Meer flex in de zorg: maar dan wel anders!

Meer flex in de zorg: maar dan wel anders!

De uitdagingen in de zorg zijn evident. Ook in de recente sectoranalyse van Professionals in Flex wordt de problematiek nog eens grondig met cijfers onderbouwd. De dubbele vergrijzing, bij personeel én bij cliënten, vraagt om onorthodoxe maatregelen. De daling van de beroepsbevolking is een grote zorg voor een sector met een almaar stijgend aantal vacatures. In 2050 is de helft van Europa ouder dan 50 jaar! Stel u eens voor wat dit voor de … [Lees meer...]

Ziekenhuizen gaan talent onderling uitwisselen en gezamenlijk externen inhuren.

Ziekenhuizen gaan talent onderling uitwisselen en gezamenlijk externen inhuren.

Vier Brabantse ziekenhuizen gaan een gezamenlijke talentenbank vormen. Door het onderling uitwisselen van personeel willen de betrokken organisaties medewerkers de mogelijkheid bieden om kennis en ervaring op te doen door in andere ziekenhuizen te werken, zonder dat ze voor de organisatie verloren gaan. Het gaat hierbij om zowel zorgpersoneel als management- en staffuncties. Verwacht wordt dat er door de talentenbank een forse kostenbesparing … [Lees meer...]

Inhuur en managen van extern personeel. Stand van zaken in de VS.

Inhuur en managen van extern personeel. Stand van zaken in de VS.

Nederland mag dan pionier zijn als het gaat om een flexibele arbeidsmarkt (bakermat uitzendbranche, uitvinder van de zelfstandige interim management en hoge aantal ZZP’ers), de VS zijn in de afgelopen jaren een flinke inhaalslag aan het maken. Niet alleen groeit het aantal (zelfstandige) ‘contracters’ op professionals niveau daar hard, ook is er behoorlijk wat aandacht voor het managen van externen. Niet zo raar. Het Bureau of Labor Statistics … [Lees meer...]

Talent Relatie Management, het nieuwe werk van recruiters

Talent Relatie Management, het nieuwe werk van recruiters

In mijn eerste bijdrage aan ZiPconomy wil ik de lezers graag een kijkje geven in mijn visie op de rol van recruitment in een veranderende arbeidsmarkt. Naar mijn overtuiging bevinden wij ons in een overgangsfase naar een nieuwe tijd. We verlaten het post-industriële tijdperk. Stapje voor stapje worden de contouren duidelijker van wat onze nieuwe maatschappelijke realiteit gaat worden. Ik ben nog niet zover dat ik precies wil/kan duiden hoe dit … [Lees meer...]

Organisatie & Flexibiliteit: Van “binden en boeien” naar “vinden, volgen en verbinden”

Organisatie & Flexibiliteit: Van “binden en boeien” naar “vinden, volgen en verbinden”

In 1980 zat 82% van de arbeidspopulatie gemiddeld 15 jaar bij dezelfde werkgever. In 2010 zat 59% van de arbeidspopulatie gemiddeld 4 jaar bij dezelfde werkgever. Long life employment bestaat niet meer. Medewerkers en ook professionals hechten aan hun vrijheid, wisselen graag van leeromgeving en zitten derhalve korter op één plek en korter bij één werkgever. Met wat aftrek voor inactieven op de arbeidsmarkt is ruim 30% via een tijdelijke functie, … [Lees meer...]