Potentieel: waartoe ben je nou echt in staat?

Potentieel: waartoe ben je nou echt in staat?

De komende weken presenteert Cees Harmsen stapsgewijs het cascademodel uit zijn nieuwe boek Present! dat in maart verschijnt. Hierin staan tien p’s van personal branding, die elkaar trapsgewijs beïnvloeden. Na de p’s van purpose, passie en persoonlijkheid nu aandacht voor de vierde p: potentieel. Het aanspreken van je potentieel vraagt allereerst om het formuleren van heldere ambities. Je zult dit uit eigen ervaring kunnen beamen. Van alle … [Lees meer...]

Een leven lang leren!

Een leven lang leren!

Blijven leren en investeren in jezelf is cruciaal in onze kenniseconomie en voor ons collectieve innovatief vermogen. Dat geldt voor alle werkenden. Toch zien en horen we in de praktijk andere dingen. Veel zelfstandige zijn in deze tijd terughoudend met het doen van investeringen. Eigenlijk hetzelfde als veel bedrijven en consumenten. Op zich wel begrijpelijk en verklaarbaar, maar op de langere termijn toch gevaarlijk voor de ontwikkeling van … [Lees meer...]

Liveblog #6. Leo Witvliet sluit Congres Flexibilisering Kennismarkt af. “Het gaat om de vraag. Luister ipv het antwoord te willen geven”

Liveblog #6. Leo Witvliet sluit Congres Flexibilisering Kennismarkt af. “Het gaat om de vraag. Luister ipv het antwoord te willen geven”

Het is natuurlijk aan initiator van dit congres over de Flexibilisering van de Kennismarkt Leo Witvliet zelf om deze mooie dag te af te sluiten. Witvliet, hoogleraar Interim Management aan Nyenrode, gaat de zaal rond met een microfoon. De 'vraag' staat centraal, niet het 'antwoord', waarmee Witvliet zorgt dat er vooral ook geluisterd wordt naar de vragen en geen stokpaardjes als antwoorden te horen zijn. Een paar van die vragen vallen op. Een … [Lees meer...]

Passie: je hart laten spreken en je hoofd laten denken

Passie: je hart laten spreken en je hoofd laten denken

De komende weken presenteert Cees Harmsen stapsgewijs het cascademodel uit zijn nieuwe boek Present! dat in maart verschijnt. Hierin staan tien p’s van personal branding, die elkaar trapsgewijs beïnvloeden. Na de eerste p van purpose nu aandacht voor de tweede p: passie. ‘F*ck de passie!’, stond een jaar terug boven een artikel van Daphne van Paassen in Intermedair. Leuk werk is genoeg. Al dat gezeur over passie in je werk maakt je niet … [Lees meer...]

Purpose: doen waarvoor je bedoeld bent.

Purpose: doen waarvoor je bedoeld bent.

De komende weken presenteert Cees Harmsen stapsgewijs het cascademodel uit zijn nieuwe boek Present! dat in maart verschijnt. Hierin staan tien p’s van personal branding, die elkaar trapsgewijs beïnvloeden. Na de inleiding van afgelopen maandag vandaag aandacht voor de eerste p: purpose. Binnen het kader van personal branding betekent purpose: de juiste dingen doen,  in een omgeving waar je thuishoort, met klanten en collega’s die je … [Lees meer...]

Present! In tien stappen naar een oprechte personal brand.

Present! In tien stappen naar een oprechte personal brand.

Of je nou voor jezelf werkt, in een kleine maatschap of bij een grotere organisatie: het wordt steeds noodzakelijker om te laten zien wat je onderscheidt van anderen en welke toegevoegde waarde je kunt leveren voor je opdrachtgevers. De tijd van ‘goed werk spreekt voor zich’ en ‘goede wijn behoeft geen krans’ is achterhaald. In een wereld met een stevige concurrentie van (internationale) vakgenoten en een beperkt aanbod van interessant werk, … [Lees meer...]

Interimmanagement, een kunst of een kunde?

Interimmanagement, een kunst of een kunde?

Interimmanagement heeft zich inmiddels bewezen als een professioneel beroep dat een plaats veroverd heeft naast aanpalende professies zoals die van de organisatieadviseur. Begonnen als bedrijvendokters die vooral aan crisismanagement deden werden tijdelijke managers gaandeweg ook in andere levensfasen van bedrijven en instellingen ingeschakeld om allerlei zaken op orde te brengen of om orde op zaken te stellen. Maar in sommige gevallen werd er … [Lees meer...]