"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minimumtarief zzp’ers (16 euro per uur) gaat ook voor particulieren gelden.

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen. Dat stellen Minister Wouter Koolmees en Staatssecretaris Snel vandaag in een brief aan de Kamer.

Anders dan eerdere uitspraken van de bewindslieden en anders dan in een eerder bericht van ZiPconomy beschreven gaat het tarief ook gelden voor particulieren die gebruik maken van diensten van zzp’ers.

Bestaansminimum garanderen

Het kabinet kiest voor een niveau van 16 euro per uur omdat dat aansluit bij het bestaansminimum. Op dat niveau ziet het kabinet ruimte om te voldoen aan Europese beperkingen rond dit soort maatregelen. “Een hoger tarief zal sneller gezien worden als een ruimere maatregel dan sec het garanderen van een bestaansminimum. Dat ligt lastig” zo verklaart Minister Koolmees.

Er komt geen uitzondering voor korte opdrachten of voor opdrachten die vallen onder ‘reguliere bedrijfscriteria’.

Uitwerking

Wie voltijd werkt, moet van die inkomsten kunnen leven. Maar dat geldt momenteel niet voor een deel van de zzp’ers: 8,6 procent van de zzp-huishoudens had in 2017 een inkomen onder het bestaansminimum tegenover 1,6 procent van de werknemers, zo schrijft het Kabinet. Het kabinet wil voorkomen dat een dergelijke groep werkende armen ontstaat. Ook maken lage tarieven het voor zzp’ers onmogelijk om te sparen voor werkloosheid en om zich te verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Er komt daarom dus een minimumtarief van 16 euro per uur. Dit tarief gaat voor zowel zakelijke als particuliere klanten.

Ook komen er geen andere criteria zoals de duur van een opdracht, zoals eerder in het regeerakkoord wat aangekondigd. Waar een zzp’er werkt, of voor hoelang, bepaalt immers niet of een inkomen genoeg is om van te leven. Ook maakt dit het minimumtarief minder complex. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Er is rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt. Kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro.

De uitwerking van de maatregel voor de onderkant van de zzp-markt is anders dan in het regeerakkoord was afgesproken. Iedereen met een laag tarief zou een dienstverband krijgen. Maar deze afspraak blijkt niet goed te passen in de Europese wetgeving. Met een minimumtarief verwachten de betrokken bewindspersonen ook voldoende bescherming te bereiken voor de zzp’ers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt.

Beperkte steun onder zzp’ers. Vakbonden en oppositie willen een hoger minimum

 

“Het wettelijk minimumloon moet ook voor zzp’ers gelden in de vorm van een minimum uurtarief.” 48% van de meer dan tienduizend zelfstandigen die in 2017 het ZZP-Kiest kieskompas invulden, was het toen eens met die stelling. Een stelling die destijds alleen door de PvdA en DENK werd gesteund.  41% was tegen de stelling.

Een minimumtarief is nu onderdeel van de plannen van het kabinet om zelfstandigen die tegen een laag tarief worden ingehuurd meer bescherming te geven.

Een snelle peiling onder de deelnemers van de Werkvereniging laat zien dat een vergelijkbaar percentage een minimumtarief van 16 euro een goed idee vindt. 37% vindt het een slecht idee.

Uit reacties via social media is op te maken dat de groep tegenstanders drie type argumenten hebben:

  • Een principieel punt dat ondernemers vrij moeten zijn nu tarieven te bepalen
  • Twijfels over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van dit beleid
  • De angst dat dit minimumtarief ook als maximumtarief gaat gelden.

Vakbonden, de linkse oppositie in de Kamer, maar ook brancheorganisaties als de Bovib en ABU pleiten al langer voor een hoger minimumtarief. Zo noemt CNV het kabinetsvoorstel „een schijnoplossing” en stelt dat het minimumtarief zeker 25 euro per uur moet zijn. „Met het voorstel van 16 euro normaliseer je zwak ondernemerschap en kweek je een categorie B-werknemers: werknemers zonder ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering”, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. Een op de vijf zzp’ers zou volgens onderzoek gedaan in opdracht van het CNV ‘nauwelijks kunnen rondkomen’.

 

De organisaties hebben nog niet gereageerd op het nieuws dat het minimumtarief ook voor particulieren gaat gelden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. De brief bevatte natuurlijk meer elementen. En die roepen nu vragen op. Wat is nu de functie van de webmodule. Is die alleen voor de overeenkomsten tussen de 16 en 75 euro?

    De uitwerking van het éénjaarscriterium bij de zelfstandigheidsverklaring is op het eerste gezicht helder. Maar de bewoording “die feitelijk voor dezelfde opdrachtgever worden verricht, worden samengeteld. Het maakt daarbij niet uit dat de juridische opdrachtgever wijzigt (bijvoorbeeld in een ander concernonderdeel).” roept dan weer vragen op. Dat zal dus in de praktijk inhouden dat je bij multinationals slechts één jaar mag werken, ongeacht het aantal uren en de juridische entiteit. Dat zal wel een redelijke groep gaan raken.

    Een andere constatering is dat er een (extra) administratieve verplichting aan zowel opdrachtnemer als -gever wordt opgelegd voor de opt-out. Een tarief van 75 euro inclusief (reis)kosten is dus onvoldoende. Als we dan dezelfde kosten opslag gebruiken als bij de onderkant (15%), dan is het opt out tarief feitelijk 86,25 per uur. En reken je dat door met dezelfde getallen (40x46x0,67) dan gaat het eigenlijk gelden bij omzetten boven 100.000 euro (voltijds).

    Dus tussen de 20.000 en 100.000 grofweg bij een opdrachtgever voltijds is de webmodule. Of zie ik dat verkeerd?