Uitleg over wat het begrip gezag inhoudt. Een doorbraak in het dossier DBA?

Het kabinet heeft meer duidelijkheid gegeven over de term ‘gezag’. Maar schieten zelfstandigen en hun opdrachtgevers er veel mee op, vraagt deskundige Joop der Weduwen zich af.