Accountants overheden laten oog vallen op inhuur

Accountants bij overheidsorganisaties letten steeds meer op de rechtmatigheid van aanbestedingen. Met name het gebruik van dynamische aankoopsystemen leidt vaak tot ‘een kramp’.