Eenvoud op Vrijdag. Eenvoudig een betrouwbaar beeld van de organisatie met de jubbudehubbu-methode.

Eenvoud op Vrijdag. Eenvoudig een betrouwbaar beeld van de organisatie met de jubbudehubbu-methode.

Daar zaten ze. Ongeveer honderd personeelsleden, voor de gelegenheid bijeengeroepen door het bestuur. De meesten niet onwelwillend; benieuwd naar wat er komen ging. De sfeer kwam tamelijk ontspannen over met een vriendelijk geroezemoes. Toen wij het podium opliepen, werd het stil. Mijn opdrachtgever introduceerde mij en vatte kort samen wat ertoe geleid had dat hij nu met mij voor hen stond. Het personeel had het vertrouwen in de directie … [Lees meer...]

De letter ‘S’ van Schizofreen van Het Talentalfabet. “Ik ben met z’n tweeën!”

De letter ‘S’ van Schizofreen van Het Talentalfabet. “Ik ben met z’n tweeën!”

Een regelmatig gebruikte uitspraak die neigt naar schizofreen gedrag. Je zou denken dat dit niet al te vaak voorkomt binnen organisaties. Toch is niets minder waar! Denk maar eens aan selectieprocedures en bijbehorende momenten, wanneer de verantwoordelijke leidinggevende en/of andere selecteurs een besluit moeten nemen over het uitnodigen ofwel aannemen van kandidaten met individuele talenten. Op dat moment komen in de hoofden vaak twee … [Lees meer...]

Hoe betrek ik mijn flexibele schil? Een praktische aanpak.

Hoe betrek ik mijn flexibele schil? Een praktische aanpak.

Een praktisch blog over betrekken als onderdeel van je strategie voor de flexibele schil. Dat woord op zich klinkt nog wat vaag misschien, maar het is volgens mij heel simpel.  Een flexwerker zal zich net zo betrokken voelen als een vaste medewerker als hij hetzelfde wordt 'behandeld'. Betrekken gaat ook wel over 'boeien', maar niet over 'binden'. Dat betrokkenheid voor flexwerkers net zo belangrijk is, kun je ook afleiden uit deze 7 kenmerken … [Lees meer...]

Waar gaan we naar toe met Nederland? Vier profielen en vier scenario’s voor professionals op de arbeidsmarkt.

Waar gaan we naar toe met Nederland? Vier profielen en vier scenario’s voor professionals op de arbeidsmarkt.

Geïnspireerd door het recente artikel van Hugo-Jan Ruts hier op ZIPconomy over de flexibilisering van organisaties en de individualisering van de arbeidsmarkt, wil ik graag de discussie verbreden door twee dimensies toe te voegen die bepalen hoe flexibilisering en individualisering op de arbeidsmarkt gestalte gaan krijgen, namelijk individuele zelfsturing en overheidsregulering. Voordat ik deze dimensies in detail beschrijf, nodig ik je eerst … [Lees meer...]

Rolf Mol (UWV) en Marktplaats-pionier: ‘Meer dan helft opdrachten gegund aan ZZP’ers’ (interview)

Rolf Mol (UWV) en Marktplaats-pionier: ‘Meer dan helft opdrachten gegund aan ZZP’ers’ (interview)

Hoe is UWV Marktplaats ontstaan en wat is jouw rol? “UWV Marktplaats is ontstaan in 2007, vanuit de constatering dat a) er via 
de traditionele aanbestedingen moeilijk te voorzien was in de 
detacheringsbehoefte (in tijden van hoogconjunctuur krijgen we niet de 
juiste mensen, in tijden van laagconjunctuur betalen we al gauw te veel) en 
b) er veel kwaliteit en innovatiekracht zit bij de zzp’er en dat het 
daardoor interessant is de groeiende … [Lees meer...]

Eenvoud op Vrijdag: Het 4 venster-model. Overheid en maatschappelijke actoren optimaal laten samenwerken.

Eenvoud op Vrijdag: Het 4 venster-model. Overheid en maatschappelijke actoren optimaal laten samenwerken.

Casus: oplossingen creëren door  burgerparticipatie De huidige samenleving is hard op weg om zich te ontwikkelen van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Een maatschappij waarin burgers zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leefomgeving en daarin ook steeds vaker hun verantwoordelijkheid (moeten) nemen. Het is een samenleving waarin de overheid niet langer het monopolie heeft in het publieke domein. Een … [Lees meer...]

Een zzp marktplaats is niet voor toppers.

Een zzp marktplaats is niet voor toppers.

Steeds meer zzp’ers begeven zich op marktplaatsen, naarstig op zoek naar een opdracht. Het blijkt dat 23,3 procent van de 1673 aan het onderzoek deelnemende zzp’ers deze wijze van acquisitie gebruikt en daarvan 78,9 procent één of meerdere opdrachten verkreeg. Dat heeft het themarapport ‘Marktplaatsen’ van ZZP Barometer uitgewezen. Prima score. Het zegt alleen nog niets over de inspanning die getroost is. Hoe vaak heeft iemand zich aangeboden en … [Lees meer...]