Atos Interim Index: 4 op de 10 bedrijven verwachten in 2012 personeelssanering. Interimmarkt blijft stabiel.

ZiPredactie door
1 reactie

De onrust op de arbeidsmarkt neemt steeds grotere vormen aan. In 2012 zullen saneringen in het personeelsbestand aan de orde van de dag zijn. Veertig procent van de organisaties geeft dit aan in een onderzoek gedaan door Atos Interim Management. Met name grotere organisaties met een omvang vanaf 1.000 medewerkers verwachten te moeten ingrijpen in […]

De onrust op de arbeidsmarkt neemt steeds grotere vormen aan. In 2012 zullen saneringen in het personeelsbestand aan de orde van de dag zijn.

Veertig procent van de organisaties geeft dit aan in een onderzoek gedaan door Atos Interim Management. Met name grotere organisaties met een omvang vanaf 1.000 medewerkers verwachten te moeten ingrijpen in hun personeelsbestand. Dit geldt voor ruim 55 procent van deze bedrijven. Hoewel deze ontwikkeling in het MKB minder verstrekkende gevolgen heeft – 15 procent van de bedrijven met minder dan 250 medewerkers verwacht volgend jaar te moeten saneren – is sprake van grote verschillen tussen branches. Bijna drie kwart van de bedrijven in de financiële dienstverlening voorspelt dat in deze sector gesaneerd gaat worden. Dit geldt voor de helft van de organisaties in de publieke sector. Dit concluderen Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit in de jaarlijkse Interim Index, een periodiek onderzoek naar ontwikkelingen en veranderingen in de markt voor tijdelijk management.

In Nederland zijn tussen 15.000 en 20.000 interim managers werkzaam. De economische waarde die deze markt vertegenwoordigt, bedraagt tussen 3 en 4,5 miljard euro. In het onderzoek geven 605 interim managers en 143 opdrachtgevers hun visie op hoe de markt voor interim management zich in eerste helft van 2012 gaat ontwikkelen.

Saneren betekent stilstand

Uit het onderzoek komen grote verschillen naar voren tussen grote en kleine bedrijven. Zo is sprake van een duidelijke relatie tussen de omvang van organisaties en de mate waarin zij in het personeelsbestand verwachten te snijden. Terwijl ruim de helft van de grote organisaties verwacht dat een sanering onvermijdelijk is, heeft deze ontwikkeling in het MKB minder verstrekkende gevolgen. 15 procent van de bedrijven met minder dan 250 medewerkers verwacht volgend jaar te moeten saneren.

“Juist in tijden van crisis worden deze verschillen zichtbaar. Een complicerende factor in grote organisaties is de mismatch tussen de beschikbare capaciteit en de medewerkers die echt nodig zijn, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Dit wreekt zich met name in de financiële dienstverlening, waar het pessimisme overheerst en sprake is van een oververtegenwoordiging van grote organisaties”, zegt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management.

Markt interim management stabiel

Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat de vraag naar externe managers in 2012 redelijk stabiel blijft. In de afgelopen jaren nam het aantal interim managers in veel sectoren juist af. Deze trend lijkt zich nu te keren, met uitzondering van de financiële dienstverlening. Zo daalt de behoefte aan interim managers in de financiële branche het snelst. Bijna de helft van de organisaties in deze bedrijfstak verwacht dat de vraag naar externe managers in het komende halfjaar daalt. Tegelijkertijd komt in deze branche – op de sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer na – het hoogste percentage externen voor. Zo geldt voor 41 procent van deze bedrijven dat hun organisatie voor meer dan 6 procent uit externe medewerkers bestaat.

Bovendien bedraagt het aantal bedrijven dat in de afgelopen periode externe managers in dienst heeft genomen, 32 procent. Hiermee scoort de financiële sector ruim boven het landelijk gemiddelde van 26 procent. Alleen de sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer (36 procent) doet het beter. “De nu nog aanwezige externen zijn een belangrijke schakel binnen de organisatie. Dit percentage varieert per organisatie en bedraagt gemiddeld 5 procent, hoewel er ook sprake is van uitschieters van ruim 15 procent. Juist van deze externen mag verwacht worden dat ze de benodigde innovatie wel tot stand kunnen brengen”, benadrukt De Sonnaville. “De saneringsslag zal hen waarschijnlijk niet raken, zodat dit niet ten koste gaat van de aandacht voor en focus op innovatie.”

Grote organisaties doen meest beroep op externe managers

De behoefte aan specifieke expertise, capaciteitsgebrek en organisatieveranderingen. Dat zijn de drie belangrijkste redenen waarom externe managers worden ingezet. Organisaties selecteren externen vooral op competenties, inhoudelijke expertise en prijs, waarbij inhoudelijke deskundigheid steeds zwaarder weegt. Ook hier valt het verschil tussen grote en kleine organisaties op. Hoe groter een organisatie is, hoe vaker er externe managers werkzaam zijn. Opvallend is dat in organisaties met meer dan 2.000 medewerkers capaciteitsgebrek de belangrijkste reden is om externe managers in te zetten. Voor kleine organisaties (< 250 medewerkers) geldt dat externe managers het minst vaak worden ingezet om een organisatieverandering door te voeren.

De whitepaper van Atos over de interim markt is hier te downloaden of luister naar toelichting op rapport op BNRadio.

ZiPredactie

Over ZiPredactie

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info@zipconomy.nl)

Bekijk meer artikelen van ZiPredactie >

Reacties

  1. “Grontmij schrapt, voornamelijk in Nederland en op het hoofdkantoor in De Bilt, 150 tot 200 banen. Een deel van de banenreductie kan met ,,de flexibele schil” worden opgevangen”