ABN AMRO gooit roer inhuur externen om.

ABN AMRO gooit roer inhuur externen om.

Gerrit Zalm kondigde het tijdens een congres over interim management in januari 2011 al aan: de ABN AMRO gaat anders om met het inhuren van externen. Minder generieke interim managers. Meer tijdelijke, gespecialiseerde experts voor specifieke projecten. En of ze van een gerenommeerd bureau komen, dat is voor Zalm niet van belang. “Het is hooguit een indicatie van kwaliteit. Het gaat om de vent en niet om de tent.” Een ander type … [Lees meer...]

Rolf Mol (UWV) en Marktplaats-pionier: ‘Meer dan helft opdrachten gegund aan ZZP’ers’ (interview)

Rolf Mol (UWV) en Marktplaats-pionier: ‘Meer dan helft opdrachten gegund aan ZZP’ers’ (interview)

Hoe is UWV Marktplaats ontstaan en wat is jouw rol? “UWV Marktplaats is ontstaan in 2007, vanuit de constatering dat a) er via 
de traditionele aanbestedingen moeilijk te voorzien was in de 
detacheringsbehoefte (in tijden van hoogconjunctuur krijgen we niet de 
juiste mensen, in tijden van laagconjunctuur betalen we al gauw te veel) en 
b) er veel kwaliteit en innovatiekracht zit bij de zzp’er en dat het 
daardoor interessant is de groeiende … [Lees meer...]

Oracle & Recruitment: Vergeet social media, vergeet email. Telefoon is beste recruitmenttool. (liveblog #irecruitexpo)

Oracle & Recruitment: Vergeet social media, vergeet email. Telefoon is beste recruitmenttool. (liveblog #irecruitexpo)

Een van de bewegingen in de wereld van ‘inhuur’ interim professionals is dat (grote) organisaties meer en meer zelf de lead nemen in het recruiteren van interim professionals. Om allerlei redenen die hier op ZiPconomy al wel eens gepasseerd zijn. Aanleiding om hier op de iRecruitExpo eens scherp te luisteren naar Anne Marie O'Donnell van Orcale. Zij is verantwoordelijk voor recruitment bij Orcale in Europa en sterke voorstander van … [Lees meer...]

Onderzoek Ministerie naar markt interim professionals. Conclusie: meer aandacht voor ‘inzet’ i.p.v. ‘inhuur’.

Onderzoek Ministerie naar markt interim professionals. Conclusie: meer aandacht voor ‘inzet’ i.p.v. ‘inhuur’.

De Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken heeft onderzoek gedaan naar de markt van communicatieprofessionals en –bureaus. Dit in verband met nieuwe aanbestedingsprocedures. Het Ministerie van AZ is onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van de overheidscommunicatie. Doel van de marktanalyse was onder andere om te zien welke marktontwikkelingen zich voordeden. Zoals aan de kant van aanbieders als … [Lees meer...]

The Fuzzy Firm: De zin en onzin van Procurement bij inhuur professionals.

The Fuzzy Firm: De zin en onzin van Procurement bij inhuur professionals.

In veel ondernemingen wordt de inhuur van externe professionals bepaald door de Procurement- of Inkooporganisatie. De grote invloed van procurement op de inhuur van professionals is begrijpelijk gezien de historische context; vanaf 1990 groeide langzaam maar zeker het aandeel externen en met deze groei ontstond ook de noodzaak om de uitgaven onder controle te krijgen. De inkooporganisatie excelleerde hierin en was van oudsher goed in … [Lees meer...]

Nieuw keurmerk moet kwaliteit interim managers transparanter maken.

Nieuw keurmerk moet kwaliteit interim managers transparanter maken.

Zoveel interim-managers, maar waar vind je nou de goede? Een nieuw keurmerk zal daar binnenkort een oplossing voor bieden. Het IM-Register, het Nederlandse kwaliteitsinstituut voor interim-managers, is de initiatiefnemer voor dit nieuwe keurmerk. Doel is opdrachtgevers voorafgaand aan een interim management opdracht meer zekerheid te bieden over het succes ervan. Samen met marktpartijen worden momenteel kwaliteitsnormen geformuleerd om … [Lees meer...]

Hyperspecialisatie. Hoe ver gaat de trend van specialiseren?

Hyperspecialisatie. Hoe ver gaat de trend van specialiseren?

De specialist is in, de generalist is uit. Die trend is wel duidelijk op de markt voor zelfstandige interim professionals. Opdrachtgevers worden steeds specifieker in de eisen die ze stellen aan interim professionals. Vorige jaar zette ik in een artikel de drijvende krachten achter deze trend al eens op een rij: Het grote aanbod aan interim professionals, de ‘google-isering van search’, inkoop procedures, het kiezen voor het bekende. De … [Lees meer...]