"Exploring the future of work & the freelance economy"
zelfstandigenverklaring opt out zzp

Tweede Kamer wil mogelijkheid voor verruiming 1 jaar termijn zelfstandigenverklaring

De Tweede Kamer heeft op 10 september een motie van D66 en VVD aangenomen waarin aandacht gevraagd wordt voor interim opdrachten die langer dan een jaar kunnen duren. De zelfstandigenverklaring is onderdeel van de vervanging van de Wet DBA.

Voor opdrachten met een tarief van boven de € 75,- per uur wil het kabinet de mogelijkheid creëren dat opdrachtgever en interimmer een zelfstandigenverklaring opstellen. Een dergelijke eenvoudige handeling geeft de zekerheid dat er geen arbeidsrelatie is. De duur van zo’n verklaring is echter beperkt tot 1 jaar en kan niet verlengd worden.

De aangenomen motie roept het kabinet op om ‘in de uitwerking van de zzp-plannen te borgen dat bij een hoog tarief in combinatie met een duur van langer dan een jaar, de zekerheid voor en het ontzorgen van de zelfstandige voorop blijven staan.’ De motie kreeg geen steun van de linkse oppositie, die principiële bezwaren tegen een opt-out heeft. Minister Koolmees gaf bij het indienen van de motie aan niet erg enthousiast te zijn over een verruiming van de termijn van 1 jaar. Hij wil voorkomen dat de regeling gebruikt wordt voor werkenden die geen echte ondernemers zijn.

De Raad voor Interim Management (RIM), een netwerk van interim-management bureaus, zegt blij te zijn dat de motie is aangenomen. “We begrijpen dat minister Koolmees er waarde aan hecht om voor generieke gevallen een termijn van 1 jaar in te stellen. Uit de praktijk blijkt echter dat met name bij interim-managers en zwaardere projectmanagers opdrachten vaak langer doorlopen, vanwege de complexiteit van die opdrachten. Denk hierbij aan grote reorganisaties, begeleiding fusies of infrastructurele projecten”, zo stelt Johannes Arets, bestuurslid van de RIM, in een reactie. “Veel grote veranderprojecten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van dit type zelfstandige professionals. Het gaat daarbij ook over een zeer kleine groep ten opzichte van het totaal aantal zzp’ers. Experts die zelf hebben gekozen voor dit vak en waarbij ook geen twijfel bestaat dat ze zelfstandig ondernemer zijn. De zorgen over een groeiend aantal kwetsbare zzp’ers speelt ook in het geheel niet voor deze groep.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

6 reacties op dit bericht

 1. Er zijn verschillende denkrichtingen mogelijk voor een langere periode of een regeling om langer dan een jaar op 1 opdracht te kunnen uitvoeren. Mijn inziens moet wel gewaarborgd worden dat het niet een draaideur constructie in de hand werkt.
  Parallel aan de ketenregeling die we kennen uit het reguliere arbeidsrecht kan er een soort van herhaalblokkade opgeworpen worden in opdrachten en/of in duur.
  Een andere optie is een getrapte regeling, waarbij er meer bescherming voor de werkenden ontstaat afhankelijk van de duur van de arbeidsrelatie. Kijk voor een voorbeeld naar de Duitse constructies die bestaan (en lees daar meer over in mijn boek).
  Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden te verzinnen, maar daarbij zal zeker een rol dienen te spelen in mijn optiek, dat de freelancer waarborgt, dat hij toch een vorm van onafhankelijkheid behoud ten opzichte van zijn opdrachtgever en dus in mijn optiek ook meer 1 dan opdrachtgever dient te hebben (in een nader vast te stellen tijdspanne).
  Ben benieuwd naar de uitwerking.
  Terugkijkend naar het verleden is het saillant dat opnieuw de RIM het duwtje geeft om nader de grenzen te bezien (vergelijk de Zelfstandigheidsverklaring voor interim managers van het einde van de vorige eeuw).

 2. Goede voorstellen van Joop. Verbaas me hier ook over. De afgeschafte regeling voor Interim Managers kan bijna 1 op 1 worden heringevoerd. We vinden geloof steeds opnieuw het wiel uit.

 3. Waarop is de uitspraak van RIM gebaseerd dat er geen twijfel bestaat dat deze managers zelfstandig ondernemer zijn? Ik heb dit vaker gelezen, maar zie weer geen enkele onderbouwing.

  • Dag Joop,
   Dank voor je reactie en terecht dat draaideuren en schijnconstructies moeten worden voorkomen. Waar wij (RIM) op wijzen is de bijzondere deskundigheid die gevraagd wordt door een opdrachtgever. Niet regulier, niet makkelijk overdraagbaar en bewezen ondernemerschap die de rol van deze interimmanager zo bitter noodzakelijk maakt voor de organisatie. Het blote feit van een jaar is voor de bepaling van zelfstandigheid op dit niveau van inzet een onzinnige botte bijl.

   • Beste Johannes, dank voor je reactie.
    In feite is elke grens natuurlijk arbitrair. Of de grens nu bij een jaar of bij twee jaar gelegd.
    De aard van het werk (en of de aard van de deskundigheid) is wat mij betreft een lastig criterium om te komen tot een grens. Dan zou uit de aard van het ene soort werk voortvloeien dat deze inherent langer gedaan moet worden door de ingehuurde, dan bij een ander soort werk. Zo zijn er veel meer werkzaamheden waarvoor een jaar of langer niet ongebruikelijk is. Zo is het niet ongebruikelijk bij grote bouwprojecten, dat voor het gehele bouwproject wordt ingehuurd. Dat kan heel gauw langer dan een jaar zijn. Vergelijk iets dergelijks bij ICT projecten et cetera.
    Wat mij betreft zegt de duur van het werken op één opdracht onder meer iets over de verbondenheid en verstrengeling tussen ingehuurde en inhuurder en daarnaast over het zelfstandig ondernemerschap. Als men zich telkens langdurig uithuurt is er dan nog wel sprake van een zelfstandige of misschien een ander soort flexwerker?

  • Beste Eddy,
   Die uitspraak is gebaseerd op het feit dat interimmanagers die op dit niveau en in deze opdrachten opereren zelfstandig zijn. Gekozen hebben voor het ondernemerschap, daarop ook hun bedrijf hebben ingericht. Transparant zijn naar buiten met jaarcijfers, vaak extern ondersteunt door accountant, website, klantencontact, meerdere opdrachten, bedrijfsaansprakelijkheid en AOV, netjes belasting betalen, kortom aan alle kanten een bedrijf hebben. Dit is geen vlucht, maar een bewuste eigen keuze voor het ondernemerschap. De flexibiliteit van de ondernemer die zijn of haar specialisme inzet voor en opdrachtgever die daar maar af en toe in haar bestaan behoefte aan heeft. Een ziekenhuis bouwt niet elk jaar een nieuw ziekenhuis, een zorginstelling fuseert niet elk jaar een onderwijsinstelling heeft niet jaarlijks een bestuurscrisis….en toch heb je het af en toe nodig! Fijn dat de interimmanager er is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *