Helft ZZP’ers zoekt nieuwe werkplek. Liefst vaste stek, in de eigen wijk.

Helft ZZP’ers zoekt nieuwe werkplek. Liefst vaste stek, in de eigen wijk.

Bij de helft van alle ZZP’ers wil zijn of haar bedrijf graag op een andere manier huisvesten. Daarbij is vooral een vaste locatie in de eigen woonbuurt in trek. Flexibele typen van bedrijfshuisvesting zijn minder populair. Dat blijkt uit onderzoek van Karin de Vries, uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht. In het kader van haar masterthesis voor de opleiding Economische Geografie onderzocht Karin de Vries de huisvestingswensen van … [Lees meer...]

Column: De sleutel van het zelfstandig ondernemerschap

Column: De sleutel van het zelfstandig ondernemerschap

Waar draait het nou eigenlijk om bij het zelfstandig ondernemerschap? Daar waar politiek Den Haag zich vooral druk maakt om schijnconstructies en de onterechte voordelen die men lijk te genieten van het zelfstandig ondernemerschap, legt PZO juist de nadruk op de oerkracht van de bewust economisch zelfstandigen. Zij die doelbewust voor eigen rekening en risico hun arbeidzame leven invullen met alle verantwoordelijkheden van dien. Zij die vanuit … [Lees meer...]

Eenvoud op Vrijdag: Het 4 venster-model. Overheid en maatschappelijke actoren optimaal laten samenwerken.

Eenvoud op Vrijdag: Het 4 venster-model. Overheid en maatschappelijke actoren optimaal laten samenwerken.

Casus: oplossingen creëren door  burgerparticipatie De huidige samenleving is hard op weg om zich te ontwikkelen van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Een maatschappij waarin burgers zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leefomgeving en daarin ook steeds vaker hun verantwoordelijkheid (moeten) nemen. Het is een samenleving waarin de overheid niet langer het monopolie heeft in het publieke domein. Een … [Lees meer...]

ZZP’ers & Pensioen. Kijkje achter de Haagse schermen.

ZZP’ers & Pensioen. Kijkje achter de Haagse schermen.

Een kijkje achter de schermen... In april is een werkgroep pensioen voor zelfstandigen van start gegaan. Een initiatief van het ministerie van SZW. Staatssecretaris Klijnsma is zich maar al te zeer bewust van het feit dat er voor ZZP’ers nog onvoldoende geregeld is op dit gebied. Een ZZP’er is geen werkgever en geen werknemer. Daardoor zijn ze vooral aangewezen op pensioenproducten uit de derde pijler: private partijen. Vaak ondoorzichtige en … [Lees meer...]

Leren of creperen. Vergrijzende gemeenten en de vraagstukken van morgen.

Leren of creperen. Vergrijzende gemeenten en de vraagstukken van morgen.

“Expertise daar gaat het steeds meer om. Gij zult ontwikkelen. Dat wordt steeds scherper. En dat heeft niets met leeftijd te maken” (Jeroen Pepers directeur van A&O fonds Gemeenten 2013) Gemeenten hebben niet alleen nu te maken met grote veranderingen en ingewikkelde vraagstukken maar dat zal in de komende jaren niet anders worden. Om hier goed mee om te gaan wordt een grote claim gelegd op de kwaliteit van de grote groep snel vergrijzende … [Lees meer...]

Management. Vóór mensen.

Management. Vóór mensen.

Steeds vaker verwonder ik me over de haast schizofrene kloof die er  tussen ons werk en privé is ontstaan. Alsof we thuis ineens in een heel ander tijdperk leven, met andere leef- en spelregels en met een andere persoonlijkheid. De meesten van ons willen thuis graag als gelijke behandeld worden, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Toch zouden we op het werk ineens enorm veel behoefte te hebben aan hiërarchische … [Lees meer...]

Lente in je bol! Hoe in sociaal akkoord een paragraaf over zelfstandig ondernemerschap kwam.

Lente in je bol! Hoe in sociaal akkoord een paragraaf over zelfstandig ondernemerschap kwam.

Eindelijk lente!  Mijn favoriete seizoen. Het zonnetje begint te schijnen, alles staat weer in bloei en het is ook dé tijd om nieuwe zaken te planten en uit te werken. Ik geef u via deze column graag een kijkje in de keuken. Langdurig voeren van lobby werpt zijn vruchten af. Concept zonder ZZP'ers Historisch resultaat! Een sociaal akkoord met een paragraaf over het zelfstandig ondernemerschap. Eindelijk de erkenning van zelfstandige ondernemers … [Lees meer...]