De professional op het witte paard. Zeven handvatten voor het inhuren van professionals.

De professional op het witte paard. Zeven handvatten voor het inhuren van professionals.

Jaarlijks worden door overheid en bedrijfsleven vele miljarden euro’s uitgegeven aan inhuur van professionals. De tevredenheid over die uitgegeven miljarden is echter vaak gering. Hoe dat kan en hoe het anders moet, daarover gaat het boek ‘De professional op het witte paard’ van Edwin Martherus, Marco Plasier en Achraf Talhaoui. ‘De professional op het witte paard’ raakt aan een belangwekkend thema. Wie herkent het niet? Al die inhuur van … [Lees meer...]

De Marktplaats verdient meer aandacht in Den Haag!

De Marktplaats verdient meer aandacht in Den Haag!

In deze gemeenschappelijke blog van Linde Gonggrijp en Mark Bassie pleiten zij voor meer aandacht voor het marktplaats concept bij het maken van nieuwe aanbestedingsregels. Het kabinet is al langere tijd bezig om een nieuw wetsontwerp voor de aanbestedingswet tot stand te brengen. Een van de uitgangspunten die hierin naar voren komt is dat de nieuwe regels, die gelden voor overheidsorganisaties, ZBO's, de zorg en het onderwijs, vooral ook … [Lees meer...]

Inzet externen: vind de balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s.

Inzet externen: vind de balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s.

Veel organisaties werken met externen, sommige structureel met percentages die oplopen tot 20%. De discussies of dit een last of juist een zegen is, gaan alle kanten op. Feit is dat nogal wat organisaties niet goed omgaan met de inzet van zzp’ers en omgekeerd, de laatste heeft niet altijd de commitment naar de organisatie die er zou moeten zijn. Flexibilisering van de arbeid blijft een gevoelig onderwerp. Er zijn voor partijen zowel positieve … [Lees meer...]

Wil de Echte Marktplaats nu opstaan?

Wil de Echte Marktplaats nu opstaan?

Enkele weken geleden blogde ik over 5 aspecten die leveranciers op een Marktplaats voor externe inhuur erg graag zouden willen zien (zie hier). In het huidige aanbod op de tientallen Marktplaatsen (zie hier voor overzicht) kom ik deze aspecten niet of nauwelijks tegen. Het ging o.a. om zaken als een duidelijke terugkoppeling aan de kandidaat wanneer die is afgewezen en om meer uitleg over hoe de Marktplaats precies werkt. Een van de mensen die … [Lees meer...]

I-Interim Rijk: Overheid gaat van uitbesteden ICT naar organiseren interne flexibiliteit.

I-Interim Rijk: Overheid gaat van uitbesteden ICT naar organiseren interne flexibiliteit.

De rijksoverheid mag dan de komende jaren eerder krimpen dan groeien, er zal blijvend geïnvesteerd worden in grote ICT projecten. Projecten die voorheen vooral werden uitgevoerd door grote externe ICT dienstverleners. De overheid maakt nu stappen om de regie van dit soort projecten weer in eigen hand te nemen. De afhankelijkheid van externe partijen is te groot geworden. Daarnaast geeft de overheid jaarlijks 200 miljoen euro uit aan externe … [Lees meer...]

Willen we flexibiliteit of toch eigenlijk niet?

Willen we flexibiliteit of toch eigenlijk niet?

Voor mij ligt het Nieuwsblad Geldermalsen met deze week als kop: “Gemeente wil rem op externe inhuur”.  Op basis van een notitie van de gemeente Assen over dit onderwerp, heeft de betrokken wethouder voor de raad van Geldermalsen een beleidsnotitie opgesteld waarbij vertrekpunt is om de externe inhuur zoveel mogelijk te beperken. De kosten van de externe inhuur zijn met het oog op de beoogde bezuinigingen een dankbaar onderwerp.  Het terugbrengen … [Lees meer...]

5 punten die bureaus en ZZP’ers op een Inhuur-Marktplaats zoeken (en helaas nergens vinden…)

5 punten die bureaus en ZZP’ers op een Inhuur-Marktplaats zoeken (en helaas nergens vinden…)

In deze blog kijk ik naar de behoeften van de leveranciers op een digitale Marktplaats voor externe inhuur, waarvan er nu al zo’n 50 werkzaam zijn (klik hier voor een totaal overzicht). Leveranciers zijn óf bemiddelingsbureaus die hun eigen medewerkers en ZZP’ers aanbieden, óf het zijn ZZP’ers zelf die rechtstreeks zonder tussenbureau willen meedingen. Ik kijk voor dit artikel alleen naar die Marktplaatsen die worden gebruikt als volwaardig … [Lees meer...]