Avatar van Joop Vorst

Over Joop Vorst

Joop Vorst is zelfstandig gevestigd interim-manager, adviseur, onderzoeker en auteur. Hij promoveerde in 2007 tot Doctor of Business Adminstration (DBA) op een thesis over de mate van door interim-management bereikte duurzame resultaten in organisatie. In 2009 promoveerde hij tot Doctor (PhD) op het proefschrift ‘Interim management and the transfer value of interim management results seen from the client’s perspective’. Joop publiceert regelmatig over (interim-) management en zijn publicaties zijn te downloaden op www.joopvorst.com . Joop is mederedacteur van de reeks: Eenvoud op vrijdag


Joop Vorst

‘Kwaliteit ambtenaar tijdbom’

‘Kwaliteit ambtenaar tijdbom’

Het zal een hele geruststelling zijn geweest voor het bestuur en hoger management van gemeenten dat het met de verwachte uitstroom van ambtenaren de komende jaren toch nog erg meevalt. Het scenario als geschetst in het rapport De grote uitstroom van 2010 is fors bijgesteld. Er blijven veel meer ambtenaren langer werken doordat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd. De uitstroom naar de marktsector is ook veel minder dan voorzien door de … [Lees meer...]

Het kennisfalen bij gemeenten

Het kennisfalen bij gemeenten

Nederlandse gemeenten krijgen de komende jaren te maken met een massale uitstroom, vergrijzing en ontgroening van personeel. Gemeenten hebben daarnaast ook te maken met grote wijzigingen in het takenpakket en met veranderingen in de wijze van organiseren.  Schaalvergroting, nieuwe samenwerkingsvormen en het overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten zorgen er voor dat andere kennis gevraagd wordt dan voorheen. Deze ontwikkelingen hebben … [Lees meer...]

Hoe gemeenten bezuinigen = Het paard achter de wagen spannen!

Hoe gemeenten bezuinigen = Het paard achter de wagen spannen!

Gemeenten zijn hard bezig met het doorvoeren van grootscheepse bezuinigingsoperaties. Dat gebeurt vooral in de vorm van het doorvoeren van personeelsreductie. Met ‘boerenverstand’ kan men beredeneren dat die aanpak hooguit een korte termijn oplossing is, maar vanuit de wetenschap bestaat voor die stelling ook een robuuste onderbouwing. Aanpakken voor bezuinigen bij gemeenten In het artikel: Van bedrag naar gedrag (Baarspul en Wilderom 2012) … [Lees meer...]

Druk, druk, druk. Morgen doen ik het. De kunst van prioriteiten stellen.

Druk, druk, druk. Morgen doen ik het. De kunst van prioriteiten stellen.

Als je aan een willekeurige bestuurder, manager of stafmedewerker in een organisatie vraagt: Hoe gaat het?, dan kan je er bijna ‘vergif op innemen’ dat je te horen krijgt: druk , druk , druk. Waarmee ze het druk hebben wordt vaak niet zo snel duidelijk. Is het een kwestie van echt te veel werk? interessantdoenerij? of het niet kunnen organiseren? In de afgelopen jaren heb ik vele tientallen managers, directeuren en andere leidinggevenden … [Lees meer...]

HRM kan net zo goed worden afgeschaft bij gemeenten!

HRM kan net zo goed worden afgeschaft bij gemeenten!

Dat Nederland vergrijst en dat in de komende jaren heel veel mensen richting pensioen gaan mag zo onderhand wel als oud nieuws worden betiteld. Het onderwerp is binnen gemeentelijke organisaties ook niet nieuw te noemen. Peter Drucker wees er in 2001 al op dat de mate waarin de jonge generatie krimpt tot grote beroering zal leiden. Dit omdat sinds het verval van Romeinse rijk een dergelijke krimp niet in deze mate meer is voorgekomen. Tal van … [Lees meer...]

Leren of creperen. Vergrijzende gemeenten en de vraagstukken van morgen.

Leren of creperen. Vergrijzende gemeenten en de vraagstukken van morgen.

“Expertise daar gaat het steeds meer om. Gij zult ontwikkelen. Dat wordt steeds scherper. En dat heeft niets met leeftijd te maken” (Jeroen Pepers directeur van A&O fonds Gemeenten 2013) Gemeenten hebben niet alleen nu te maken met grote veranderingen en ingewikkelde vraagstukken maar dat zal in de komende jaren niet anders worden. Om hier goed mee om te gaan wordt een grote claim gelegd op de kwaliteit van de grote groep snel vergrijzende … [Lees meer...]

Wie staat er straks nog overeind? De gevaarlijke mix in gemeenteland van bezuinigingen, meer taken en vergrijzing.

Wie staat er straks nog overeind? De gevaarlijke mix in gemeenteland van bezuinigingen, meer taken en vergrijzing.

Wie moet het werk doen bij overheidsorganisaties nadat de bezuinigingen gerealiseerd zijn? De  ‘sense of urgency’ voor dat vraagstuk lijkt weg te lopen. Aandacht voor het realiseren van de bezuinigingen en het korte termijn denken domineren en dat merken wij als flex werkers maar al te goed! Niet alleen bij de overheid heeft men moeite om zaken op een wat langere termijn te bezien, ook binnen onze groep blijkt dat niet zo … [Lees meer...]