CBS cijfers: nauwelijks verschuiving van ‘vaste baan’ naar ‘zzp-opdrachten’

De groei van aantal zzp’ers heeft weinig te maken met daling aantal vaste banen. CBS cijfers in beeld gebracht.