De Wet Werk en Zekerheid: Hoe zit dat nu eigenlijk met payrolling?

De Wet Werk en Zekerheid: Hoe zit dat nu eigenlijk met payrolling?

Een onderwerp uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), naast bijvoorbeeld de gewenste versoepeling van het ontslagrecht, is de positie van werknemers die op de payroll staan en schijnzelfstandigen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de overheid wil voorkomen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van driehoeksrelaties zoals payrolling. De overheid vindt het prima dat een werkgever kiest voor payrolling, zolang het voor de werknemer maar … [Lees meer...]

Weg met werkstress: op naar flexibiliteit en zekerheid!

Weg met werkstress: op naar flexibiliteit en zekerheid!

Onze verantwoordelijkheden groeien en de werkstress loopt op. Dat vraagt om flexibiliteit in combinatie met zekerheid! Roos Wouters heeft een idee hoe dat kan.  Vrouwen zijn meer gaan werken en mannen meer gaan zorgen. De overheid trekt zich terug en ondertussen dwingt de internationale concurrentiestrijd ons flexibel te zijn. Maar hebben we ook genoeg zeggenschap om werk, scholing, opvoeding, mantelzorg en ontspanning een leven lang te … [Lees meer...]

Wat betekent al die ophef over ZZP´ers en BGL?

Wat betekent al die ophef over ZZP´ers en BGL?

Een toelichting over BGL en het Ronde Tafel gesprek daarover in de Tweede kamer, 29 oktober 2014, waarbij Lilian Boonstra als zp'er vragen mocht beantwoorden aan Tweede Kamer leden. Afgelopen weken zijn de ZZP´ers weer volop in het nieuws. Een afkorting die vaak terugkeert is BGL, omlijst met opruiende teksten over ZZP´ers die aan de kant zouden worden gezet? Wat is er aan de hand? Ieder jaar vraagt een ZZP´er bij de Belastingdienst een … [Lees meer...]

“Tijd om door te pakken”. Esther Raats (voorzitter PZO-ZZP) reageert op plannen kabinet.

“Tijd om door te pakken”. Esther Raats (voorzitter PZO-ZZP) reageert op plannen kabinet.

Prinsjesdag ligt nipt achter ons. Verheugd ben ik dat het kabinet in de Miljoenennota 2015 de positieve bijdrage van zzp’ers aan de economie en de werkgelegenheid in Nederland volmondig onderschrijft. Daarnaast is het altijd weer spannend wat er precies over zzp’ers genoemd wordt. Grote afwezige in hetgeen iedere zzp’er bezig houdt, was de VAR-webmodule. Enkele dagen later is echter wetgeving hier omtrent naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ANP … [Lees meer...]

Waadi en de registratieplicht. Effecten voor ZP’ers verduidelijkt.

Waadi en de registratieplicht. Effecten voor ZP’ers verduidelijkt.

Op 1 juli 2012 is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) opgerekt. Doelstelling van de wet is om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Deze wetgeving kan echter ook z(z)p'ers raken. PZO heeft hard gelobbyd om meer duidelijkheid te krijgen over of en hoe de Waadi bijvoorbeeld samenwerkende zzp'ers kan raken. Dergelijke wetgeving is meestal geen favoriet kost voor zelfstandige professionals, toch is het belangrijk om goed na … [Lees meer...]

Ketenbepaling in de flexwet niet inkorten maar verlengen!

Ketenbepaling in de flexwet niet inkorten maar verlengen!

Is het inkorten van de ketenbepaling in de flexwet van drie jaar naar twee jaar nu een slimme actie? Ik begrijp dat de overtredingen met betrekking tot opeenvolgende flexcontracten verergeren. In plaats dat flexwerk wordt ingezet ten behoeve van flexibiliteit, tracht men arbeid goedkoper te maken. Echter, is dat – binnen acceptabele normen – zo verkeerd? Met het nieuwe wetsvoorstel wil de regering zorgen voor een beter balans tussen vast … [Lees meer...]

ZZP markt is toe aan innovatieve arbeidsverhoudingen

ZZP markt is toe aan innovatieve arbeidsverhoudingen

Goede arbeidsverhoudingen tussen opdrachtgevers en zelfstandigen zijn essentieel voor de concurrentiekracht van Nederland. Dat vergt vernieuwing in die samenwerking en aanpassing van wet- en regelgeving. En een vrijplaats om ideeën uit te wisselen zonder vast te houden aan oude structuren en belangen. Mobiliteit tussen werknemerschap en ondernemerschap van toenemend belang Sociale vernieuwing staat voor mij gelijk met innovatieve … [Lees meer...]