Samenwerking tussen interim professionals. Wat is het recept voor succes?

Gastblogger door
3 reacties

Netwerken om je zo professioneel te blijven ontwikkelen, gebruik te maken van elkaars contacten en meer werk binnen te halen. Wie wil dat niet? In een eerder artikel werd op ZiPconomy een overzicht en analyse geschreven over 3 verschillende samenwerkingsvormen. Niet alle redenen voor samenwerken blijken echter even succesvol. Netwerken om kennis te delen en […]

Netwerken om je zo professioneel te blijven ontwikkelen, gebruik te maken van elkaars contacten en meer werk binnen te halen. Wie wil dat niet?

In een eerder artikel werd op ZiPconomy een overzicht en analyse geschreven over 3 verschillende samenwerkingsvormen. Niet alle redenen voor samenwerken blijken echter even succesvol. Netwerken om kennis te delen en te (blijven) innoveren werken goed. Alleen samenwerken om gezamenlijk acquisitie te plegen werkt zelfs negatief op het zakelijke succes.
.

Onderzoek netwerken

Onlangs publiceerde de EIM en Universiteit Groningen de resultaten van een onderzoek onder ZZP’ers (door hen solo ondernemers genoemd) genaamd: “The networks of the solo selfemployed and their success”.

Het onderzoek richt zich op het nog weinig ontgonnen gebied van de solo entrepreneurs (in de meest brede zin) in Nederland. En wel specifiek op de rol en het gebruik van netwerken door deze groep in vergelijking met ‘niet-solo ondernemers’. Ondanks de brede opzet en diversiteit van resultaten geven de resultaten een interessant inzicht.

Helft interimmers werkt samen

De helft van de solo ondernemers geeft aan in het afgelopen jaar te hebben samengewerkt met anderen. Zij hebben hiervoor andere motieven en vormen van samenwerking dan ‘reguliere’ ondernemers. Solo ondernemers richten zich veelal op locale (zakelijke) netwerken, met als doel het samen uitvoeren van (complexere) opdrachten en het gezamenlijk plegen van acquisitie. Minder dan 10% van samenwerkingsverbanden heeft tot doel het delen van kennis en innovatie. Dit in tegenstelling tot de ’reguliere’ ondernemers, die zijn juist actief in netwerken omwille van het delen van kennis en (constante) innovatie.

Samenwerken geen garantie voor (economisch) succes

Verrassend is het dat samenwerken enkel omwille van de gezamenlijke acquisitie en uitvoering van een opdracht, een negatieve uitwerking op het economisch succes van de solo entrepreneur lijkt te hebben. Volgens het onderzoek zou dit verklaard kunnen worden uit het feit dat veel solo entrepreneurs pas gaan netwerken met elkaar op het moment dat ze economisch al minder succesvol zijn. En zij die wel succesvol zijn gebruiken het netwerk veelal alleen maar voor het aantrekken van additionele vaardigheden.

Kortom: Samenwerken alleen is geen garantie voor succes. Sterker nog: het zou kunnen leiden tot negatieve resultaten indien de focus alleen maar ligt op gezamenlijke (zakelijke) acquisitie en uitvoering.

Wat is het recept?

Als ZIP’er in de interim recruitment heb ik de afgelopen jaren verschillende vormen van samenwerking uitgeprobeerd. En de resultaten van dit onderzoek sluiten goed aan bij mijn ervaringen.

De voordelen die ik heb ervaren van netwerken zijn:

 • Delen en leren: Klanten en bureau’s zijn met name geïnteresseerd in de toevoegde waarde van de kennisdeling en innovatie van een netwerk
 • Slagkracht: Gezamenlijke optrekken geeft meer inhoud aan de propositie naar de markt
 • Meer en bredere opdrachten: Gezamenlijk zie, hoor en kun je meer

De belangrijkste voorwaarde is mij echter wel gebleken dat iedereen in het netwerk ZELF verantwoordelijk is en blijft voor zijn eigen acquisitie! Dat inzicht zie ik verenigd in het netwerk van zelfstandige interim professionals waar ik nu onderdeel van uit maak. Professionals die zich bij ons willen aansluiten puur vanwege de vermeende kracht van gezamenlijk acquisitie stellen wij dus ook teleur. Het doen van je eigen (koude) acquisitie is soms al uitdagend genoeg, laat staan die van een ander erbij gaan doen. Ik ken weinig mensen die daar echt plezier in hebben, zelfs professionele sales mensen (…). De nadruk ligt bij ons op wat iemand toe kan voegen, denk hierbij aan regio, specialisatie, opleiding, ervaring en achtergrond.

Wat zijn de ervaringen van de lezers? Herkent iemand zich in de resultaten en mijn ervaring? Of is het juist het tegenovergestelde wat werkt?

Gastblogger

Over Gastblogger

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld.

Bekijk meer artikelen van Gastblogger >

Reacties

 1. Ik geloof dat de ‘platte’ netwerken, waarbij men enkel elkaar opzoekt om meer/beter te acquireren niet werken.
  As je echter in staat bent een betrokken netwerk te bouwen, waar mensen samenwerken, samen leren en samen bouwen aan de organisatie, dan is er wel degelijk een betere acquisitie mogelijk.
  Wel moet je een onderscheid maken tussen gerichte acquisitie activiteiten (koud of warm) en indirecte acquisitie. Als ZZP-er loop je wel vaak bij klanten, en zonder dat je er gericht mee bezig bent, kom je vaak allerlei kansen tegen die je wellicht niet zelf kunt oppakken, maar waar je wel naar een collega uit je netwerk kunt verwijzen. En daar is waar een netwerkorganisatie dus wel de acquisitie versterkt.
  De kunst is om een groep te organiseren van professionals die zich betrokken voelen én elkaar aanvullen.
  Professionals in Flex is opgezet met de gedachte dat je een dergelijke groep het beste bouwt met een heldere, afgebakende focus op de markt waar je actief wil zijn. De wereld is dan klein genoeg om elkaar veel tegen te komen én te helpen.

 2. Beste Peter,

  Leuk artikel waar ik veel in herken. Wij zijn 12 jaar geleden een netwerkorganisatie gestart voor zzp inkoopprofessionals. Inmiddels 30 man groot en erg succesvol. Wat ik graag aan het recept voor succes wil toevoegen is ‘Fun’. Wij zorgen er als groep voor dat we vooral dingen doen die we leuk vinden. Op zakelijk vlak (leuke en uitdagende opdrachten) maar juist ook op sociaal vlak (denk aan familiedagen, specials, maandelijkse meetings, kerstdiner, motortour, etc). Wij hebben ondervonden dat de sociale component een niet te onderschatten ingredient voor succes is (mis ik in je artikel)… misschien wel het belangrijkste. Dat vergt een leiding in het netwerk die het vooral leuk vind om ermee bezig te zijn en niet in eerste instantie bezig is met geld verdienen.

  Daarnaast zou ik willen toevoegen dat succes in een netwerkorganisatie volgens mij alleen werkt als alle individuen bereid zijn een beetje vrijheid in te leveren. Denk daarbij aan spelregels, onderlinge verplichtingen, samen werken aan kennis en naamsbekendheid, als een eenheid naar buiten treden, etc. Dat impliceert een paradox voor de zzp’er. Succesvolle netwerken bestaan mi dan ook uit zelfstandig ondernemers die niet alleen willen zijn en die kunnen geven en nemen.

  Mocht je eens in onze keuken willen kijken, dan ben je van harte welkom !

  Mvg
  Mike de Jongh
  directeur PeopleGroup

 3. Dank voor jullie beide reacties!

  Beide jullie netwerken zijn gespecialiseerd genoeg (focus) om de meerwaarde van de groep te voelen als het gaat om acquisitie en relatie management begrijp ik.

  Naar jullie beiden de vraag: In hoeverre zijn & houden jullie de professionals/associates echt ‘netwerk breed’ actief in de acquisitie c.q. hoe waarborgen jullie dat acquisitie niet teveel verzand als men druk is op een opdracht? Stellen jullie hier targets voor? Of behoort dit tot de gemaakte afspraken?

  Naar Mike: Dank voor de toevoeging m.b.t het ‘fun’ element. De onderlinge klik, elkaar beter kennen en het elkaar iets willen gunnen is natuurlijk een belangrijk element in een succesvolle samenwerking.

  MvG
  Peter