De Backfill optie: Zet eigen mensen in voor interim klussen; huur interimmers in voor reguliere werk.

Organisaties zijn momenteel ‘lean and mean’. Er is al hard gesneden in het personeelsbestand, zeker in ‘staf’ en dat gaat – als we de voorspellingen mogen geloven – ook nog wel even door.  Er is daardoor in veel organisaties maar beperkte menskracht voor incidentele werkzaamheden, voor projecten. Medewerkers op de pay-roll, of we het nu over managers hebben of over professionals, zitten boordevol  met de dagelijkse werkzaamheden, de going concern.

Wanneer er projecten ‘bemenst’  moeten worden dan wordt er al snel gedacht aan het invliegen van  externen voor die projecten. Immers de interne mensen zijn toch te druk. Het is een reflex waarbij de ambities en mogelijkheden van het interne talent maar al te snel over het hoofd gezien wordt.

Het kan mijn inziens ook anders. In het Amerikaanse leger wordt in tijden van tekort aan personeel gewerkt met de ‘backfill’-optie. Wanneer er ergens een ‘klus’ gedaan moet worden terwijl er te kort is aan regulier personeel, dan worden ingewerkte, vaste troepen weggehaald bij het ‘standaard’ werk en ingezet voor die ‘klus’ (met excuus voor het gebruikte eufemisme). De plekken die deze troepen achterlaten worden vervolgens ingevuld door ‘externen’, of te wel reservisten.

Ik zie dit eigenlijk zelden bij organisaties. Die zouden natuurlijk prima ook zo kunnen werken. Bemens de interne projecten met eigen mensen in plaats van externen, en laat de opengevallen plekken binnen het reguliere proces invullen door interimmers.

Dat heeft volgens mij een paar voordelen:

 • Die leuke projecten gaan nu eens niet naar de externen, maar naar vaste mensen (binding).
 • Je bouwt meer kennis en expertise op, ook met betrekking tot projectmatig werken.
 • De borging van de projectresultaten in de staande organisatie zou zo beter kunnen werken.
 • Niet uit te sluiten valt dat de interimmer ondertussen ook nog eens kritisch kijkt naar het ‘reguliere’ werk en met verbetervoorstellen komt…
 • Een interim voor regulier werk zal in de regel goedkoper zijn dan voor expert werk.

Voorwaarde is wel dat de kwaliteiten en ambities van het eigen talent goed in beeld is en dat lijnmanagers bereid zijn hun mensen tijdelijk af te staan aan projecten. Ik ben bang dat het bij veel organisaties aan beiden nog schort.

Avatar van Hugo-Jan Ruts Over Hugo-Jan Ruts

Hugo-Jan Ruts is initiatiefnemer van ZiPconomy. Hij werkt als interim-manager en is adviseur op het snijvlak van management, marketing en HR. Daarnaast adviseert hij organisaties en bemiddelingsbureaus over ontwikkelingen in de ZiP-economie en geeft hij trainingen aan interim-managers op het terrein van persoonlijke profilering & het gebruik van sociale media.


Hugo-Jan Ruts

Reacties

 1. Hallo Hugo-Jan,

  je artikel is weer aanleiding voor een cartoon mijnerzijds. Dank daarvoor!

  Zie http://www.delijnmanager.nl/cartoon20120122

 2. Ik heb eigenlijk het idee dat veel overheidsorganisaties al zo werken. In het kader van mobiliteit en beperking externe inhuur worden de klussen eerst aan de eigen medewerkers aangeboden en als er dan problemen met het reguliere werk ontstaan, wordt eventueel ingehuurd.
  Overigens een goede en logische ontwikkeling wat mij betreft.