SCRIPTIEPRIJS 2014

ZiPconomy_scriptieprijs 2013_FCZiPconomy wil jongeren meer betrekken bij de enorme veranderingen die plaats vinden op de arbeidsmarkt. Daarom reiken wij jaarlijks een Scriptieprijs uit aan de beste Masterscriptie van een Nederlandse of Vlaamse onderwijsinstellingen.

De scripties dienen te gaan over een van de thema’s van ZiPconomy: flexibilisering van arbeid, organisaties en de veranderende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe organisatie- of werkvormen, over flexwerkers, Zzp’ers, beleidsvorming en wetgeving op dit terrein, de uitzend- of bemiddelingssector, de rol van internet en social media hierbij, etc.

Inzendingen tot 1 september 2014

Na een succesvolle jaargangen  2012 en 2013 (zie hier voor verslag finaleronde) gaat ZiPconomy ook in 2014 weer een scriptieprijs toekennen. Inzendingen dienen voor 1 september 2014 binnen te zijn. Een jury kiest uit een longlist drie genomineerden. Zij mogen hun onderzoek tijdens ons najaar seminar in november presenteren. Na die finale-ronde bepaalt de jury ter plekke wie de ZiPconomy Scriptieprijs 2014 vervolgens wint. De winnaar ontvangt, naast alle eer, een bedrag van € 2.500,-. Masterstudenten kunnen hun scriptie tot 1 september 2014 aanmelden bij ZiPconomy.

In begin van 2014 wordt op deze site de exacte procedure voor 2014 bekend gemaakt, inclusief samenstelling jury en datum van de finale ronde. Zie voorlopig het  reglement zipconomy scriptieprijs 2013 voor de spelregels en procedure van de scriptieprijs.

Ondersteuning Scripties

_MG_0759

SER voorzitter Draaijer reikt prijs 2012 uit aan winnaar Carlijn Frunt

ZiPconomy wil met deze prijs jongeren meer betrekken bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. En kwalitatief onderzoek daar naar stimuleren. We ondersteunen daarbij studenten ook graag bij doen van hun (master)onderzoek. Bijvoorbeeld door het aanreiken van onderwerpen, contact leggen met organisaties waar onderzoek gedaan kan worden of het uitzetten van vragenlijsten. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Sponsors

De ZiPconomy Scriptieprijs 2013 werd mede mogelijk gemaakt door:

HoofdsponsorAIM4

Sponsors: SinuoCompagnon , StudentenWerk en Staffing Mangement Services

sinuo  logo compagnon
logo studentenwerk   logo staffingMS

 

Laat wat van je horen

*