Eenvoud op Vrijdag. Interne opdrachten: opmaat naar samenwerking 3.0

Eenvoud op Vrijdag. Interne opdrachten: opmaat naar samenwerking 3.0

Binnen organisaties hebben managers en afdelingen takenpakketen die steeds meer met elkaar te maken hebben. Of horen dat te hebben. Rollen, taken en werkprocessen zijn alleen lang niet altijd even duidelijk. Dat leidt vaak tot onrust, gebrekkige samenwerking, waarbij de gezamenlijk minder bereikt wordt dan mogelijk is. Sterker nog: onduidelijkheid kan er voor zorgen dat onderlinge verhoudingen onder spanning komen te staan. Relaties raken … [Lees meer...]

Is dit de nieuwe economie? De kracht van het collectief…

Is dit de nieuwe economie? De kracht van het collectief…

Onlangs was ik op uitnodiging van de Rabobank mee op een handelsmissie naar Mondragon. Mondragon is een plaats in Spaans Baskenland welke grotendeels economisch gedraaid wordt door coöperaties. Erg interessant om met eigen ogen te kunnen zien hoe dit principe precies werkt. Medewerkers bij een coöperatie kunnen, na een jaar aspirant-medewerker te zijn geweest, lid worden van de coöperatie. Effectief betekent dit dat de medewerker zich inkoopt … [Lees meer...]

Horizontaal organiseren, laat je hersenhelften samenwerken

Horizontaal organiseren, laat je hersenhelften samenwerken

Het is de 21e eeuw en we zijn meer dan ooit zoekend naar nieuwe systemen, methoden en aanpakken. Slimmer werken, het nieuwe organiseren, Lean, omdenken en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Die behoefte aan nieuw en anders is niet onlogisch. We zien dat systemen die tot voor kort vertrouwd waren nu falen, zoals het financieel systeem en zelfs de manier waarop wetenschap wordt bedreven wekt wantrouwen. Ook op organisatieniveau mislukken nog … [Lees meer...]

Het kennisfalen bij gemeenten

Het kennisfalen bij gemeenten

Nederlandse gemeenten krijgen de komende jaren te maken met een massale uitstroom, vergrijzing en ontgroening van personeel. Gemeenten hebben daarnaast ook te maken met grote wijzigingen in het takenpakket en met veranderingen in de wijze van organiseren.  Schaalvergroting, nieuwe samenwerkingsvormen en het overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten zorgen er voor dat andere kennis gevraagd wordt dan voorheen. Deze ontwikkelingen hebben … [Lees meer...]

Eenvoud op Vrijdag. Complexe projecten: Verdeel, en win.

Eenvoud op Vrijdag. Complexe projecten: Verdeel, en win.

Grote complexe projecten vragen om veel maatregelen om ze in de hand te houden. Of kan je beter kiezen voor een schaalgrootte die eenvoudiger te managen is? Door projecten op te splitsen of te ontkoppelen. Maar hoe doe je dat met behoud van alle ambities? Soms worden heel ambitieuze plannen gepresenteerd die veel enthousiasme en energie losmaken. En soms eindigen die prachtige plannen in een nachtmerrie: de kosten blijven maar stijgen totdat … [Lees meer...]

Eenvoud op Vrijdag: Vertrouwen als slaag- of faalfactor in een interim opdracht.

Eenvoud op Vrijdag: Vertrouwen als slaag- of faalfactor in een interim opdracht.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Het is gemakkelijker om iemands vertrouwen te verliezen, dan te verkrijgen. Dat geldt zeker in de relatie tussen een interim manager en een opdrachtgever. De kans bestaat dat een interimopdracht voortijdig sneuvelt als het vertrouwen tussen opdrachtgever en interim manager is geschaad. De interim manager trekt dan meestal aan het kortste eind. Einde opdracht. Aan de andere kant, als het het … [Lees meer...]

Organisaties als water. Met talent als ‘bindmiddel’.

Organisaties als water. Met talent als ‘bindmiddel’.

Ik heb er al vaker over geschreven. De inflexibele structuren van veel organisaties die, in combinatie met een cultuur van command & control, op dit moment zorgen voor het belemmeren van talentontwikkeling en het goed invullen van de klantvraag. Organisaties met een veelal interne focus, waarbij de aansturing is opgebouwd op basis van de befaamde hark en waar veel managers rondlopen die controleren om het controleren en niet uitgaan van … [Lees meer...]