Eenvoud op Vrijdag: Hoe moet het nu met mijn hond?

Eenvoud op Vrijdag: Hoe moet het nu met mijn hond?

De gemeente Nieuwegein wilde samen met twee andere, dichtbij gelegen, gemeenten de afvalinzameling verzelfstandigen. Men zocht samenwerking met een al eerder verzelfstandigde afvalinzamelaar in het Gooi. Het hele proces verliep niet alleen moeizaam, maar duurde ook al heel lang. Het was lange tijd vooral een papieren exercitie en de medewerkers waren, zoals dat wel genoemd wordt, “nog niet echt aangehaakt”. Het was voor hen vooral een ‘ver van … [Lees meer...]

Recruitmentlessen uit de castingswereld.

Recruitmentlessen uit de castingswereld.

Het ligt voor de hand casting te vergelijken met recruitment. In beide werelden draait het om het werven en selecteren van mensen. En het maken van perfecte match. Daarom is het goed om een keer de vraag te stellen of recruiters kunnen leren van casting. Een gesprek met twee ervaringsdeskundigen uit de castingswereld: Betty Post en Liane de Bruijne. Dat levert mooie parallellen op, en verschillen,  met de recruitmentwereld.  . Hoe creatief … [Lees meer...]

ZZP bashing…. Kabinet moet andere keuzes maken.

ZZP bashing…. Kabinet moet andere keuzes maken.

De Nederlandse arbeidsmarkt en economie zijn enorm veranderd. Het nieuwe werken is al lang niet meer nieuw en heeft zijn intrede ruimschoots gedaan. De ruim 750.000 zzp’ers die Nederland rijk is, staan garant voor flexibiliteit. Tot zover het goede nieuws. Het merendeel van de zzp’ers ziet zich als zelfstandig ondernemer en wil zijn of haar arbeidzame leven voor eigen rekening en risico inzetten. Deze groep is gebaat bij een faciliterende … [Lees meer...]

Acties tegen lastenverzwaring ZZP’ers lijken succesvol, en gaan door!

De protestactie van een aantal ZZP-organisaties (o.a. PZO, Stichting ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen) tegen de voorgenomen lastenverzwaring voor zelfstandigen is uiterst succesvol. Binnen enkele dagen zijn meer dan 40.000 handtekeningen geplaatst. De actie is ook doorgedrongen tot de politiek. Oppositiepartijen ondersteunen het feit dat de zelfstandigenaftrek niet zomaar weggestreept kan worden, regeringspartijen proberen te vertellen dat … [Lees meer...]

Druk, druk, druk. Morgen doen ik het. De kunst van prioriteiten stellen.

Druk, druk, druk. Morgen doen ik het. De kunst van prioriteiten stellen.

Als je aan een willekeurige bestuurder, manager of stafmedewerker in een organisatie vraagt: Hoe gaat het?, dan kan je er bijna ‘vergif op innemen’ dat je te horen krijgt: druk , druk , druk. Waarmee ze het druk hebben wordt vaak niet zo snel duidelijk. Is het een kwestie van echt te veel werk? interessantdoenerij? of het niet kunnen organiseren? In de afgelopen jaren heb ik vele tientallen managers, directeuren en andere leidinggevenden … [Lees meer...]

Ontwikkeling van flexwerkers levert veel meer op dan het kost!

Ontwikkeling van flexwerkers levert veel meer op dan het kost!

In mijn serie over de HR strategie voor de flexibele schil gaat het derde punt over Ontwikkelen. Of in HR terminologie "Learning & Development" van flexwerkers. Daar waar ik voor het Vinden van nieuwe medewerkers pleit voor een generieke aanpak voor vast EN flex, zal dat bij het onderdeel ontwikkeling niet helemaal mogelijk, maar ook niet wenselijk zijn. . Wat is de rol van HR bij persoonlijke ontwikkeling? Er zijn vele manieren van … [Lees meer...]

ZZP: het Zwarte Schaap van de arbeidsmarkt.

ZZP: het Zwarte Schaap van de arbeidsmarkt.

Prinsjesdag komt eraan. Zet het kabinet de bizarre afschaffing van ondernemersaftrek door of niet? Zzp’ers zijn misschien wel de meest besproken groep op de arbeidsmarkt. Het ontbreekt de maatschappij nog steeds aan erkenning van risico’s, die deze ondernemers net zo goed dragen als iedere andere zelfstandige. Hoe komt dat toch? Waarom schijnt er toch zoveel slecht daglicht op deze vorm van ondernemerschap. De politiek doet daar lekker een … [Lees meer...]