Liefde op het eerste gezicht of een verstandshuwelijk? Het Marktplaats-concept en de nieuwe Aanbestedingswet. Deel 1.

Liefde op het eerste gezicht of een verstandshuwelijk? Het Marktplaats-concept en de nieuwe Aanbestedingswet. Deel 1.

Sinds 1 april 2013 hebben we een nieuwe Aanbestedingswet. Met een aparte Proportionaliteitsgids en losse Richtsnoeren. Ze geven allemaal uitwerking aan de uitgangspunten van de aanbestedingswet. En sinds ruim 5 jaar gebruiken naar schatting een kleine 200 verschillende overheidsorganisaties een 'Marktplaats-concept voor externe inhuur', als alternatief voor een aanbesteding voor het leveren van flexkrachten. Deze marktplaatsen -inmiddels zijn het … [Lees meer...]

Waarom moet ìk voor niks werken terwijl jìj salaris krijgt !?

Waarom moet ìk voor niks werken terwijl jìj salaris krijgt !?

Onder de titel ‘De dubbele boodschap van Jong Ondernemen’ nagelt Ondernemersfacts.nl de Stichting Jong Ondernemen aan de schandpaal. Deze stichting streeft ernaar om ‘elke jongere in de leeftijd van 12-21 jaar tijdens zijn of haar schoolcarrière in aanraking te laten komen met ondernemerschap’. Dit doet de stichting o.a. door educatieve programma’s te ontwikkelen. Daarvoor is om te beginnen geld nodig en de stichting ontvangt voor dat doel een … [Lees meer...]

ZZP inkomen onder druk door advies commissie Van Dijkhuizen over nieuw belastingstelsel.

ZZP inkomen onder druk door advies commissie Van Dijkhuizen over nieuw belastingstelsel.

Binnen acht jaar gaat de zelfstandigenaftrek eraan en eerder al de (extra) startersaftrek, de stakingsaftrek en de meewerk- en scholingsaftrek. Dat bepleit de “commissie Van Dijkhuizen” in het rapport Naar een activerend belastingstelsel. De commissie schuwt forse maatregelen niet en ziet mogelijkheden om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, meer werk te creëren (140.000 banen) en op termijn de huizenmarkt weer op gang te brengen. … [Lees meer...]

Organisaties in beweging. Gedoe, draaien, verhalen en meer…

Organisaties in beweging. Gedoe, draaien, verhalen en meer…

Organisaties kunnen op allerlei manieren vastlopen. De energie loopt weg en wat eens ‘vanzelf’ ging, verzandt nu in bureaucratie, stroperigheid, machtsspelletjes en ander gedoe. Als je het aandurft om het ‘gedoe’ te benoemen, is de eerste stap gezet. Vervolgens zijn er talloze methoden, middelen, interventies en processen die kunnen ondersteunen bij het opnieuw in beweging krijgen van de organisatie, afdeling of team, naar meer plezier en nieuwe … [Lees meer...]

Fleur Pennings over externe inhuur Amsterdam: ‘Onze Marktplaats geeft kleine ondernemers een kans’

Fleur Pennings over externe inhuur Amsterdam: ‘Onze Marktplaats geeft kleine ondernemers een kans’

Jeroen Sakkers ging in gesprek met een aantal managers van inhuurdesks. Als tweede uit een serie, een interview met Fleur Pennings, recruiter bij Marktplaats Gemeente Amsterdam.   Hoe is Marktplaats Gemeente Amsterdam ontstaan en wat is jouw rol? “In navolging van de marktplaats van UWV is bij de gemeente Amsterdam onderzocht of dit inkoopfenomeen mogelijk ook kon werken voor hen. Hiertoe
is in oktober 2011 een pilot gestart met een site … [Lees meer...]

Eenvoud op Vrijdag: Medezeggenschap op een rijdende trein.

Eenvoud op Vrijdag: Medezeggenschap op een rijdende trein.

Organisatieveranderingen hebben in deze tijd vaak het karakter van een rijdende trein. Ze verlopen steeds vaker via een proces van ‘trial en error’, pilots, experimenten en kleine aanpassingen. Dit type ‘organische’ veranderingen zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Het is voor Ondernemingsraden lastig inhoud te geven aan medezeggenschap als de besluitvorming over de organisatieverandering organisch verloopt. Dat heeft met rol en … [Lees meer...]

De ‘Fuzzy Firm’. Handvatten voor de toekomstgerichte organisatie (recensie).

De ‘Fuzzy Firm’. Handvatten voor de toekomstgerichte organisatie (recensie).

De manier waarop we werken en werk organiseren is fundamenteel aan het veranderen. Dat behoeft op hier op ZiPconomy geen betoog.  Maar hoe? Menno Lanting schreef er De Slimme Organisatie over, Bas van de Haterd (R)evolutie van Werk. Beide boeken zijn hier op ZiPconomy besproken. Arjan van den Born publiceerde The Fuzzy Firm'. Richard van der Lee las het boek en geeft zijn mening.  'The Fuzzy Firm' is een interessant boek. De auteur Arjan van … [Lees meer...]