toch niet waar zijn dat zorgaanbieders uitzendkrachten wel aan het bed van een coronapatiënt willen hebben, maar niet de kleine inspanning willen doen de zorgbonus voor hen aan te vragen.”
 
SoloPartners en NBBU vinden het opmerkelijk hoe de bonus, een blijk van waardering voor al diegenen in de zorg die in de coronacrisis een stap extra zetten, een splijtzwam is geworden tussen het Ministerie van VWS en werkgevers in de zorg. “Zorgorganisaties vragen de bonus ruimhartig aan voor hun vaste medewerkers, maar negeren de opdracht van het ministerie om dit ook voor hun flexkrachten te doen”, aldus Lex Tabak van zzp-brancheorganisatie SoloPartners. “Vanuit onze achterban krijgen wij honderden signalen van zzp’ers die geen medewerking krijgen bij het doen van een aanvraag. Terwijl deze zorgorganisaties op dit moment tijdens de tweede golf een dringend beroep doen op diezelfde flexkrachten. Dit valt niet uit te leggen.”
 
“Dat deze grote groep zorgprofessionals onder het mom van administratieve lasten terzijde geschoven wordt, is onacceptabel. Wij bieden aan om hen hiermee te helpen”, aldus Meij. “Het is van de zotte dat niemand zich bekommert om deze zorgprofessionals en dat intermediairs en een zzp-brancheorganisatie moeten aandringen op waardering voor deze groep. Van zorginstellingen mag je een andere houding verwachten, maar deze route blijkt niet te werken. Regel gewoon die bonus.”
Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | 4s Reacties

Cultuur en drive belangrijker bij digitale transformatie in financiële sector dan software

Om als financieel dienstverlener toekomstbestendig te zijn wordt al snel gekeken naar digitale toepassingen. De bewustwording rond digitalisering  is door corona flink verhoogd.  Vooral digitale bedrijven hebben het goed gedaan het afgelopen half jaar. Digitale transformaties zijn in een versnelling gekomen. Op individueel niveau hebben mensen zichzelf verbaasd hoe ze hun werk konden verplaatsen van kantoor naar thuis en online. Digitale analfabeten zijn ineens digitale werkers geworden die zonder problemen zoom sessies organiseren en gezellig meepraten tijdens de online VrijMiBo. Meer thuiswerken en meer digitaal zal ook na corona de nieuwe werkelijkheid zijn.

In het Digital Awareness event dat de Allios, een community voor interim-professionals in financiële dienstverlening, organiseerde, werd ingegaan op elementen die nodig zijn om een digitale transformatie succesvol te laten verlopen. Het draait namelijk om veel meer dan enkel ‘Digital’. Vraagstukken waarop ingegaan werd waren sociaal ondernemen, business modellen, de kredietmarkt en corona en hoe je als interim-ondernemer relevant en actueel blijft.

De interim-ondernemer

Voor de interim-ondernemer neemt de concurrentie als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt toe. In 2020 zijn er al meer dan 1 miljoen fulltime zzp’ers. Een toename van 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Met een kleine 200 duizend parttime zzp’ers daarbij opgeteld, hebben we het over 60 procent van het totaal aantal geregistreerde bedrijven. Ofwel ruim 13 procent van de beroepsbevolking (bron: kvk en cbs).

Wat maakt een ondernemer en diens onderneming speciaal? Een vraag die opdoemt voor diegene die nu minder goed gevonden wordt door bemiddelende interim-managementbureaus en noodgedwongen thuis zit. Ligt een vast dienstverband dan voor de hand of werk je je eigen merkwaarde uit? Het nadenken over je eigen bedrijf levert interessante inzichten op over de toegevoegde waarde die je als interim-professional levert in een opdrachtomgeving.

Individuele drive wordt dan, net als de organisatiecultuur en communicatie belangrijk voor het succesvol digitaal transformeren van een organisatie. Het draait niet alleen om tooling en software, maar om een gezonde combi van ‘bricks en clicks’.


Het Digital Awareness event is een initiatief van Allios Community. Een community van interim professionals en inhoudelijk sterke toeleveranciers binnen de financiële dienstverlening. Er wordt samengewerkt, kennis en netwerk gedeeld en masterclasses en events georganiseerd. Online en offline.

Op 26 oktober organiseert Allios Community een “Personal Branding Bootcamp” voor de aangesloten interim-professionals om hun positionering nog verder aan te scherpen.


 

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | Laat een reactie achter

Dit moet jij als inhurende manager weten over de webmodule

Er komt een online tool die het makkelijker maakt om te bepalen of jouw zzp-opdracht aan de wet voldoet. Dat is althans de belofte van de zogenaamde ‘webmodule’ van de overheid. Met deze online tool kom jij er als inhurende manager namelijk zelf achter of je voor een opdracht een freelancer mag inhuren of iemand in dienst moet nemen.

Dat klinkt als goed nieuws voor managers die het liefst zelf externen inhuren, zonder tussenkomst van een bemiddelaar of intermediair. Maar uit een kleine rondgang onder onze klanten in het mkb blijkt dat veel inhurende managers nog nooit gehoord hebben van de webmodule. Daarom zetten we in dit artikel op een rij wat jij moet weten over dit nieuwe middel van de overheid.

Aan de wet voldoen zonder intermediair

Dit najaar beginnen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) een pilot met de webmodule. Het is een online vragenlijst die opdrachtgevers kunnen invullen als zij twijfelen of ze voor een bepaalde opdracht een zzp’er mogen inhuren.

Als de webmodule werkt zoals hij bedoeld is, dan hoef jij als inhurende manager geen juridisch expert of zzp-intermediair meer in te schakelen om er zeker van te zijn dat je aan de wet voldoet. Handig, want die wetgeving is best complex.

Vragenlijst met drie uitkomsten

De online tool heeft een kleine veertig vragen die gaan over de opdracht, bijvoorbeeld:

 • Hoeveel uur per week wil je de freelancer inzetten?
 • Hoelang duurt de opdracht?
 • Zijn er werknemers in je bedrijf die hetzelfde werk doen?
 • Mag de werkende tijdens de opdracht ook voor andere opdrachtgevers aan de slag?
 • Mag de opdrachtnemer zelf bepalen waar en wanneer hij werkt?

Je vindt de hele vragenlijst en de wegingsfactoren hier. Daarna volgt een van deze drie uitkomsten:

 • Er kan ‘buiten dienstbetrekking gewerkt worden’. De webmodule geeft een opdrachtgeversverklaring, die de opdrachtgever zekerheid geeft dat hij geen sociale premies hoeft af te dragen. Als hij tenminste zorgt dat de opdracht wordt uitgevoerd zoals ingevuld.
 • Er is een ‘indicatie dienstbetrekking’. Dit betekent dat er meerdere aanwijzingen zijn dat de opdracht op deze manier niet door een zzp’er gedaan kan worden. Het advies is om of iemand tijdelijk in dienst te nemen of de opdracht op een andere manier vorm te geven.
 • Er wordt ‘geen oordeel’ gegeven. De webmodule kan duidelijkheid geven, dit is een twijfelgeval.

De webmodule is een poging om bestaande wetgeving, jurisprudentie en het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst onder te brengen in een lijst met vragen plus wegingsfactoren. De wet is dus niet veranderd. De criteria zijn dezelfde die nu ook gelden bij Belastingcontroles en rechtszaken.

Lees ook: Freelancers inhuren, wat zijn de spelregels voor ondernemers?

Wanneer kan ik de webmodule gebruiken?

De vragen zijn dus bekend, maar de online tool moet nog gebouwd worden en komt in het najaar beschikbaar als pilot. Tijdens die testfase kun jij als opdrachtgever de webmodule uitproberen. De uitkomsten zijn anoniem en er kan ook nog geen rechtszekerheid aan ontleend worden. Je krijgt dan dus nog geen zelfstandigenverklaring.

Na de pilotfase kijken experts of de webmodule goed werkt en de juiste uitkomsten oplevert. Daarna moeten politici oordelen of zij tevreden zijn over die uitkomsten. Het is de bedoeling dat de webmodule ‘schijnzelfstandigen’ (ongewenst zzp) eruit filtert en de ‘echte ondernemers’ (gewenst zzp) met rust laat.

Dit heb je er nu aan

Of de online tool doet wat hij moet doen, moet dus nog blijken. Bij een eerste controle door drie experts van het ministerie van Sociale Zaken, bleek dat zij het niet altijd eens waren met de uitkomst van de webmodule.

Bovendien moet de politiek na de test nog een oordeel geven over de tool. Het kan zijn dat politici vinden dat de webmodule te streng uitpakt of juist niet. Die politieke beoordeling moet dan leiden tot aanpassing van de criteria en dat kan alleen via nieuwe wetgeving. Dat kan dan nog wel even duren. En tot slot blijft het lastig als je de uitkomst ‘geen oordeel’ krijgt. ZiPconomy haalde tien testcasussen door de webmodule en concludeert dat die relatief vaak in het ‘grijze gebied’ vallen.

Toch kun je er als opdrachtgever nuttig gebruik van maken. Huur jij zelf zzp’ers in, bijvoorbeeld via een platform zoals Jellow? Bekijk dan eens de vragenlijst van de webmodule. Zo krijg je iets meer inzicht in de huidige wetgeving en jurisprudentie.

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , , , | 1 Reactie

Mathijs Bouman waarschuwt intermediairs en zzp’ers voor Commissie Borstlap (en voor zombies)

Er valt momenteel geen peil te trekken op arbeidsmarkt- en faillissementscijfers, legt econoom en journalist Mathijs Bouman uit tijdens de ledenvergadering van branchevereniging Bovib. In een vraag- en antwoordgesprek met hoofdredacteur Hugo-Jan Ruts van ZiPconomy geeft hij zijn advies aan intermediairs, brokers en zzp’ers.

“Door de steunmaatregelen van de overheid en de aard van de crisis zelf, hebben economen geen duidelijk beeld meer van wat er gebeurt op de arbeidsmarkt”, zegt Bouman in zijn inleiding. De cijfers zijn er wel, maar ze zijn niet meer op dezelfde manier te interpreteren. De werkgelegenheid daalt, maar dat is eigenlijk alleen echt te zien in de groep 15 tot 25 jarigen. Ze werken – vaak als oproepkracht –  in sectoren die flink lijden onder de lockdown, zoals de horeca en detailhandel.

Werkloosheid en werkgelegenheid

Dat de werkloosheid oploopt komt vooral doordat werkgevers tijdelijke contracten niet verlengen. Vaste banen blijven bestaan dankzij de NOW-regeling. “Toen de intelligente lockdown deze zomer voorbij was en de economie begon te draaien, groeide de werkgelegenheid direct mee”, zegt Bouman. “Maar de werkloosheid bleef desondanks oplopen, want er meldden zich nog meer mensen aan op zoek naar werk. Aan het begin van de lockdown stopten sommige mensen met zoeken, sinds juni zijn ze weer begonnen met solliciteren.”

Algemene begrippen als dalende werkgelegenheid en stijgende werkloosheid betekenen nu dus iets anders dan tijdens voorgaande recessies, vat hij samen. Eén ding is wel duidelijk: de schaarste op de arbeidsmarkt is structureel. Bouman noemt twee redenen: “De vergrijzing en het gebrek aan innovatie. De Nederlandse arbeidsproductiviteit stokt, we lopen achter op het gebied van robotisering en slimmer organiseren. Er gebeurt te weinig om te zorgen dat we meer kunnen maken met minder mensen.”

Daarom is het zorgelijk dat bedrijven minder vacatures uitzetten, vindt hij. “Het kan handig zijn om ze open te houden. Eindelijk komt er weer wat mooi aanbod op de arbeidsmarkt. Stel je strategisch op als je kunt. Als jij het kunt lijden als werkgever, hamster dan nu vakkrachten. De krapte is namelijk structureel.”

De zzp’er: ‘Schurk en zielig tegelijk’

Ook zzp-cijfers zijn vertekend, legt hij uit. “Zelfstandigen worden vaak op één hoop gegooid met flexwerkers, ook nu. En ook nu is dat onterecht: terwijl het aantal flexwerkers afgelopen half jaar fors afnam, steeg juist het aantal zzp’ers.”

Ondertussen is het aantal gewerkte uren van de gemiddelde zzp’er tijdens de crisis wel gedaald, nuanceert hij. “Het is een verwarrende tijd. Ook onder zzp’ers is er veel leed, maar dat zie je niet in het aantal personen.”

Hij is niet te spreken over hoe het kabinet omging met zelfstandigen. “Waarom een bijstandsregeling? Er is weinig liefde voor de zzp’er in Den Haag door oude vooroordelen. Zzp’ers zijn schurk en zielig tegelijk: we betalen geen belasting en rijden allemaal zonder verzekering op een Deliveroo-fiets. In werkelijkheid zijn zzp’ers fijne, hardwerkende ondernemers die gelukkiger zijn dan de gemiddelde werknemer. Wie zzp’er wordt, blijft het.”

‘Weer je tegen Commissie Borstlap’

Waar kunnen intermediairs en zzp’ers nu het best op letten? Bouman: “Houd de economie in de gaten, dek je in voor tegenvallers, help mee die tweede golf in te dammen. En grijp kansen. De crisis is erg onvoorspelbaar. Maar dat de politiek de adviezen van de Commissie Borstlap overneemt, daar kun je nog wat aan doen.”

Zzp’ers en intermediairs moeten zich weren tegen het voorstel van de Commissie Regulering van werk, zegt Bouman. Die adviseert het terugdringen van alle vormen van flexibele arbeid. Het werknemerschap moet weer de norm worden voor alles wat betreft ‘reguliere arbeid’. Daarnaast stelt de commissie voor om fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen op te heffen en zelfstandigen (verplicht) onderdeel te laten zijn van het sociaal stelsel.

Intermediair, laat je toegevoegde waarde zien

De maatregelen kunnen een zeer forse impact op alle zelfstandigen. Voor tweederde van hen zou uitvoering van deze maatregelen zelfs het einde van het zelfstandig ondernemerschap kunnen betekenen, schreef Hugo-Jan Ruts al eerder. Bouman: “Zelfs als dit voorstel onze arbeidsmarktproblemen oplost, gaat het ten koste van de zelfstandig professional. En voor intermediairs kan dit het einde van hun bestaan betekenen.”

Hij adviseert zzp-dienstverleners om volop in te zetten op scholing. “Jullie zijn het best in staat om mensen van werk naar werk te begeleiden”, zegt hij. “Je voegt echt wat toe als je zorgt voor opleiding. Tot slot is een streng arbeidsrecht niet per se slecht: hoe strenger de regels, hoe meer kansen voor de intermediair. Jij bent degene die kan zorgen dat opdrachtgevers aan de regels voldoen. Jij vindt de mazen in de wet. Als alles totaal flexibel is, is die rol ook minder belangrijk.”

Pas op voor zombies

Verder is het verstandig voor ondernemers om hun keten in de gaten te houden. “De steunmaatregelen van de overheid houden zombiebedrijven in stand”, legt de econoom uit. “Faillissementscijfers zijn onnatuurlijk laag. Veel bedrijven die eigenlijk failliet hoorden te gaan, overleven dankzij bijvoorbeeld de NOW en uitstel van betaling bij de Belastingdienst.”

Pas op wie je debiteuren zijn, waarschuwt Bouman. “Zulke zombiebedrijven scharrelen zo je keten in. Elk bedrijf dat nu bankroet gaat, heeft een enorme schuld bij de Belastingdienst. En die staat vooraan bij faillissement, dus je debiteurenrisico is veel groter geworden. Je kunt dus niet horkerig genoeg zijn tegen je debiteuren. Kunnen ze nu niet betalen? Onderneem actie.”

Geplaatst in ZP en Politiek | Tags , , , , | 5s Reacties

Flexkrachten vinden is lastig (als je geen strategie hebt)

De Staffing Groep liet onderzoek doen onder 1.032 Nederlandse HR-verantwoordelijken naar het vinden en binden van flexkrachten. Met een paar opvallende uitkomsten. Zo zegt zelfs 44% van de grote organisaties (> duizend werknemers) moeite te hebben met het vinden van goed flexibel personeel. En dat is een probleem, weet Wessel van Alphen, CEO van De Staffing Groep. “Het Nederlandse bedrijfsleven is voor een groot gedeelte afhankelijk geworden van de flexibele schil. Het vermogen om de juiste flexkrachten te vinden en te behouden is van cruciaal belang geworden voor het toekomstige succes van een organisatie.”

Waardering flexkrachten

Maar van alle ondervraagde HR-professionals geeft 21 procent toe geen duidelijke strategie te hebben voor de inzet van flexkrachten. Slechts de helft van de respondenten zegt wel een heldere strategie hiervoor te hanteren.

Flexkrachten worden binnen veel organisaties nog altijd anders behandeld dan vaste krachten – zelfs door HR, zo blijkt. Slechts 43 procent van de Nederlandse organisaties heeft de uiteindelijke doorstroom van flexwerkers naar een vast contract als belangrijk doel gesteld. En 18 procent van de ondervraagde HR-verantwoordelijken beschouwt werknemers met een flexibele arbeidsrelatie niet als een volwaardig onderdeel van hun organisatie. Een nog groter deel (twintig procent) stelt ronduit dat vaste werknemers van grotere waarde zijn voor hun bedrijf dan flexibele arbeidskrachten.

Dan is het ook niet zo verwonderlijk dat bedrijven moeite hebben met het aantrekken van flexibel personeel. Volgens Van Alphen doen organisaties zichzelf hiermee dan ook tekort. “Wanneer je als bedrijf flexkrachten al niet op waarde schat; hoe kunnen zij dan ooit tevreden zijn over hun eigen inspanningen? Een medewerker – flex of vast – die wordt gewaardeerd en het gevoel heeft écht onderdeel te zijn van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, zal uiteindelijk ook meer bijdragen.”

Onboarding

De gebrekkige aandacht voor flexibel personeel zie je ook terug bij de onboarding. Uit het onderzoek blijkt dat slechts zes op de tien HR-verantwoordelijken stellen dat flexkrachten binnen hun organisatie hierin voldoende worden meegenomen. Gevolg: ruim 40% van de HR-professionals vindt dat flexkrachten niet voldoende op de hoogte zijn van de bedrijfscultuur. Van Alphen: “Veel Nederlandse bedrijven hebben tegenwoordig uitgebreide onboardingprogramma’s voor nieuwe medewerkers. Dit geldt echter niet voor flexkrachten, die het geregeld met een beknopte uitleg en korte inwerkperiodes moeten doen. Uiteindelijk gaat het erom dat talent tot bloei komt, ongeacht hun arbeids- of contractvorm. Cruciaal is daarbij kaders en handvatten te bieden in de vorm van een gedeeld DNA. Niet alleen voelt iemand met een flexibel arbeidscontract zich dan eerder thuis, ook helpt het om over de gehele organisatie een consistent beeld uit te stralen richting opdrachtgevers.”

Een medewerker – flex of vast – die wordt gewaardeerd en het gevoel heeft écht onderdeel te zijn van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, zal uiteindelijk ook meer bijdragen
Wessel van Alphen (De Staffing Groep)

Total Talent Management (TTM)

De oplossing? Total Talent Management (TTM). Van Alphen: “Bedrijven moeten vanuit een holistisch oogpunt naar hun gehele personeelsbestand kijken. Centraal moet daarbij staan hoe ze door de inzet van zowel vaste- als flexibele medewerkers de strategische doelstellingen behalen.” Dit voeren van TTM vereist een heel andere aanpak. Vanuit de behoeften en ontwikkelingen van de organisatie brengt HR in kaart welke talenten, met welke competenties, nu en in de nabije toekomst nodig zijn, zowel vast als flex. (Vaak een vaste kern, aangevuld met gespecialiseerde flexkrachten.) Daarop is vervolgens de sourcing en recruitment gericht, waar er één (geïntegreerd) recruitmentproces is, voor zowel vast als flex. En dat geldt overigens ook voor de onboarding. Het vinden en binden van flexkrachten krijgt binnen TTM wel de aandacht die het verdient.

Praktisch probleem is dat de werving en selectie van vast personeel meestal bij HR ligt en dat de inhuur van flexkrachten (waaronder zzp’ers) vaak door Inkoop wordt gedaan. Twee gescheiden werelden die lastig te verenigen zijn. Investeren in TTM loont echter de moeite, stelt De Staffing Groep, die een whitepaper over TTM heeft uitgegeven. Door te zorgen dat je niet alleen een goede werkgever, maar ook een aantrekkelijke opdrachtgever bent, ben je als organisatie beter in staat talent (vast en flex) aan te trekken en te behouden.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | Laat een reactie achter