Zzp’ers zijn de Happy Flexwerkers, aldus Sociaal Cultureel Planbureau

Zzp’ers zijn de Happy Flexwerkers, aldus Sociaal Cultureel Planbureau

Flexwerkers zijn minder tevreden over hun werk en hun leven dan medewerkers met een vast contract. Grote uitzondering zijn de zzp'ers. Zelfstandigen op de arbeidsmarkt zijn net zo tevreden als medewerkers in vaste dienst. Dat de tevredenheid onder zzp'ers niet lager ligt dan onder medewerkers in vaste dienst, dat wist u natuurlijk al. Nu komt ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) tot die conclusie in haar net verschenen rapport Aanbod van … [Lees meer...]

Show me the money! Gaat het agentmodel werken bij bemiddeling van zelfstandige professionals?

Show me the money! Gaat het agentmodel werken bij bemiddeling van zelfstandige professionals?

Het transfer-window voor profvoetballers ging vorige week weer dicht. Er is even geen geruchtenstroom meer en voor agenten van die voetbaltalenten breekt een periode aan waarin  agressieve salestechnieken plaatsmaken voor stilletje netwerken. Dat is een mooie aanleiding om het eens te hebben over het agentmodel voor zelfstandig professionals. Is de tijd daar nu rijp voor of blijft het een utopie? Op zoek naar toegevoegde waarde De vergelijking … [Lees meer...]

Vier redenen om zelfstandig professionals professioneel feedback te geven

Vier redenen om zelfstandig professionals professioneel feedback te geven

Binnen grotere organisaties zijn procesbeschrijvingen over beoordelingsgesprekken en bijbehorende feedback vaak tot op de komma uitgewerkt. Los van de inhoud en de toepasbaarheid van deze beschrijvingen in de realiteit, valt op dat geregeld één groep medewerkers wordt vergeten, namelijk de ingehuurde zelfstandig professionals (zp’ers). Professioneel feedback geven Het is natuurlijk ook verklaarbaar dat in veel gevallen geen werk wordt gemaakt … [Lees meer...]

7 tips voor freelancers om social media succesvol te gebruiken

7 tips voor freelancers om social media succesvol te gebruiken

De afgelopen jaren is het gebruik van sociale media explosief gestegen. Hoewel de groei inmiddels afneemt, blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2014, uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy, dat negen van de tien Nederlanders gebruikmaakt van sociale media. De kans is dus groot dat jouw klant ook een van die negen is. Maar hoe bepaal je hoe jij als freelancer sociale media effectief kunt inzetten? In dit … [Lees meer...]

Opdrachtgevers bewuster van tarief externe IT’er

Opdrachtgevers bewuster van tarief externe IT’er

Organisaties gaan steeds bewuster om met de inhuur van extern IT-personeel. Met name het inzicht in de tariefhoogte is onder sourcingprofessionals verbeterd. Deze groeiende bewustwording heeft te maken met de toenemende mate waarin HR- en inkoopmanagers beter omgaan met hun eigen data en die van andere partijen. Zo gaf 40 procent van de respondenten aan dat zij de uurtarieven vergelijken op basis van eigen administratie en ervaring. Daarna volgt … [Lees meer...]

Onfrisse praktijken in recruitmentbranche vragen om heldere antwoorden

Onfrisse praktijken in recruitmentbranche vragen om heldere antwoorden

Vorige week stond een artikel in de Volkskrant over wervingsbureaus en onfrisse zaken als spookvacatures en gejatte cv’s. Er kwamen werkzoekenden aan het woord die precies weten welke bureaus er schimmige praktijken op nahouden, al werden de bureaus niet bij naam genoemd. Mijn eerste gevoel was schaamte: hoe diep zijn wij als branche gezonken dat dit beeld over ons bestaat? Toegenomen concurrentie, minder vacatures, acht jaar recessie, de … [Lees meer...]

Jan Rotmans: ‘We hebben behoefte aan een nieuw avontuur op zee’

Jan Rotmans: ‘We hebben behoefte aan een nieuw avontuur op zee’

"We hebben iets te vieren!  We staan het begin van een transitie die zijn weerga niet kent". Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, was vol vuur tijdens zijn bijdrage aan het ZiPconomy seminar in november 2013. Voor een uitverkochte zaal had hij het over de kanteling van de maatschappij en van organisatie. Waarbij hij zich ook hardop afvroeg of die signalen tot in de bestuurskamers van organisaties doordrongen. In zijn nieuwe boek … [Lees meer...]