Mobiliteit op Nederlandse arbeidsmarkt behoort volgens Randstad bij de laagste ter wereld.

Mobiliteit op Nederlandse arbeidsmarkt behoort volgens Randstad bij de laagste ter wereld.

De arbeidsmarktmobiliteit in Nederland behoort tot de laagste in de wereld. Dat blijkt uit een studie van uitzender Randstad, gedaan in 23 landen in 4 continenten. In 2014 veranderden 8% van de Nederlandse werknemers naar eigen zeggen vrijwillig van werkgever. Wereldwijd was dit 14%. Nederlandse werknemers zijn ook veel minder van plan om in de nabije toekomst van werkgever te veranderen. Slechts 16% heeft plannen in die richting. Wereldwijd is … [Lees meer...]

Aantal zelfstandigen blijft wereldwijd dalen. Maar niet in Nederland.

Aantal zelfstandigen blijft wereldwijd dalen. Maar niet in Nederland.

Een aantal zelfstandigen blijft, als percentage van de totale beroepsbevolking, in OESO landen dalen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de OESO. In de meeste landen ligt het percentage onder dat van voor de wereldwijde crisis. In een reactie schrijft de Economist dat er geen duidelijke relatie is tussen arbeidsmarkt en het groei van het aantal zelfstandigen. Zo groeit het aantal zelfstandigen in zowel de UK als Frankrijk, waarbij de … [Lees meer...]

CBS cijfers: Groei werkgelegenheid vooral bij oproepkrachten en zzp’ers.

CBS cijfers: Groei werkgelegenheid vooral bij oproepkrachten en zzp’ers.

Het CBS publiceerde vandaag de meest recente cijfers over de ontwikkelen van 'de werkzame beroepsbevolking'. Die is in totaal omhoog gegaan, wat her en der leidt tot  positieve berichten in de media. Natuurlijk altijd mooi om een zwaluw aan de horizon te ontdekken. Enige reserve is ook wel op zijn plaats, zeker ook wanneer we de absolute cijfers omzetten naar percentage van het totaal. Het aantal vaste banen blijft dalen. De groei van de … [Lees meer...]

Nederlandse uitzendsector blijft koploper in Europa

Nederlandse uitzendsector blijft koploper in Europa

Eurociett, de European Confederation of Private Employment Services, verzamelt elke maand cijfers over de ontwikkeling van de uitzendsector van veel Europese landen. Nederland behoort afgelopen maanden al tot de voorlopers in Europa qua herstel van de uitzendmarkt. De meest recente cijfers laten zien dat 'we' nu echt tot de koplopers behoren. De omzetgroei op jaarbasis bedraagt nu 20%. Alleen Polen registreert een hogere groei. Niet … [Lees meer...]

Nieuwste flexcijfers. 2,3% van de werkzame beroepsbevolking is detachering.

Nieuwste flexcijfers. 2,3% van de werkzame beroepsbevolking is detachering.

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie en het aandeel zzp’ers in Nederland in totaal toegenomen van 23 procent (2004) tot 34 procent (2014). Wat zijn werkenden met een flexibele arbeidsrelatie dan? CBS hanteert de volgende criteria: Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur of die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is. Hierbij wordt onderscheid … [Lees meer...]

CBS cijfers: nauwelijks verschuiving van ‘vaste baan’ naar ‘zzp-opdrachten’

CBS cijfers: nauwelijks verschuiving van ‘vaste baan’ naar ‘zzp-opdrachten’

Onder het mom van 'een plaatje zegt meer dan duizend woorden' een paar verhelderende grafieken van Wim Davidse (Dzjeng) over de flexibele arbeidsmarkt en de groei van het aantal zzp'ers. Dit op basis van CBS-cijfers. Ze logenstraffen een aantal mythes van de zzp'ers als vervangers van werknemers met een vaste baan.  Vast of flex per opleidingsniveau   Het aantal vaste banen voor mensen met lager of middelbaar onderwijs daalt fors; … [Lees meer...]

HeadFirst ziet markt voor zp’ers positief kantelen

HeadFirst ziet markt voor zp’ers positief kantelen

Bemiddelaar HeadFirst ziet een voorzichtige opwaartse trend in de zp-markt. Het aantal opdrachten neemt weer wat toe. Het aantal declarabele uren per week daalt licht, maar de zp'ers krijgen per uur wel meer betaald. HeadFirst baseert deze uitspraken op een grondige analyse van de eigen data die het in huis heeft. Sinds begin dit jaar presenteren ze die analyses onder de naam ZP Facts. Zoals al eens eerder geconcludeerd: het nadeel van een … [Lees meer...]

Flex is niet altijd beter. Nee, echt niet.

Flex is niet altijd beter. Nee, echt niet.

In de afgelopen 20 jaar is het aandeel flexibele arbeidscontracten in Nederland gestaag toegenomen. De zogenoemde flexibele schil bedraagt inmiddels ongeveer 30 procent van de werkende beroepsbevolking. Verdere flexibilisering gaat de arbeidsmarkt echter niet beter laten functioneren, meent arbeidseconoom Ronald Dekker. Sterker nog, we betalen een hoge prijs voor een alleen in de economische theorie bestaand voordeel. … [Lees meer...]