"Exploring the future of work & the freelance economy"

Reviving Interim-management. Inspiratie uit het buitenland.

Nederland is de bakermat van interim-management. Betekent dit dat we nog steeds voorop lopen in dit vakgebied in vergelijking met het buitenland? In dit artikel verken ik wat wij kunnen leren van interim-management in de landen om ons heen.

In het eerste blog van een serie over interim-management vroeg ik me af of deze beroepsgroep op sterven na dood was. Ik beloofde u een zoektocht naar vernieuwing. We hebben inmiddels zelfreflectie en verenigen als vrienden geïdentificeerd als bestanddelen van nieuw bloed voor interim-management. En veelbelovend zijn de vijf V’s die een viertal directeuren van interim-management bureaus vaststelden.

Er is nog één verkenning te gaan, namelijk die in het buitenland. In de jaren ‘80 van de vorige eeuw werd Nederland gezien als de bakermat van interim-management in Europa. Sindsdien  hebben de landen om ons heen het vakgebied omarmt.

Erkend en herkend

In landen als Duitsland en België is interim-management springlevend, het wordt erkend en herkend. Veel interim-managers én hun opdrachtgevers bezoeken evenementen die georganiseerd worden ter promotie en professionalisering van het vak. Ook wetenschappers en politici zijn daar vaak gezien. Daar kon de voormalige NVIM (Nederlandse vereniging voor interim-managers) alleen maar van dromen.

In Duitsland, Oostenrijk en België is interim-management een groeimarkt.

De DDIM is de beroepsvereniging in Duitsland en werkt nauw samen met zusterorganisaties in Zwitserland (DSIM) en Oostenrijk (DÖIM).  Hun doelstelling is tweeledig: enerzijds promotie, publieke erkenning en economische belangenvertegenwoordiging, anderzijds bevordering van kwaliteitsstandaarden van interim-managers en bemiddelende bureaus. De DDIM en DÖIM hanteren strenge kwaliteitseisen voor toetreding. Het lidmaatschap wordt beschouwd als een certificaat van hoge kwaliteit voor interim-management.

Groeimarkt

In Duitsland, Oostenrijk en België is interim-management een groeimarkt. De beroepsverenigingen zien dat de dynamische groei van de industrie aanhoudt. Flexibilisering van de arbeidsmarkt vereist andere competenties van het management en interim-managers hebben bewezen extreem flexibel te zijn. Ze kunnen zich voortdurend aanpassen aan nieuwe bedrijven met nieuwe taken, structuren en werknemers. Opvallend is dat in vergelijking met Nederland, interim-managers in het buitenland overwegend in de industrie, handel en het mkb werken.

In België is er een certificering voor interim-management bureaus

In België worden interim-managers steeds vaker in (semi)overheidsinstellingen ingezet. Overheden selecteren de interimmers via een aanbestedingsproces, waarbij vooral op prijs wordt onderhandeld. Boudewijn Dupont van 3W, een netwerkorganisatie in interim-management in België, signaleert ook selectieprocedures door HR-managers via LinkedIn of een ceo die zijn eigen netwerk inzet om een positie ingevuld te krijgen. Certificatie wordt in België positief geassocieerd met kwaliteit. Zo’n 45-tal providers in interim-management zijn gecertificeerd, waarvan tien met een exclusief kwaliteitslabel van Lloyds. In vergelijking met Nederland is dit onderscheidend want dergelijke kwaliteitslabels door externe auditors kennen we hier niet, zelfs niet bij de RIM (Raad voor interim-management bureaus).

Jaarlijkse verkiezing

Deze kwaliteitseisen borgen de vaardigheden en toegevoegde waarde van de interim-manager en het bureau dat deze kwalitatieve professional bemiddelt. De hoogste erkenning is de verkiezing van de interim-manager van het jaar. In België is dit het afgelopen jaar niet gelukt, vanwege te weinig respons. Bureaus gaven als reden tijdgebrek aan. Maar in Duitsland en Oostenrijk wordt jaarlijks met succes zo’n verkiezing gehouden. Voor onze buitenlandse collega’s is dit de manier om de markt duidelijk te maken dat interim-management waarde toevoegt.

Als in het buitenland koepelorganisaties actief zijn om het vak op de kaart te zetten, waarom dan niet in Nederland? Als het hen lukt om de toegevoegde waarde van de interim-manager en het bureau dat hen bemiddelt zichtbaar te maken, waarom blijft Nederland dan achter?

Volwassen beroepsgroep

Ooit waren we trendsetter en liepen voorop in Europa. We stonden aan de wieg van een beroepsgroep die er toe deed en nog steeds toe doet. Maar baby’s worden groot en ontwikkelen zich. Het wordt tijd het vak interim-management als volwassen te positioneren: goed interim-management draagt bij aan verandering en verbetering van (delen van) een organisatie.

Om dit breed uit te dragen, zoeken we iets anders dan een traditioneel verenigingsverband. Das war einmal…. In Nederland vindt de discussie over de arbeidsmarkt veelal online plaats. Een periodieke ontmoeting binnen beroepsgroepen wordt niet geschuwd, maar die moet dan wel inhoud hebben!

Interim-Challenge

Daarom presenteren ZiPconomy, BLMC, Leeuwendaal en Finance Factor zich als aanjagers van de beweging die we ‘Reviving Interim Management’ noemen. Een uitdaging. Aan u, de interim-manager, de opdrachtgever/HR-manager en het bemiddelende bureau. Een Interim Challenge, gefaciliteerd door ABN AMRO die zich hieraan verbindt als onderzoeker van het brede scala dat HR Services omvat.

De founding partners ontstijgen hun sectoren en gaan op zoek naar de ‘Interim-Manager van het Jaar’. U vraagt zich af: moet dat nu? En ik zeg u: ja, het moet. Want naast een zoektocht naar de interim-manager van het jaar, gaan we vooral op zoek naar handvatten om de meerwaarde van het vakgebied en de interim-manager aan te tonen aan de markt. U moet dit willen. Het is in uw belang dat opdrachtgevers deze toegevoegde waarde herkennen en u daarop ook selecteren.

De Interim Challenge is een initiatief van ZiPconomy en een aantal bureaus die bemiddelen in interim-management: BLMC Supply Chain & Logistics, Finance Factor, executive finance professionals en Leeuwendaal, actief in het publieke domein overheid, zorg en onderwijs. De Interim Challenge heeft als doel het vakgebied interim-management positief te positioneren, onder andere met de verkiezing van de interim-manager van het jaar. De initiatiefnemers zijn aanjagers van de beweging die zij reviving interim-management noemen. ABN Amro sector zakelijke dienstverlening faciliteert deze beweging als thought leader in trends & ontwikkelingen van de interim-management markt binnen het brede spectrum van HR Services en dienstverleningsconcepten. Bekijk alle berichten van Interim Challenge

2 reacties op dit bericht

  1. Je vraag waarom interimmanagement niet door de IMers zelf wordt gewaardeerd, is interessant om te onderzoeken. Evenals waarom de DDIM een sterke organisatie is geworden. Daar zou beter energie en geld in kunnen worden gestoken dan de de IM van het jaar!

    • Je hebt gelijk Jeroen dat dit het onderzoeken waard is. Dit nemen we ook zeker mee in de IM van het jaar. Want die verkiezing gaat niet alleen om wie zich winnaar mag noemen, maar veel meer over de onderliggende discussie naar waarde, waardering en positionering van de interim-manager zelf en de bureaus die daarin bemiddelen!