Profile photo of Professionals In Flex

Over Professionals In Flex

Professionals in Flex is een advies- en interimmanagement-organisatie ván en vóór de flexbranche. De organisatie bestaat enkel uit zelfstandige professionals die zich verbonden hebben aan dit bureau als associate of partner. Professionals in Flex houdt zich uitsluitend bezig met vraagstukken over flexibele arbeid en de invulling van tijdelijke functies in de flexbranche. De dienstverlening varieert van zeer technisch advies over bijvoorbeeld de loonadministratie van een uitzendbureau tot het leveren van een interimdirecteur. Professionals in Flex heeft een eenvoudige missie: Flex is goed, flex kan beter.


Meer artikelen van: Professionals In Flex

Meer informatie over Professionals In Flex

http://www.professionalsinflex.nl/

Maken sociale technologieën de flexbranche overbodig?

Maken sociale technologieën de flexbranche overbodig?

Al meer dan een halve eeuw hanteert de flexbranche min of meer hetzelfde business model. En met succes. Schaalvoordelen en een goed gevulde kaartenbak waren van absolute waarde voor inleners. We zijn echter in een nieuw sociaal tijdperk beland. Een tijdperk waarin de waarde die personeelsintermediairs hadden, ook door andere organisaties relatief eenvoudig ontsloten kan worden. Via het internet, sociale netwerken en andere technologieën is immers … [Lees meer...]

Liveblog #6 Dag van de Zelfstandige – Plenaire discussie: Werk beneden uw niveau – een risico?

Liveblog #6 Dag van de Zelfstandige – Plenaire discussie: Werk beneden uw niveau – een  risico?

Na de plichtplegingen komen op het eerste plenaire gedeelte van de Dag van de Zelfstandige, een paar grote namen op het podium. Leo Witvliet en Willem van Rhenen belichten – elk vanuit hun eigen invalshoek – het fenomeen zelfstandig werken. De flexibele werknemer van vandaag (ZZP-er of niet) lijkt doorgaans bewust voor deze flexibiliteit te kiezen. Witvliet maakt duidelijk dat toch veel vaker dan gedacht en gehoord de werkgever die … [Lees meer...]

Liveblog #4 ‘BV ja / BV nee’ op de Dag van de Zelfstandige

Liveblog #4 ‘BV ja / BV nee’ op de Dag van de Zelfstandige

Naar de Dag van de Zelfstandige komen ondernemers voor kansen, ideeën, inspiratie en  contacten. Toch had zelfs de belastingdienst acte de présence gegeven en was er een heuse workshop over de keuze tussen eenmanszaak en een BV. “BV ja / BV nee” leek nu niet een aankondiging die volle zalen ging trekken; dat viel uiteindelijk nog mee. Het kleine zaaltje zat bijna vol. In de workshop, georganiseerd door Mazars, zette Boudewijn de Vin alle pro’s … [Lees meer...]

Het sp(r)ookje van de uitzender en de assurantie-tussenpersoon: is het verdienmodel nog wel houdbaar?

Het sp(r)ookje van de uitzender en de assurantie-tussenpersoon: is het verdienmodel nog wel houdbaar?

Er zijn interessante overeenkomsten tussen het prijs- en verdienmodel van uitzend- of detacheringsbureaus en die van de assurantietussenpersonen van enkele jaren geleden. Het model van de tussenpersoon, waarbij het werk vooral aan het begin van het proces zit, maar de betaling ervan ondoorzichtig geschiedt tijdens de looptijd van het hieruitvolgende contract is niet houdbaar gebleken. Nu zit hier een opvallende parallel met de leverancier van … [Lees meer...]

Meer flex in de zorg: maar dan wel anders!

Meer flex in de zorg: maar dan wel anders!

De uitdagingen in de zorg zijn evident. Ook in de recente sectoranalyse van Professionals in Flex wordt de problematiek nog eens grondig met cijfers onderbouwd. De dubbele vergrijzing, bij personeel én bij cliënten, vraagt om onorthodoxe maatregelen. De daling van de beroepsbevolking is een grote zorg voor een sector met een almaar stijgend aantal vacatures. In 2050 is de helft van Europa ouder dan 50 jaar! Stel u eens voor wat dit voor de … [Lees meer...]