Organisatievernieuwing: Neem eens een kijkje in de dierentuin!

Organisatievernieuwing: Neem eens een kijkje in de dierentuin!

Stel jezelf eens de volgende vraag: Wat is het verschil tussen een dierentuin van 20 jaar geleden en veel organisaties in het heden? De kans is groot dat je na het lezen van deze blog het volgende antwoord geeft: In nog (te)veel gevallen niets! De dierentuinen van vroeger In de dierentuinen van vroeger waren dieren letterlijk en figuurlijk gekooid. De trotse leeuw liep als een verveelde geestelijk afgestompte patiënt in een te klein … [Lees meer...]

Wat organisaties kunnen leren van een kastanjeboom

Wat organisaties kunnen leren van een kastanjeboom

Een boom als voorbeeld voor organisatieverandering? Jazeker! In een column in het blad Puur Natuur van Natuurmonumenten beschrijft Frans Buissink, journalist en natuurschilder, het fenomeen van de planning van slimme bomen. En daarbij heeft hij het onder andere over de kastanjeboom, die er in de winter onaantrekkelijk, kaal en levenloos uitziet. Binnenin de boom is echter een onzichtbaar proces gaande, waarin de systemen worden geprogrammeerd … [Lees meer...]

Verschuivingen in het verandervak: blijf je zitten of beweeg je mee?

Verschuivingen in het verandervak: blijf je zitten of beweeg je mee?

Managen, veranderen en adviseren is in de hedendaagse tijd niet meer hetzelfde  als het ooit was. Verandermanagement is van iedereen geworden en niet meer per definitie voorbehouden aan de interim manager of consultant/adviseur. Immers, iedere manager krijgt te maken met organisatieontwikkeling en wordt geacht deze verandering te kunnen managen. Wat betekent de huidige tijdgeest voor managen, veranderen en adviseren? En wat vraagt dat van de … [Lees meer...]

Eenvoud op Vrijdag: Hoe moet het nu met mijn hond?

Eenvoud op Vrijdag: Hoe moet het nu met mijn hond?

De gemeente Nieuwegein wilde samen met twee andere, dichtbij gelegen, gemeenten de afvalinzameling verzelfstandigen. Men zocht samenwerking met een al eerder verzelfstandigde afvalinzamelaar in het Gooi. Het hele proces verliep niet alleen moeizaam, maar duurde ook al heel lang. Het was lange tijd vooral een papieren exercitie en de medewerkers waren, zoals dat wel genoemd wordt, “nog niet echt aangehaakt”. Het was voor hen vooral een ‘ver van … [Lees meer...]

Eenvoud op Vrijdag. Dynamische Oordeelsvorming: van chaos naar consensus.

Eenvoud op Vrijdag. Dynamische Oordeelsvorming: van chaos naar consensus.

Niet veel mensen nemen de moeite om methodisch tot een oordeel te komen. Dat kost inspanning. Is soms misschien ook te confronterend. Liever nemen we stereotypische beslissingen en passen ‘jumping to conclusions’ toe. Of drukken een mening door. Daar is niets mis mee. Veel vraagstukken zijn op die manier makkelijk ‘oplosbaar’. Soms, als ik met een lastig vraagstuk te maken heb, waar helderheid, volledigheid en objectiviteit belangrijk zijn, is … [Lees meer...]

Eenvoud op vrijdag: Veranderen wordt nooit gemakkelijk, maar eenvoud helpt: van intenties naar interventies.

Eenvoud op vrijdag: Veranderen wordt nooit gemakkelijk, maar eenvoud helpt: van intenties naar interventies.

Veel verandertrajecten stranden in goede intenties. Eén van de oorzaken is dat er te weinig rekening wordt gehouden met natuurlijk en onbewust gedrag. Gewoontegedrag wint het namelijk bijna altijd van (zelfs bewuste) voornemens. Gedrag is de link tussen doel en resultaat, en is vaak een bepalende factor tussen falen of slagen. Maar hoe ziet zo’n verandertraject er dan uit? En wat hebben interventies met veranderend gedrag te maken? Waarom werken … [Lees meer...]

Eenvoud op vrijdag: Plakken en knippen. Complexe opgave vraagt simpele voorstelling.

Eenvoud op vrijdag: Plakken en knippen. Complexe opgave vraagt simpele voorstelling.

De steeds vaker gevraagde participatie bij ruimtelijke planvorming vraagt niet alleen veel van de project- en procesleiding, maar nog meer van de politiek en burgerij. Immers meepraten en ‘meeontwerpen’ en creëren vragen om inzicht en inleving in de materie, problematiek en opgaven. Daarnaast maakt participatie ook medeverantwoordelijk en vraagt ze al in een vroeg stadium om politieke stellingnames. En dat betekent ook dat het politieke debat … [Lees meer...]

Eenvoud op Vrijdag: Noodzaak-Waarden toer. Op weg naar verandering – als gedeelde waarde.

Eenvoud op Vrijdag: Noodzaak-Waarden toer. Op weg naar verandering – als gedeelde waarde.

Hoe ga je in organisaties om met disfunctionele groepen? Tegen ze zeggen dat ze disfunctioneel zijn en dat ze moeten veranderen heeft niet veel effect. Bekende reacties zijn, ‘het komt door de omgeving, het komt door klanten die niet weten wat ze willen, de meetcriteria zijn bepaald door mensen die geen verstand hebben van de praktijk.’ Een lastig probleem. Hoe los je dat op? Hoe zorg je ervoor dat zo’n club toch in beweging komt? De aanpak die … [Lees meer...]