Toekomst van Werk: wat zijn de thema’s de komende jaren voor management, HR en recruitment?

Toekomst van Werk: wat zijn de thema’s de komende jaren voor management, HR en recruitment?

We beginnen af te tellen: op 11 juni organiseren dNHacademy, HRcommunity en ZiPconomy een unieke bijeenkomst over de gevolgen van maatschappelijke, technologische en economische veranderingen op het werk en leven van mensen. Dat doen we op een bijzondere locatie, EYE Amsterdam. En onder de naam Toekomst van Werk. In een dagvullend programma, met prachtige sprekers en een mooi netwerk aan deelnemers, bespreken we de cruciale thema's van de komende … [Lees meer...]

Zzp’ers: Marktvernieuwers of marktverziekers? Inventarisatie van trends, beleid en belangen

Zzp’ers: Marktvernieuwers of marktverziekers? Inventarisatie van trends, beleid en belangen

De zzp'er staat hoog op de politieke agenda. Het kabinet toont zich plots actief in wat wel genoemd wordt het in toom houden van de groei van het aantal zzp'ers. Belangenorganisaties, Kamerleden en zelfbenoemde experts roeren zich. De belangen zijn enorm.  Een team van acht journalisten onderzocht de ontwikkelingen rondom zelfstandigen zonder personeel. Hun conclusies hebben ze vastgelegd in een uitgebreid en omvangrijk e-boek dat nu voor … [Lees meer...]

Stop met zeuren, ga organiseren!

Stop met zeuren, ga organiseren!

Veel mensen lopen in hun organisatie op tegen een muur van regels, procedures en verantwoordelijkheden. Doodzonde, vindt auteur en ontregelaar Ben Kuiken, want daardoor kunnen zij hun werk niet goed doen en krijgt de klant slechte producten en slechte service. De oplossing: ga nieuw organiseren! Organiseren is een werkwoord, stelt Ben Kuiken in zijn nieuwe boek Eerste hulp bij nieuw organiseren. Het is iets dat je doet en waar je moeite voor … [Lees meer...]

‘Je moet professionals niet in een systeem vastzetten’

‘Je moet professionals niet in een systeem vastzetten’

‘Organisaties laten zich te veel leiden door systemen; laten zich gijzelen door wetten en regels en veronachtzamen de ziel van de organisatie.’ Een interview met Wouter Hart, auteur van het succesvolle boek Verdraaide organisaties.  ‘Er zijn tegenwoordig meer juristen dan ingenieurs nodig om een brug te bouwen', stelt Wouter Hart. 'Banken geven geen hypotheken meer omdat ze gegijzeld worden door AFM en Basel-verdragen. Kinderen worden vooral … [Lees meer...]

De nieuwe flex- en ontslagregels: wat kan er nog bij flexcontracten?

De nieuwe flex- en ontslagregels: wat kan er nog bij flexcontracten?

Het kabinet Rutte II beloofde als onderdeel van de hervormingsagenda ook flink aan de slag te gaan met de arbeidsmarkt. Bespiegelingen over of het kabinet hierbij de juiste keuzes maakt, laat ik even achterwege. Het is een feit dat er nogal wat aan het veranderen is rond het arbeidsrecht en de daaraan verwante regels. Zeker als het gaat om vormen van flexibele arbeid en flexcontracten. Een feit is ook dat werkgevers zich hier nog maar beperkt van … [Lees meer...]

Frontrunner. Hoe word je het en hoe blijf je het? 8 eigenschappen van marktleiders.

Frontrunner. Hoe word je het en hoe blijf je het? 8 eigenschappen van marktleiders.

Met zes van zijn meest getalenteerde alumni heeft de befaamde marketingstrateeg Roland van Kralingen onderzocht wat – mentale – marktleiders onderscheidt van hun concurrenten. Voor het boek Frontrunners hebben zij acht cruciale eigenschappen van deze ondernemingen geformuleerd. ‘Het behalen van marktleiderschap op zichzelf is niet eens het belangrijkste, het is de weg er naartoe.’  Het was een opmerking van een van zijn collega’s van het … [Lees meer...]