Recruiters gehouden aan wettelijke beperking bij bekijken van social media profielen sollicitanten.

Recruiters gehouden aan wettelijke beperking bij bekijken van social media profielen sollicitanten.

Werknemers die ontslagen worden vanwege uitlatingen op sociale media. Recruiters die grasduinen in online profielen en op basis daarvan iemand toch maar niet aannemen. Werkgevers en vertrekkende werknemers die ruziën over van wie nu eigenlijk die het linkedin netwerk is dat is opgebouwd tijdens het dienstverband. Het zijn onderwerpen die met regelmaat te pers halen. Sociale media is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Daarmee … [Lees meer...]

Recruitment voor de Flexibele Schil is óók een vak.

Recruitment voor de Flexibele Schil is óók een vak.

Dat recruitment (voor vaste functies) een vak op zich is, staat ondertussen wel vast. Maar hoe zit het dan met recruitment voor de flexibele schil, punt 1 uit mijn HR strategie inclusief Flex? In de net uitgekomen 'Recruitment Kengetallen 2013' blijkt onder andere dat organisaties die strategisch recruiten vast en flex combineren, maar dat 57% van de organisaties nog niet eens de gewenste verhouding vast/flex hebben vastgesteld! De meeste HR … [Lees meer...]

De letter ‘S’ van Schizofreen van Het Talentalfabet. “Ik ben met z’n tweeën!”

De letter ‘S’ van Schizofreen van Het Talentalfabet. “Ik ben met z’n tweeën!”

Een regelmatig gebruikte uitspraak die neigt naar schizofreen gedrag. Je zou denken dat dit niet al te vaak voorkomt binnen organisaties. Toch is niets minder waar! Denk maar eens aan selectieprocedures en bijbehorende momenten, wanneer de verantwoordelijke leidinggevende en/of andere selecteurs een besluit moeten nemen over het uitnodigen ofwel aannemen van kandidaten met individuele talenten. Op dat moment komen in de hoofden vaak twee … [Lees meer...]

Hoe betrek ik mijn flexibele schil? Een praktische aanpak.

Hoe betrek ik mijn flexibele schil? Een praktische aanpak.

Een praktisch blog over betrekken als onderdeel van je strategie voor de flexibele schil. Dat woord op zich klinkt nog wat vaag misschien, maar het is volgens mij heel simpel.  Een flexwerker zal zich net zo betrokken voelen als een vaste medewerker als hij hetzelfde wordt 'behandeld'. Betrekken gaat ook wel over 'boeien', maar niet over 'binden'. Dat betrokkenheid voor flexwerkers net zo belangrijk is, kun je ook afleiden uit deze 7 kenmerken … [Lees meer...]

Waar gaan we naar toe met Nederland? Vier profielen en vier scenario’s voor professionals op de arbeidsmarkt.

Waar gaan we naar toe met Nederland? Vier profielen en vier scenario’s voor professionals op de arbeidsmarkt.

Geïnspireerd door het recente artikel van Hugo-Jan Ruts hier op ZIPconomy over de flexibilisering van organisaties en de individualisering van de arbeidsmarkt, wil ik graag de discussie verbreden door twee dimensies toe te voegen die bepalen hoe flexibilisering en individualisering op de arbeidsmarkt gestalte gaan krijgen, namelijk individuele zelfsturing en overheidsregulering. Voordat ik deze dimensies in detail beschrijf, nodig ik je eerst … [Lees meer...]

HRM kan net zo goed worden afgeschaft bij gemeenten!

HRM kan net zo goed worden afgeschaft bij gemeenten!

Dat Nederland vergrijst en dat in de komende jaren heel veel mensen richting pensioen gaan mag zo onderhand wel als oud nieuws worden betiteld. Het onderwerp is binnen gemeentelijke organisaties ook niet nieuw te noemen. Peter Drucker wees er in 2001 al op dat de mate waarin de jonge generatie krimpt tot grote beroering zal leiden. Dit omdat sinds het verval van Romeinse rijk een dergelijke krimp niet in deze mate meer is voorgekomen. Tal van … [Lees meer...]

Liefde op het eerste gezicht of een verstandshuwelijk? Het Marktplaats-concept en de nieuwe Aanbestedingswet Deel 2

Liefde op het eerste gezicht of een verstandshuwelijk? Het Marktplaats-concept en de nieuwe Aanbestedingswet Deel 2

Dit is deel twee van dit artikel over het marktplaatsconcept (voor inhuur interim professionals) en de nieuwe aanbestedingswet. Deel 1 vindt u hier. TenderNed In de aanbestedingswet is opgenomen de verplichting voor alle aanbestedende diensten om hun nationale openbare aanbestedingen te publiceren op TenderNed. TenderNed is een nieuw platform van de overheid met de doelstellingen om in principe alle openbare aanbestedingen te publiceren ten … [Lees meer...]